Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psy: Antipsychotica verkort het leven met gemiddeld 22,5 jaar

Datum: 10 januari 2011, 10:52 ~ Bronnen: PubMed, PSY

antipsychotica gifVerschillende bronnen noemen een ander getal. Een jaar geleden stond in Elsevier dat patiënten gemiddeld 30 jaar minder lang leven door het gebruik van antipsychotica en enkele maanden geleden stond in The Wallstreet Journal dat gebruikers van antipsychotica gemiddeld 25 jaar minder lang leven. Nu is er nog een extra bron die het gemiddelde aantal jaren korter leven schat op 22,5 jaar.

Natuurlijk is het lastig om in te schatten hoeveel jaar mensen gemiddeld van hun leven verliezen als ze een antipsychoticum gebruiken omdat de verschillende soorten antipsychotica een verschillend sterftecijfer hebben en er talloze andere factoren een rol spelen. Ouderen sterven gemiddeld factor 1,6/1,7 zo snel als ze een antipsychoticum toegediend krijgen blijkt uit een waarschuwing van de FDA in 2005, en de modernste antipsychotica zijn het meest dodelijk blijkt uit een Finse studie. Maar de levensomstandigheden voor mensen in Nederland verbeteren waardoor het lichaam meer weerstand heeft tegen de schade die antipsychotica veroorzaken.

Desondanks is en blijft antipsychotica een giftig goedje dat het leven aanzienlijk verkort en dat acuut fataal kan zijn door verschillende bijwerkingen. (zie bijvoorbeeld het Neuroleptische Maligne Syndroom dat vaker voorkomt dan wordt voorgedaan).

Het is de vraag of de genoemde sterftecijfers wel kloppen want we weten inmiddels dat psychiaters er een handje naar hebben om bijwerkingen van psychiatrische medicijnen ernstig de bagatelliseren. Zo ernstig zelfs, dat ze bijwerkingen gaan afschuiven op de onmeetbare ziekte die ze met de medicijnen behandelen…

Het is overigens ook zeer verdacht dat de top 3 best verkochte antipsychotica (Seroquel, Risperdal, Zyprexa) overeenkomt met de top 3 dodelijkste antipsychotica, met Seroquel op nummer 1 als meest dodelijke antipsychoticum. Dat bleek in een recente Finse studie:

http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE56C15Z20090713

De modernste antipsychotica zijn dus het meest dodelijk. En je hebt als patiënt wetenschappelijk gezien meer kans op herstel zonder enige behandeling:

Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Bron: PubMed

En met Soteria psychotherapie zonder medicijnen heb je 90% kans op goed herstel! Tegen lagere kosten en even goede stabilisatie in de acute fase (eerste 6 weken). Waarom dan toch die schadelijke pillen vraag je je dan af.

En dan te bedenken dat ze dit onder dwang bij mensen inspuiten…

~ Quote uit PSY ~

In 2006 was de levensverwachting van schizofreniepatiënten die antipsychotica slikken 22,5 jaar lager dan die van de totale bevolking. In 1996 was het verschil 25 jaar. Clozapine (o.a. leponex) biedt de beste levensverwachting, quetiapine (seroquel) de slechtste.

Dat blijkt uit een groot Fins bevolkingsonderzoek naar de mortaliteit van niet opgenomen patiënten die antipsychotica slikken. Het onderzoek strekt zich over elf jaar uit en is onlangs gepubliceerd in The Lancet.

Sterfte door hart- en vaatziekten

Door het toenemend gebruik van de zogenoemde tweede generatie antipsychotica, die in de jaren negentig van de vorige eeuw op de markt kwamen, werd allengs duidelijk dat het risico op hart- en vaatziekten flink toenam. Dit is niet terug te zien in een verhoogde mortaliteit, aldus de onderzoekers. Tijdens de elfjarige onderzoeksperiode nam het gebruik van nieuwe antipsychotica toe van 13 procent tot 64 procent. Toch is de algehele levensverwachting van de groep patiënten die antipsychotica slikken licht toegenomen. Die van de totale bevolking overigens ook.

Minder zelfmoorden door sociale welvaart

Uit de analyse van ruim 30.000 mannen en 36.000 vrouwen met schizofrenie blijkt echter dat de levensverwachting van patiënten die clozapine (leponex) slikken beduidend hoger is dan van patiënten die quetiapine (seroquel) en risperidon (risperdal) krijgen voorgeschreven. Het gebruik van clozapine zou ook tot minder zelfmoorden leiden. Daarnaast is de medicatietrouw bij clozapine relatief hoog, wat zou kunnen leiden tot een gezondere levensstijl, wat weer minder hartproblemen tot gevolg zou kunnen hebben.

Intensieve begeleiding voorkomt plotselinge hartdood

De onderzoekers stellen dat de betere uitkomsten voor clozapine deels samen kan hangen met de zeer intensieve begeleiding die patiënten krijgen, omdat dit middel tot acute hartdood zou kunnen leiden. Patiënten moeten zeer regelmatig bloedonderzoek laten verrichten. Dat is een van de redenen waarom dit antipsychoticum zeer terughoudend wordt voorgeschreven en in de behandelrichtlijnen als een ‘laatste middel’ wordt genoemd.

Antipsychotica geïnduceerde vroege dood

De onderzoekers gaan nog een stapje verder. De extreme risico’s die toegeschreven worden aan clozapine-gebruik zijn naar hun mening onvoldoende wetenschappelijk gefundeerd. Maar ze zijn wel de reden waarom het middel op zo’n beperkte schaal en aan zo’n beperkte doelgroep wordt voorgeschreven. Dat daardoor grote groepen patiënten een antipsychoticum krijgen met een verhoogde mortaliteit, zou wereldwijd wel eens tot duizenden voortijdige sterfgevallen kunnen leiden.

Farmaceutische belangen

Hoewel de hoofdonderzoeker, professor Jari Tiihonen gelieerd is aan veel farmaceutische bedrijven, vermeldt hij dat hij geen banden heeft met enig farmaceutisch bedrijf dat clozapine vervaardigt of op de markt brengt. Tiihonen is 7 en 8 oktober op uitnodiging van farmaceut Lilly in Nederland om lezingen te geven. (ML)

Klik hier voor het artikel 11-year follow-up of mortality in patients with schizofrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). J.Tiihonen, J.Lönnqvist, K. Wahlbeck e.a.The Lancet, 22 augustus 2009, 620 -627

Bron: PSY

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Met gezond verstand Ziek van Angst Collision
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net