Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Pharmaceutisch Weekblad: Gebruikers antipsychotica lopen risico op hartdood

Datum: 22 april 2009, 22:14 ~ Bron: Pharmaceutisch Weekblad

Pharmaceutisch Weekblad is een uitgave van de KNMP.

Gebruikers van atypische antipsychotica hebben evenals gebruikers van typische antipsychotica een verhoogd risico op plotselinge hartdood.

Pharmaceutisch Weekblad: Risico hartdood bij slikkers antipsychotica

Pharmaceutisch Weekblad: Risico hartdood bij slikkers antipsychotica

Download het artikel hier (PDF).

Deze risicoverhoging is dosisgerelateerd. Recent onderzoek laat dit zien [N Engl J Med 2009;360:225]. Van de typische antipsychotica was al bekend dat ze een verhoogd risico op ernstige ventriculaire aritmieën en plotselinge hartdood geven. Over de cardiovasculaire veiligheid van de atypische antipsychotica was tot nog toe weinig bekend, terwijl ze toch grotendeels de plaats ingenomen hebben van de oudere, typische middelen.

De auteurs deden daarom onderzoek naar het optreden van plotselinge hartdood onder gebruikers van antipsychotica. Ze voerden hiervoor een retrospectieve studie uit onder ruim 44.000 gebruikers van typische en ruim 46.000 gebruikers van atypische antipsychotica. De gematchte controlegroep bestond uit meer dan 186.000 personen die geen antipsychotica gebruikten.

Bij gebruikers van typische en gebruikers van atypische antipsychotica trad vaker plotselinge hartdood op dan bij de niet-gebruikers van antipsychotica. Personen die in het verleden antipsychotica gebruikten en tijdens de studieduur deze middelen niet meer gebruikten, toonden geen verhoogd risico op plotselinge hartdood.

Verder bleek dat zowel bij gebruikers van typische als bij gebruikers van atypische antipsychotica het risico op plotselinge hartdood significant toenam bij een hogere dosering. Volgens de auteurs toonde deze studie ook dat plotselinge hartdood veroorzaakt wordt door een acuut effect van deze middelen. Bij weglating uit de analyse van personen die langdurig antipsychotica gebruikten bleek het risico op plotselinge hartdood af te nemen.

Blokkade van calciumkanalen en verlenging van de repolarisatiefase is volgens de onderzoekers de meeste waarschijnlijke verklaring voor het veroorzaken van plotselinge hartdood door antipsychotica.

Bron: Pharmaceutisch Weekblad & ApothekersNieuws.nl

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2004-2005 Met gezond verstand
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!