Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Belgische professor Walter Vandereycken: relatie stijging antipsychotica en ADHD medicatie bij kinderen

Datum: 24 juli 2013, 17:25 ~ Bron: Standaard.be

In de recente jaren is uit studies gebleken dat ADHD medicatie psychose en agressie kan veroorzaken. Het aantal ADHD medicatie voorschriften stijgt met 20 tot 30% per jaar (100.000 extra pakjes in 2012) en het aantal antipsychotica voorschriften aan kinderen stijgt nog harder, met 49% groei in 2010 (artsennet)

De Belgische hoogleraar Walter Vandereyken deed recent de volgende uitspraak in de krant De Standaard:

Hoogleraar Walter Vandereycken‘Na de kritiek op ADHD-medicatie zijn veel ADHD-diagnoses vervangen door bipolaire stoornis’, zegt professor psychiatrie Walter Vandereycken (KULeuven). ‘De jongste jaren zie je een enorme tendens om die diagnose ook bij jongeren en kinderen te stellen. Vaak gaat het om opvliegende kinderen met wisselvallige stemmingen die moeilijker handelbaar zijn. Voor die gedragsproblemen wordt naar antipsychotica gegrepen. Die zijn bedoeld om hallucinaties aan te pakken, maar worden hier gebruikt om stemmingspieken te onderdrukken.’

De hoogleraar zegt feitelijk dat de psychiatrie fraude pleegt om medicijnen te kunnen blijven voorschrijven door ‘toenemende kritiek‘ op de diagnose ADHD. Antispsychotica zijn peperdure middelen en zijn de meest winstgevende medicijnen voor de farmaceutische industrie.

Antipsychotica verkort het leven met gemiddeld 30 jaar

Antipsychotica verkort het leven van gebruikers met gemiddeld 30 jaar. De top 3 best verkochte antipsychotica (Seroquel, Risperdal en Zyprexa) komt overeen met de top 3 dodelijkste antipsychotica, met Seroquel als dodelijkste antipsychoticum. Dit bleek uit een studie die is gepubliceerd in The Lancet in 2009 (bron). De genoemde antipsychotica zijn tevens de duurste en modernste middelen, en 10x duurder dan oude antipsychotica. Antipsychotica is het meest winstgevende medicijn voor farmaceutische bedrijven.

Qua geld is er een duidelijk motief, de opbrengst is enorm (honderden miljarden euro’s wereldwijd). Mensen die het gebruiken kunnen er niet meer mee stoppen en slikken het de rest van hun leven. De kosten per gebruiker kunnen oplopen tot 1500 euro per maand bij een hoge dosis.

Antipsychotica maakt gebruikers opzettelijk chronisch ziek. Het veroorzaakt een atrofie in de hersenschors en een vergroting van de basale ganglia waardoor op de korte termijn symptomen worden onderdrukt maar op de lange termijn worden verergerd zodat wanneer iemand probeert te stoppen hij of zij terugvalt in een ernstige soort psychose die maanden tot jaren kan aanhouden gedurende de tijd dat de hersenen nodig hebben om te herstellen. Dit is gedocumenteerd door medisch journalist Robert Whitaker die voor zijn wetenschappelijke artikelen over antipsychotica in de Amerikaanse krant Boston Globe is genomineerd voor de Pulitzer Prize, een prestigieuze prijs voor journalisten. Zijn boek Mad in America is een bestseller.

Geld kan niet de oorzaak zijn

Geld kan de feiten niet verklaren. Farmaceutische bedrijven zijn als een roofdier, ze zijn bereid om fraude en ernstige misdaden te plegen – mits zij er voordeliger door uit de concurrentiestrijd denken te kunnen komen – maar het zijn uiteindelijk de artsen die de medicijnen voorschrijven en die bepalen wat er wordt gemaakt. De farmaceutische bedrijven bedenken het niet. Ze willen geld verdienen maar niet meer dan dat.

De psychiaters zijn er de oorzaak van dat de top 3 best verkochte antipsychotica overeenkomt met de top 3 dodelijkste antipsychotica, niet de farmaceuten. Een farmaceut leert snel genoeg wat het moet maken om te verkopen. De psychiaters bepalen wat er wordt voorgeschreven.

