Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiater Arie Jan de Lely: “Stop met bidden en kom naar de dokter”

Datum: 28 augustus 2009, 10:33 ~ Bron: Trouw

Jezus vs psychiaterPsychiater Arie Jan de Lely rept dat zijn eigen religie, dat van de psychiatrische ziekte, aan het winnen is van het geloof in God:

„Er is in bevindelijke kring de laatste twintig, vijfentwintig jaar meer erkenning gekomen voor psychische klachten. Vroeger gold bidden als dé remedie, nu is het advies ’ga naar een dokter’.”

Maar is dat wel zo verstandig, een dokter bezoeken en de zogenaamde hersenstoornis ‘erkennen’. Met andere woorden: in plaats van geloven in en bidden tot God, geloven in een ziekte waar je zelf weinig aan kan doen?

Is het geloven in de ziekte niet hetzelfde als geloven in de Duivel? Bewijs voor de ziekte is er niet, en toch gaan de ‘dokters’ het behandelen met medicijnen en jou proberen te laten geloven in de ziekte.

Het leven is een gevecht. En geloof me, emoties zijn er om je te dienen. Zonder problemen overwinnen is er geen vooruitgang in het leven. Indien je jezelf niet meer serieus neemt en gelooft in een onmeetbare hersenstoornis, dan zijn de rapen pas gaar.

Psychiaters zijn oplichters die menselijke angsten en problemen uitbuiten (de onmacht om betekenis te zien in het leven). Ze veroorzaken veel problemen zelf of maken het erger.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Als je echt niet meer wilde leven, zou je je dan depressief voelen? Jouw psyche en emoties zijn er maar voor 1 doel: succesvol voortbestaan, dat van jou en de mensheid. Talloze experts opperen dat depressieve gevoelens hebben helemaal geen ziekte is, maar juist bedoeld is om je te beschermen.

De natuur heeft je alles gegeven om te winnen. Je moet het alleen maar leren benutten, en bidden tot God lijkt mij een goede methode om dichter bij jezelf te komen staan. Pillen en psychiatrische therapie (ziekte-inzicht aanleren) laten je verworden tot chronisch zieke speelbal van een malafide medisch vakgebied en beperken je toekomstperspectief en motivatie om bergen van problemen te bedwingen.

Antidepressiva is het moderne bidden, maar niet tot God of een betere toekomst. Men richt zich bij het antidepressiva-gebruik tot de duivel (iets dat slecht is). Je moet jezelf juist een positief doel voor ogen houden, en dat is zeer moeilijk omdat de toekomst ondefinieerbaar is, maar als je het niet probeert dan lukt het nooit.

Hulp zoeken is goed, maar psychiaters zijn de bezieling van de Duivel onder het volk. Ze doen meer kwaad dan goed. De depressie-epidemie is er niet voor niets.

~ Quote uit Trouw Religie & Filosofie ~

Zijn ’zware’ gereformeerden depressiever dan anderen? Nee, zegt psychiater Arie Jan de Lely. Maar ze zijn wel ánders depressief, en dat is riskant.

Eerst wil hij een misverstand uit de wereld helpen. „Er is nog nooit aangetoond dat ’zware’ gereformeerden váker depressief zijn dan anderen”, zegt psychiater Arie Jan de Lely. Bovendien, vraagt hij zich af, wanneer ben je eigenlijk ’zwaar’ gereformeerd?

De Lely, verbonden aan de stichting gereformeerde gezondheidszorg Eleos in Dordrecht, reageert op wat godsdienstpsychologe Joke van Saane van de Vrije Universiteit in Amsterdam onlangs stelde in deze krant. De antwoorden die mensen hadden gegeven in de vragenlijst van de ’C-factor’, de calvinisme-zelftest op internet, lieten volgens haar zien: rascalvinisten (met een C-factor boven de zeventig) zijn tobbers. Hoe hoger hun C-factor, hoe meer ’negatieve emoties’, zei Van Saane. „De strenge gelovigen voelen vaak schaamte, schuld, verlegenheid en wroeging, ze kennen minder verwondering en ontroering. Ze zijn ook minder tot affectie in staat.”

Psychiater De Lely: „Van Saane legt een verband tussen een hoge C-factor en ’streng’ gelovig zijn. Voor zover ik weet, is dat verband nog nooit aangetoond. Zo ben ik zelf een bevindelijk gereformeerde uit de ’zwarte kousenkerk’ met een c-factor van 53. Als ik het goed heb zit ik daarmee beneden het Nederlands gemiddelde. En in de gereformeerde instelling waar ik werk, heb ik heel vrolijke collega’s.”

