Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiaters ontwikkelen medicijn tegen crimineel gedrag: Naltrexon

Datum: 7 april 2009, 21:40 ~ Bron: De Pers

Naltrexon, psychiatrisch medicijn tegen criminaliteit Onverbeterlijke dieven moet je niet opsluiten. Ze zijn ziek en verdienen behandeling met medicijnen, aldus psychiaters verbonden aan de Universiteit van Minnesota.

De psychiaters hebben een medicijn ontwikkeld dat diefstal kan voorkomen. Het heet Naltrexon.

Naltrexon blokkeert de werking van endorfinen, een hormoon dat door de hersenen wordt aangemaakt en een aangenaam gevoel geeft.

Zonder endorfinen is een verslaving niet leuk meer. Vandaar dat naltrexon een uitstekend (hulp)middel is om van drank en drugs af te komen. Maar naltrexon blijkt ook effectief tegen allerlei vormen van ongewenst gedrag, en begint zo steeds meer te lijken op een geneesmiddel voor een breed scala aan crimineel gedrag.

Vorig jaar toonde een ander onderzoek, ook al uitgevoerd in Minnesota, aan dat naltrexon effectief is tegen gokverslaving. Van de vijftig deelnemers (compulsieve gokkers) die naltrexon toegediend kregen, gaf de helft aan dat de gokbehoefte sterk was verminderd.

Criminaliteit is een ziekte

In een nieuwe placebo studie ondervonden veroordeelde dieven die het medicijn kregen ten opzichte van diegene die een placebo kregen, dat ze veel minder zin hadden in stelen. In totaal deden 25 kleptomanen mee aan de studie.

Criminologen raken er steeds meer van overtuigd dat naast dwangmatig gedrag, ook impulsief risicozoekend gedrag een belangrijke oorzaak is van crimineel gedrag en dat het beter is om criminelen als patiënt te beschouwen en als zodanig te behandelen.

ADHD oorzaak crimineel gedrag

Onder criminelen in gevangenissen bevinden zich opmerkelijk veel mensen met de ADHD stoornis. Studies wijzen uit dat mensen met een sterk impulsief gedrag moeite hebben met recreatief drugsgebruik. Ander onderzoek laat volgens de psychiaters zien dat een op de vijf mensen met ADHD uiteindelijk in het criminele en/of verslavingscircuit terechtkomt.

Drie maanden geleden wees de Tilburgse hoogleraar criminologie Stefan Bogaerts er in zijn intreerede op dat zich ook onder de criminaliteitsslachtoffers veel mensen met ADHD bevonden, die daardoor geregeld klappen oplopen. Bogaerts en veel van zijn collega’s pleiten er dan ook voor dat rechters hierop gaan letten, en criminelen met ADHD minder (of geen) gevangenisstraf opleggen maar juist een medicijnen als Ritalin voorschrijven. Ook veel ‘recidiverende’ geweldsslachtoffers zouden daar wel eens baat bij kunnen hebben.

De wetenschap achter dit soort studies is volgens andere wetenschappers echter zeer dubieus. Volgens hoogleraar Ivan Wolffers zijn het juist de medicijnen zoals Ritalin die de problemen (helpen) veroorzaken.

Kinderen met ADHD die Ritalin slikken, lopen een verhoogd risico om met alcohol en drugs te experimenteren, berichtte hoogleraar Wolffers. Ook zouden ze vaker met de politie in aanraking komen.

Wie moeten we nu geloven? De psychiaters, die in het verleden keer op keer door de mand zijn gevallen met leugens en valse en/of onmenselijke praktijken? Of geleerde mensen zoals hoogleraar Ivan Wolffers en bijvoorbeeld hoogleraar Gary Null, die enkel het beste met de kinderen voor lijken te hebben en eerlijk willen zijn, zonder financiëlen belangen of ‘vreemde ideeën’ te hebben?

Straf is eerlijk, maar als je deze leugenachtige praktijk gaat toepassen, dan zorg je er alleen maar voor dat meer mensen gaan stelen. 

Het lijkt er op dat psychiaters niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is, maar zo moeilijk te begrijpen is het niet. Het is de mens die uiteindelijk de misdaad begaat, of niet. Het is de levenskracht die via onze hersenen tot uiting komt. Dit opzichzelf is natuurlijk nooit ziek. Maar ten behoeve van stabiele leefomstandigheden en meer kans op een succesvolle toekomst, zijn er regels ingesteld zoals bijvoorbeeld dat je niet mag stelen.

Het stelen is echter niet ‘ziek’. Of je nu een koe van het leven berooft om te eten, of dat je steelt uit een winkel van een mens om bijvoorbeeld te eten, of om beter te kunnen leven. Het principe is gelijk, maar de regels die we stellen om samen tot een beoogd betere toekomst te komen, die dienen mensen te beletten om uit een winkel te stelen.

Indien iemand die regels overtreedt, dan is het gebruikelijk dat die persoon wordt gestraft. Dat is eerlijk, en voor iedereen duidelijk.

Maar met logisch nadenken kun je begrijpen dat het niet mogelijk is om controle te kunnen krijgen over onze geest met een pil, zonder alles wat ons heeft gemaakt tot wat we zijn te vernietigen in het streven naar dat doel. Want het fysieke kan onmogelijk aan de basis staan van zichzelf.

Er is meer dan we mogelijkerwijs kunnen meten. Je weet het, je voelt het. Er is een kracht die ons doet leven. En die kracht laat zich niet vormen door een medicijn.

De hersenen zijn er natuurlijk niet voor niets. Maar het zijn niet de hersenen die iemand in oorzakelijk verband maken tot wie of wat hij is, maar de levenskracht die via de hersenen tot uiting komt.

En we delen die kracht. Daarom is er ook plaats voor genegenheid naar elkaar, en de potentie om vriendschappen aan te gaan en samen te werken naar succesvol voortbestaan. Het is daarom beter om het goede voorbeeld te geven, dan om zelf (in zekere zin) crimineel te worden en misdadigers te behandelen met hersenbeperkende medicijnen, alsof je het zou doen ter behandeling van een ziekte / uit liefdadigheid.

De psyche is flexibel en kan veranderen/anticiperen. Het is geen direct product van een orgaan, het is meer dan we mogelijkerwijs kunnen meten. Je kunt niet meester worden over het leven, je kunt het alleen dienen.

Psychiaters lijken dat echter niet te (willen) begrijpen…

Bron: De Pers

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Uw brein als medicijn Afwijkend En Toch Zo Gewoon Psychiaters te koop? Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net