Eugenetica als motief

Er moet een ander motief zijn voor het feit dat kinderen met de diagnose ADHD op steeds grotere schaal antipsychotica krijgen voorgeschreven, want zoals mijn bronnen aantonen hebben grote kranten gekopt: “patiënten worden gedood door antipsychotica“. Als goede arts kan je toch onmogelijk meewerken aan 49% groei in aantal voorschriften aan kinderen van 5 jaar oud? Het genoemde gemiddelde van 30 jaar dat gebruikers korter leven door antipsychotica is een officiëel cijfer binnen de psychiatrie, zie prof. dr. Ivan Wolffers. In de praktijk is het mogelijk ernstiger, vooral als je het geeft aan kleine kinderen op wie de medicijnen niet zijn getest.

Wanneer de negatieve berichten vanuit de psychiatrie in kranten in beschouwing worden genomen, waarin de kinderen als ongewenste probleem-oorzaken van de samenleving worden weggezet, waarbij wordt beweerd (van kinderen van 5 jaar oud) dat de kinderen op latere leeftijd sneller verslaafd, crimineel, dakloos en werkloos zullen zijn, dan ontstaat een beeld van hoe men in de psychiatrie naar de kinderen kijkt: uitschot, ongewenst, moet in een zo vroeg mogelijk stadium behandeld worden totdat de wetenschap in de toekomst kan voorkomen dat de kinderen geboren kunnen worden. Zie bijvoorbeeld hoogleraar kinderpsychiatrie Theo Dorelijers:

Jongeren met adhd moeten medicatie krijgen. En wel zo vroeg mogelijk, want als ze eenmaal 16, 17 of 18 jaar zijn weigeren ze die pillen.

Hoogleraar psychiatrie Theo Doreleijers: “Spijbelgedrag aanpakken met ADHD medicatie”

Vandaar dat de psychiatrie zo naarstig op zoek is naar een genetisch verband, zodat ze straks met embryoselectie de kinderen kunnen verwijderen uit het menselijk ras.

Jaarlijks worden tientallen miljoenen euro’s aan Nederlands belastinggeld geïnvesteerd in onderzoek naar een genetisch verband voor ADHD. Onderzoek waarvan veel geleerden zeggen dat het zinloos is en dat tot op heden niets heeft opgeleverd. Waarom wil je zo enorm graag een genetisch verband aantonen voor ADHD?

Feit is dat de claims die de psychiatrie heeft gedaan over de kinderen omstreden claims zijn die keer op keer zijn bevochten waarbij herhaaldelijk is aangetoond dat niet een ziekte of de kinderen, maar juist de behandeling met ADHD medicijnen de oorzaak is van de problemen (zie Medisch Dossier). ADHD medicatie veroorzaakt op de lange termijn een accumulatie van agressie en probleemgedrag (zie Medisch Dosier, BBC en WebMD). ADHD pillen worden bijvoorbeeld als harddrugs verhandeld op scholen (zie kamerlid Lea Bouwmeester) en leiden tot 10x slechtere schoolprestaties als kinderen met de diagnose waarvan de ouders medicijnen weigeren (10 jarig Raine-onderzoek in Australië), dus het voordeel op school door verbeterd concentratievermogen is ook een korte-termijn fabeltje.

Het motief dat op basis van de feiten lijkt te kunnen bestaan is eugenetica. Het is dezelfde ideologie die heeft geleid tot de Nazi-holocaust en het uitroeiien van een verondersteld ‘zwak mensenras’ op basis van ondeugdelijke hypothesen over genetische inferioriteit.

