Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Psychiaters hekelen rol van industrie, medicijnen maken patiënten zieker

Datum: 1 februari 2010, 11:57 ~ Bron: PZC

SLUIS – De farmaceutische industrie heeft een veel te grote invloed op de psychiatrie.

Ook is er veel te weinig verantwoord wetenschappelijk onderzoek naar de echte oorzaken van psychische problemen.

Het gevolg is dat ziekten zelfs worden veroorzaakt door medicaties. Dat leidt tot onnodig lijden van patiënten en vormt een gevaar voor de samenleving.

De vier psychiaters van de groepspraktijken in Sluis en Brugge uiten deze scherpe kritiek in hun boek ‘Kritische Beschouwingen in de Biologische Psychiatrie‘. De presentatie van dit boek is morgenavond in het ziekenhuis in Knokke.

De auteurs Tanghe, De Keyzer, Bollen en De Winter, klagen de huidige ontwikkelingen in de psychiatrie scherp aan. In hun boek stellen zij misstanden aan de kaak en bieden een alternatief, wat hen naar eigen zeggen door de farmaceutische industrie en het gevestigde psychiatrische establishment bepaald niet in dank wordt afgenomen.

Minder ziekten als gevolg van vermindering medicatie en een veel goedkopere en effectievere behandeling is hun boodschap.

“Er ontstaat verschraling. Er is nauwelijks nog een doorbraak met medicijnen. De wetenschappelijke zekerheid wordt immers gehaald uit kortdurende dubbelblindonderzoeken. Vaak tussen nieuwe pillen en neppillen, zelden tussen nieuwe medicijnen en krachtige oude psychofarmaca”, stellen de auteurs. Uit de onderzoeken die er wel zijn blijkt immers dat de nieuwe medicijnen evenveel of meer ernstige bijwerkingen hebben en niet effectiever zijn dan de oude middelen.

De farmaceutische industrieën hebben volgens de auteurs samen met de daarmee verbonden ‘wetenschappelijke’ machthebbende psychiaters een monopoliepositie. “De diagnose wordt verarmd, de behandeling verengd. Deze misleiding leidt tot economisch gewin zonder te bekommeren om het welzijn van de patiënt. De strakke richtlijnen en diagnosebehandelcombinaties vormen een mooi ogend kookboek, maar de recepten zijn bij de patiënten nauwelijks bruikbaar. Creatieve, veilige doseringsschema’s en combinaties van medicijnen worden niet onderzocht omdat er geen geld mee te verdienen is.”

Oude krachtige medicatie wordt uit het arsenaal verwijderd, zogenaamd omwille van overtrokken bijwerkingen, stellen de auteurs ook. “De echte reden is een te lage prijs. Nieuwe middelen worden de hemel ingeprezen, maar de bijwerkingen worden onder het tapijt geveegd.” De bijwerkingen van de nieuwe medicijnen zijn soms erger dan de de bijwerkingen van de oude middelen, en de nieuwe medicijnen zijn ook niet effectiever dan de oude.

Bron: PZC

Prof. Dr. Thomas S. Szasz

YouTube voorvertoningsafbeelding

Zie ook http://www.szasz.com/

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Psychiaters te koop? Slikken Medicijnen 2008-2009 Top 100 van meest gebruikte medicijnen
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!