Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiaters houden zich stil

Datum: 19 augustus 2008, 17:47
Psychiater

Psychiater

Ondanks het feit dat deze website pas is opgericht, hebben enkele van onze team leden reeds jaren lange ervaring met het beheren van een website met informatie over de psychiatrie. In talloze serieuze online artikelen werden mensen met klem aangespoord om maar vooral te stoppen met het nemen van antipsychotische medicatie dan wel er vooral nooit gebruik van te maken.

Het is in Nederland verboden om mensen van noodzakelijk geachte behandeling af te houden dus wanneer men online via een website mensen aanspoort om het advies van een arts in de wind te slaan dan kunnen artsen daar iets tegen ondernemen zodat de informatie of het advies van het internet afgehaald moet worden, en waarmee ze natuurlijk direct aan iedereen kunnen laten zien dat de informatie niet juist was en ze dus wel te vertrouwen zijn.

Psychiaters hebben oogkleppen op
Psychiaters hebben oogkleppen op

Een vriend van mij heeft onlangs een van mijn forum berichten doorgestuurd naar enkele belangrijke mensen in Nederland en de reactie van een psychiater daarop spreekt boekdelen!

Geachte mevrouw B.,

Uit de reactie van dhr. S. kan men opmaken dat het psychiaters gewoon is om ongegeneerd op basis van ongegronde hypotheses (en soms zelfs stigma’s) uitspraken en adviezen te doen die, zoals in dit geval duidelijk wordt, negatieve impact kan hebben op hoe anderen tegen bepaalde zaken aankijken.

Het is natuurlijk aan u te bepalen of u de geboden informatie serieus moet nemen, of anderzijds waardevol acht. Maar ik en veel van de bronnen in mijn bericht hebben geen enkele relatie tot de Scientology. En dan nog, het afdoen van de door Scientology leden geboden informatie als onzin puur om het geloof dat die mensen aanhangen is en blijft discriminatie.

Met vriendelijke groet,
J.

 

Op 31 juli 2008 14:38 schreef S. <…> het volgende:

Elizabeth,

Dit komt rechtstreeks uit de koker van de scientologie kerk die in Nederland niet maar in België en Duitsland wel verboden is. De teksten zijn klinklare onzin en onjuis maar juridisch zo geformuleerd dat ze niet aan te pakken zijn.

S.

Prof. dr. S.
Psychiater
Hoogleraar richtlijnontwikkeling in de gezondheidszorg
APC AMC

Juridisch zo geformuleerd dat ze niet aan te pakken zijn? Wat een belachelijk idee… Alsof ik alles wat ik op een forum bespreek met een advocaat overleg wat dus absoluut niet het geval is. Ik bespreek gewoon de harde realiteit, daarom kunnen ze er niets aan doen.

Het is kenmerkend. Psychiaters hebben nooit iets ondernomen tegen onze claims en internet activiteiten. Dat kunnen ze niet, want dan gaat iedereen vragen stellen waar ze geen antwoord op hebben en dat willen ze natuurlijk vermijden.

 

Mogelijk interessante boeken

Collision Psychiaters te koop? Metanoia Afscheid van autisme en ADHD
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family