Meer dan 20 jaar voordat de Nazi partij was opgericht begonnen psychiaters in Duitsland al met het vermoorden van hun patiënten met honger diëten. Toen de Nazi’s aan de macht kwamen hadden de psychiaters vrij spel om hun droom van uitroeiings kampen in de praktijk te brengen. De grootschalige moord begon met 300.000 psychiatrisch patiënten. De Joden zijn pas in een later stadium, mogelijk door de persoonlijke haat van Hitler, betrokken in het van origine psychiatrische massa moord programma. Na de oorlog ging de psychiatrie nog tot 1949 door met het vermoorden van patiënten. Dr. Peter R. Breggin heeft dit jarenlang onderzocht en zegt er het volgende over:

Maar, terwijl met de geallieerde overwinning een eind was gekomen aan de sterfgevallen in de concentratiekampen, waren de psychiaters, overtuigd van eigen goedheid, na het einde van de oorlog doorgegaan met hun macabere moordkarwei. Per slot van rekening, redeneerden zij, was “euthanasie” niet een oorlogsbeleid van Hitler, maar een medisch beleid van de georganiseerde psychiatrie.

De patiënten werden zowel voor hun eigen bestwil als voor dat van de gemeenschap gedood.

Dr. Peter R. Breggin: De psychiatrie was de initiator van de holocaust

Medisch moorden: Euthanasie onder dwang in de Duitse psychiatrie in 1914-1949 (onderzoek door een Joodse holocaust geleerde)

VPRO Geschiedenis24: Psychiatrie als leerschool voor de holocaust

Hoogleraar psychiatrie Alfred Hoche (1920), kort voordat de Nazi partij werd opgericht “De Exterminatie van Levensonwaardige Mensen”, Berlijn

Van het verleden moet je leren. Er zijn sterke aanwijzingen dat de psychiatrische ADHD praktijk stoelt op een eugenetische ideologie. Vele tientallen miljoenen euro’s aan belastinggeld gaan jaarlijks naar genetisch onderzoek voor ADHD. Waarom wil je zo enorm graag een genetisch verband aantonen voor ADHD? Zelfs terwijl geleerden zeggen dat ADHD bedrog is en dat de ziekte niet bestaat, en als blijkt dat de genetische onderzoeken waarvan de resultaten in grote kranten zijn gepropageerd achteraf vals bleken te zijn, zoals dit onderzoek waarbij zonder dat dat is vermeld zwakbegaafde kinderen waren gebruikt?

De psychiatrie pleegt fraude en maakt zich schuldig aan ernstige misdaden tegen de menselijkheid. Maar wat is het motief of de oorzaak?

Van de Nazi’s werd achteraf gezegd dat ze kwaad deden puur omwille van het kwaad. Dit toont een onmacht om te begrijpen wat het motief kan zijn. Mogelijk is er geen motief en is de ware oorzaak als de Duivel die God wil overtreffen met list en bedrog. Ik denk dat psychiaters het zwakke jongetje zijn uit de klas met artsen in opleiding, die geld, status en macht (beloningen die andere artsen verwerven met ‘talent’) willen verwerven met list en bedrog, en die door een fout in de evolutie van de samenleving heeft kunnen uitgroeiien tot wat het nu is. Daarom geloven psychiaters zo graag dat de menselijke geest niet meer is dan een toevallig biochemisch proces.

Het verklaart waarom de voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) Cees Renckens recent fel reageerde in een Volkskrant opiniestuk ter verdediging van de psychiatrie (De antipsychiatrie heeft veel schade aangericht) waarin hij beweerde dat het boek van medisch journalist Robert Whitaker (Anatomie van een epidemie) aan antipsychiatrie gelieerd zou zijn, terwijl dat boek feitelijk niets met de antipsychiatrie te maken heeft en is verkozen tot beste boek van 2010 door de wetenschappelijke Amerikaanse Investigative Journalism Association. Cees Renckens blijkt Nazi leiders te citeren in berichten aan de leden van de vereniging met de oproep om de geciteerde Nazi-mentaliteit over te nemen.

Men dient reflexmatig op kwakzalverij te reageren zoals Herman Goering deed toen hij het woord cultuur hoorde. Goering: “wanneer ik het woord cultuur hoor, dan trek ik mijn pistool“, aldus de betreffende voorzitter

Bron: Artsenvereniging IOCOB: Cees Renckens citeert Nazi leiders als voorbeeld voor de vereniging

Cultuur, kunst en muziek waren bijna verdwenen in de periode dat de Nazi’s aan de macht waren. Ze haten het omdat ze onmachtig zijn om waarde te zien in het leven, hetgeen een bron vormt voor talent en wedermenselijk respect. Ze willen zich graag tot de sterkste in het menselijk ras wanen en denken dat te kunnen bereiken door te leven met een pistool onder hun neus.

