Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psycholoog: ADHD kinderen sneller betrokken bij geweld

Datum: 26 januari 2009, 18:39 ~ Bron: NU

TILBURG – Kinderen met de hyperactiviteitstoornis ADHD zijn volgens hoogleraar psychologie Stefan Bogaerts als ze volwassen zijn vaker slachtoffer van een geweldsdelict. Ze komen vaker in de problemen omdat zij ondoordacht en impulsief handelen en sensatie en gevaar opzoeken.
 
Tot die conclusie komt hoogleraar Stefan Bogaerts vrijdag in zijn oratie ter gelegenheid van zijn aanstelling als hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit van Tilburg.

ADHD komt gemiddeld vaker voor bij slachtoffers van geweldsdelicten. Deze relatie legt de basis voor herhaald slachtofferschap of zogenoemde slachtoffercarrière, aldus de hoogleraar.

Problematiek ADHD stoornis miskend

Volgens Bogaerts is ADHD (aandachtstekort of hyperactiviteit) een miskend probleem bij daders én slachtoffers.

Twintig tot veertig procent van de volwassen slachtoffers van geweld wordt binnen het jaar opnieuw slachtoffer van delicten.

Bron: NU

Wetenschappelijk dubieus

De diagnose voor ADHD is wetenschappelijk dubieus. De diagnosticering van ADHD is gebaseerd op een kind jonger dan 7 jaar dat tekenen vertoont van onachtzaamheid of hyperactieve en impulsieve gedragingen.

De criteria zijn onder andere tollen in een stoel, antwoord geven voordat de vraag uitgesproken is, moeite hebben met op de beurt wachten, stoeien tijdens gesprekken of spelletjes en veel praten.

Andere symptomen zijn onder meer onzorgvuldig zijn en fouten maken op school, instructies niet opvolgen, taken niet afmaken, spullen verliezen omdat ze te vaak worden afgeleid en vergeetachtig zijn in dagelijkse activiteiten.

De diagnose voor ADHD wordt gebaseerd op criteria die worden voorgeschreven door de American Psychiatric Association (APA), bekend als DSM-IV. Kinderen die aan ten minste aan 6 criteria van onachtzaamheid of 6 criteria van hyperactieve en impulsieve gedragingen voldoen, hebben vermeend ADHD.

In Australië is er onlangs nog ophef over ontstaan omdat de symptomen in essentie stuk voor stuk normaal kindergedrag beschrijven.

Psychiaters bestoken de media met berichten dat ADHD kinderen verantwoordelijk zijn voor alle problemen in de maatschappij. Zo zouden ADHD kinderen sneller verslaafd / junk zijn (link), sneller dakloos zijn, sneller werkloos zijn, sneller crimineel zijn (link), sneller roken en moeilijker kunnen stoppen (link), minder productief zijn in de maatschappij (link) en zoals hier: sneller betrokken bij geweld.

En de onderzoekers die achter de publicaties zitten spelen vaak onder een hoedje met de farmaceutische industrie zoals de dubieuze psychiater Geurt van de Glind, die de media bestookt met valse informatie over de vermeende fysiologie van ADHD ter promotie van ADHD medicijnen. (link)

En psychiaters weten ouders vervolgens al te vertellen dat het kind ziek is als het 4 jaar oud is op basis van een vragenlijst. Dat noemt men in de wetenschap dubieus.

Het is stigmatisatie wat er gebeurt. Mensen worden bang gemaakt voor ADHD kinderen en de problemen die ‘zij’ zouden veroorzaken als ze volwassen zijn.

Het maakt psychiaters rijk. Want zonder probleem is er ook geen noodzaak voor medicijnen (de ‘oplossing’). Zolang mensen bang blijven voor ADHD kinderen en de problemen die ze zouden kunnen veroorzaken in de maatschappij, kunnen psychiaters onverstoord medicijnen blijven voorschrijven ter preventie van de problemen.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Wat je niet verteld is... Afwijkend En Toch Zo Gewoon
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!