Met drie collega’s deed De Lely vergelijkend onderzoek naar depressieve klachten bij bevindelijk gereformeerden – onder meer leden van de Hersteld Hervormde Kerk en de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) – en niet-gelovigen. De uitkomsten werden onlangs gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

In bevindelijke kring mag er veel aandacht zijn voor de zonde en de nietigheid van de mens en zijn onwil om zich tot God te bekeren, maar, concluderen de psychiaters, de gereformeerden zijn niet depressiever dan de niet gelovigen. Wel zijn ze ánders depressief. De Lely: „Ze klagen minder en gaan door met werken en leven. Ze uiten hun klachten meer ingehouden, minder heftig.” Meer precies: gedachten aan zelfdoding tijdens de depressie bleken bij bevindelijk gereformeerden minder vaak voor te komen dan bij niet-gelovigen, en ook ervoeren zij minder belemmeringen om hun werk te doen.

Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens de onderzoekers dat in bevindelijke kring klagen wel wordt gezien als een vorm van opstand en wantrouwen tegenover Gods leiding. „Deze ’voorzienigheid Gods’ houdt volgens de Heidelbergse Catechismus onder meer in dat ’gezondheid en krankheid, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen’.”

Bovendien, schrijven De Lely en zijn collega’s over de bevindelijk gereformeerden: „Somberheid en niet kunnen genieten hebben een relatief positieve connotatie bij deze groep en worden daarom mogelijk minder beleefd als klacht. Vanuit het perspectief van bevindelijk gereformeerden hoort droefheid immers bij een noodzakelijk zondebesef tegenover God en is het leven ’een reis naar de eeuwigheid’, waarbij genieten in deze wereld niet voorop dient te staan.”

Dat de bevindelijk gereformeerden uit het onderzoek hun klachten ’onderwaardeerden’, is volgens De Lely riskant. „Ze zoeken pas heel laat hulp.” Toch signaleert de psychiater op dit punt vooruitgang. „Er is in bevindelijke kring de laatste twintig, vijfentwintig jaar meer erkenning gekomen voor psychische klachten. Vroeger gold bidden als dé remedie, nu is het advies ’ga naar een dokter’.”

God kan niet op tegen pil

Over de relatie tussen geloof en depressie is veel geschreven. Bekend is het boek ’Hulpeloos maar schuldig’ (1987) van psychotherapeute Aleid Schilder, zelf van vrijgemaakt-gereformeerde komaf. Zij stelt dat de orthodox-protestantse nadruk op de zondigheid van de mens depressieve klachten in de hand werkt.

Psychiater Arie Jan de Lely sluit niet uit dat dat in individuele gevallen zo kan zijn, maar is van mening dat Schilders onderzoek generalisaties niet rechtvaardigt.

Godsdienstpsycholoog Pieter Walinga concludeerde in een onderzoek uit 2005 dat zowel orthodoxe protestanten als orthodoxe katholieken significant meer schuldgevoelens hadden dan leden van een controlegroep.

Ander onderzoek, van arts Arjan Braam uit 1999, liet juist een positief effect zien van godsdienst op de geestelijke gezondheid: Mensen die religieus zijn opgevoed maar de kerk de rug hebben toegekeerd, lopen meer kans op oudere leeftijd last te krijgen van depressies dan ouderen die hun protestantse of katholieke geloof trouw zijn gebleven, zo toonde Braam aan.

Begin dit jaar schreef de Friese predikant Sytze Ypma het boek ’Geloven als antidepressivum’. Volgens Ypma zou depressie op een fundamentelere manier bestreden moeten worden dan alleen met medicijnen en therapie. Het woord van God zoals dat uit de Bijbel spreekt, kan een enthousiasme wekken dat aanstekelijk kan werken op de depressieve geest, meent hij.

Het verband tussen godsdienst en geestelijk gezondheid wordt ook buiten het christendom gevonden, schrijft godsdienstpsychologe Joke van Saane in het recente boek ’De C-factor van Nederland’: zo bleek uit onderzoek van twee Marokkaanse psychiaters in 2003 dat jonge Marokkaanse moslims een grotere kans lopen op schizofrenie dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Van Saane: „Voor gelovigen kunnen religieuze overtuigingen heilzaam zijn, maar ze kunnen ook psychische klachten veroorzaken of versterken. De mate van rigiditeit en de verhouding tot de sociale omgeving spelen daarbij een grotere rol dan de geloofsovertuiging op zich.”

Bron: Trouw

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Het einde van de psychotherapie Haal je een moederband niet meer in? The Antidepressant Solution Metanoia
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net