Belgische hoogleraar meldt fraude

De Belgische hoogleraar psychiatrie Walter Vandereycken zegt dat de psychiatrie bewust ADHD diagnosen verandert in de diagnose bi-polairstoornis zodat zij antipsychotia kunnen voorschrijven, waarbij hij als motief suggereert dat er een groeiende kritiek is op ADHD medicatie. Maar hoe logisch is dat? Antipsychotica is een factor 10x zo krachtig én omstreden als ADHD medicatie.

Citaat uit de Belgische krant De Standaard

BRUSSEL (BELGA) – Steeds meer kinderen en jongeren krijgen antipsychotica voorgeschreven. In 2010 kregen 11.008 minderjarigen de geneesmiddelen. 485 kinderen waren jonger dan zes jaar. Drie jaar eerder slikten 9.066 minderjarigen antipsychotica. Volgens experten is dat een significante toename. Het gebruik piekt vooral bij zes- tot vijftienjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Riziv.

Officieel worden de middelen voorgeschreven om schizofrenie, manische episodes of een bipolaire stoornis te behandelen. Het antipsychoticum risperidon geldt ook als behandeling van agressiviteit bij alzheimerpatiënten en bij ‘kinderen vanaf vijf jaar en volwassenen met een intellectuele achterstand’.

Hoogleraar Walter Vandereycken‘Na de kritiek op ADHD-medicatie zijn veel ADHD-diagnoses vervangen door bipolaire stoornis’, zegt professor psychiatrie Walter Vandereycken (KULeuven). ‘De jongste jaren zie je een enorme tendens om die diagnose ook bij jongeren en kinderen te stellen. Vaak gaat het om opvliegende kinderen met wisselvallige stemmingen die moeilijker handelbaar zijn. Voor die gedragsproblemen wordt naar antipsychotica gegrepen. Die zijn bedoeld om hallucinaties aan te pakken, maar worden hier gebruikt om stemmingspieken te onderdrukken.’

Bron: Standaard.be

Hoe kan je een kind zoiets verschrikkelijks aandoen? Wat deze professor beweert is een misdaad!

Antipsychotica verkort het leven met gemiddeld 30 jaar en ADHD medicatie veroorzaakt psychose en agressie waardoor kinderen antipsychotica krijgen voorgeschreven.

Prof. dr. Ivan Wolffers:

Hallucinaties bij de behandeling met behulp van medicijnen van kinderen met aandachtstekort en hyperactiviteitsyndroom (ADHD) komen vaker voor dan tot nu toe werd aangenomen (Pediatrics februari 2009, vol123:611). (bron)

Een recente studie toonde aan dat de top 3 best verkochte antipsychotica overeenkomt met de top 3 dodelijkste antipsychotica, welke tevens de modernste en duurste middelen zijn (10x duurder dan oudere middelen).

http://www.reuters.com/article/2009/07/13/us-schizophrenia-drugs-idUSTRE56C15Z20090713

Prof. dr. Ivan Wolffers:

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit – Food and Drug Administration (FDA) – waarschuwde in 2007 dat ouderen die antipsychotica gebruiken 1,6 tot 1,7 maal zo snel overlijden. Ook de keuze van welke antipsychotica gebruikt worden is van invloed. Het is bijvoorbeeld opvallend dat nota bene de moderne atypische antipsychotica giftiger zijn dan de oude antipsychotica. Dat blijkt uit onderzoek dat op 22 augustus 2009 in het respectabele medische vakblad the Lancet gepubliceerd werd (pagina 620-7).
Sommige mensen hebben geprobeerd te berekenen hoeveel levensjaren dat daadwerkelijk scheelt. Dat gebeurt dan meestal door journalisten en ze komen uit op 30 jaar korter leven (Elsevier) of 25 jaar (Wallstreet Journal). (bron)

30 jaar korter leven, en dat geven ze aan kleine kinderen omdat er teveel kritiek is op ADHD en ze die diagnose er lastiger doorheen krijgen bij ouders.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Afscheid van autisme en ADHD Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Wat je niet verteld is...
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!