Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Promotie VU Amsterdam (16 juni 2009): Tussen psychiatrie en filosofie

Datum: 12 juni 2009, 21:39 ~ Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

vu logoVrije Universiteit Amsterdam
Tussen psychiatrie en filosofie

* Startdatum: 16-06-2009
* Tijd: 13.45
* Locatie: Aula
* Titel: Tussen psychiatrie en filosofie. De dynamische psychiatrie van Eugène A.D.E. Carp (1895-1983)
* Plaats: Aula
* Spreker: J. Wilschut
* Promotor: prof.dr. E.S. Houwaart prof.dr. W. van Tilburg
* Onderdeel: VU medisch centrum
* Wetenschapsgebied: Medisch
* Evenementtype: Promotie

Johannes Wilschut heeft het oeuvre van psychiater Eugène Carp in beeld gebracht en geplaatst in de context van de jaren 1930-1970. Daarmee geeft hij ook een beeld van de uitgangspunten van de Nederlandse psychiatrie van die tijd. De psychiatrie zocht nog naar een duidelijke wetenschappelijke methode en filosofische discussies spelen daarom een grote rol. Carp was in zijn late jaren – hij schreef tot 1980 – meer filosoof dan psychiater. Het existentialisme speelt een grote rol in zijn visie op de mens. Carps werk vormt een scherp contrast met de huidige tijd waar in de geestelijke gezondheidszorg pragmatisme en kortdurende klachtgerichte behandelingen gangbare uitgangspunten zijn. Historisch onderzoek kan behandelaars bewust maken van de tijdsgebondenheid van hun inzichten.

E.A.D.E. (Eugène) Carp (1895-1983) was hoogleraar psychiatrie in Leiden van 1930-1983. Hij heeft veel geschreven, onder meer een leerboek psychiatrie.

Aan zijn werk is tot nu toe weinig aandacht besteed, maar in Nederland is wel veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van psychiatrische ziekenhuizen en naar bepaalde stromingen in de psychiatrie. Het proefschrift van Wilschut laat zien dat Carp een type psychiatrie voorstond dat gericht was op de persoon en niet zozeer op de klachten van de patiënt. De betekenis van Carp is vooral dat hij in zijn kliniek in Leiden een klimaat schiep waar nieuwe vormen van psychotherapie uitgetest werden. Daarnaast was hij een verdediger van een psychodynamische psychiatrie in de lijn van Freud, dat wil zeggen dat onbewuste processen belangrijk zijn om psychiatrische ziekten te begrijpen.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Denken over geneeskunde Het Spirituele Brein Wie is van hout ... Metanoia
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!