Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Pharmaceutisch Weekblad: Gezondheid ‘ADHD-ers’ op het spel

Datum: 12 augustus 2010, 13:42 ~ Bron: Pharmaceutisch Weekblad

Pharmaceutisch Weekblad is een uitgave van de KNMP.

Recente studies wijzen op mogelijke gevaren van ADHD-medicatie.

“Methylfenidaat verwoest neuronen en veroorzaakt psychoses en manieën”, zo stelt de Belgische apotheker Fernand Haesbrouck.

Toch is het aantal gebruikers van deze medicatie de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het CBG ziet echter vooralsnog geen probleem.

Pharmaceutisch Weekblad: Gezondheid ADHD'ers op het spel

PW: Gezondheid ADHD'ers op het spel, klik voor groot formaat

Klik hier voor de originele publicatie (PDF)

De eerste studie toont een verslavend effect van methylfenidaat bij muizen, vergelijkbaar met cocaïne [1]. De andere studie meldt het optreden van psychoses en manieën bij met psychostimulantia behandelde ADHDpatiënten[2]. Volgens de onderzoekers moeten psychiaters er rekening mee houden dat psychoses en manieën bijwerkingen van psychostimulantia kunnen zijn.

Geen oog voor ernstige bijwerkingen

De FDA waarschuwde in 2007 al voor ernstige bijwerkingen van psychostimulantia, waaronder psychoses en manieën. Toch drong deze waarschuwing niet echt door bij medici. Integendeel: het aantal voorschriften voor deze medicatie steeg afgelopen jaren flink. Nu blijkt methylfenidaat bij muizen in hoge doseringen verslavend te zijn. Prof. dr. Jan Buitelaar, hoogleraar psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, maakt zich echter geen zorgen.

“Het cocaïneachtige effect van methylfenidaat was al bekend. Methylfenidaat is bij normaal gebruik echter niet verslavend bij mensen omdat het in tegenstelling tot cocaïne lang werkt. De korte, krachtige werking op het dopaminesysteem en de kick die cocaïne geeft, maken deze drug verslavend.”

Het optreden van psychoses en maniën is volgens hem wel reden tot terughoudend voorschrijfgedrag.

“ADHD-medicatie blijkt effectief te zijn, op korte termijn in elk geval. Maar de bijwerkingen houden ons wel bezig”, aldus Buitelaar.

Ook het CBG ziet geen problemen:

“De balans tussen werkzaamheid en bijwerkingen is nog steeds positief, mits de medicatie goed voorgeschreven wordt. Het is niet waarschijnlijk dat psychoses en manieën een gevolg zijn van methylfenidaat”, laat een woordvoerder weten.

Welzijn kinderen in geding

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck maakt zich echter zorgen over de risico’s van ADHD-medicatie.

“Op een cardiologencongres in Venetië in 2003 werd methylfenidaat genoemd als een van de voornaamste oorzaken van pulmonaire hypertensie. Een feit dat, net als de waarschuwing van de FDA in 2007, niet doordong tot de medische wetenschap. Methylfenidaat verwoest zenuwbanen en veroorzaakt daardoor psychoses en manieën. Maar ook vroege Alzheimer”, zo stelt hij.

Volgens het CBG is het werkingsmechanisme van methylfenidaat wel bekend, maar is niet duidelijk hoe dit precies werkt bij ADHD. Terwijl methylfenidaat toch al jarenlang toegepast wordt bij een nog steeds groeiende groep ADHD-patiënten. Ook is geen enkele fysiologische oorzaak van ADHD aangetoond.

“De psychiatrie blijft als het gaat om dit fundamenteel onderzoek wat achter bij de rest van de geneeskunde”, aldus Buitelaar.

Haesbrouck is echter een heel andere mening toegedaan.

“Het werkingsmechanisme bij ADHD is wel degelijk bekend. Dit geneesmiddel valt toch onder de opiumwet?

Methylfenidaat is als cocaïne-achtige een psychoticum, dat in hoge doseringen kinderen dwangmatig psychotisch en dus kalmer en geconcentreerder maakt. Hersencellen in volle groei sterven hierdoor af.”

Hij gaat nog een stapje verder.

“Het CBG stelde op 7 juli 2005 dat lage doseringen methylfenidaat de symptomen van ADHD zelfs doen toenemen.”

Volgens Haesbrouck is een lage dosering, gebruikt als diagnosticum, verantwoordelijk voor de verspreiding van de aandoening.

Bron: Pharmaceutisch Weekblad

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoezo ADHD? Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afscheid van autisme en ADHD
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!