Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Persbericht: “Red het antipsychoticum Semap!” – psychiaters houden zich stil deel 3

Datum: 21 april 2009, 16:59

Eerder berichtte we al dat psychiaters zich stil houden, en dat ze blijkbaar niets kunnen ondernemen tegen de claims op deze website zoals bijvoorbeeld dat ADHD medicijnen een averechts effect hebben op de symptomen na enkele jaren gebruik en dat de medicijnen gelijke effecten hebben op de hersenen als regelmatig cocaïne gebruik. Of bijvoorbeeld dat antipsychotica patiënten chronisch ziek maken en een vroege dood veroorzaken terwijl de meeste patiënten (90-95%) met ‘eerlijke’ behandeling goed zouden kunnen herstellen. En dat psychiaters niet bepaald de beste bedoelingen zouden hebben met hun behandelingen (welke bedoelingen dat dan zijn is overigens ook voor ons nog steeds een raadsel).

Elke andere zichzelf respecterende arts zou toch harde acties ondernemen indien een website op het internet hun beroep ten schande maakt, of zelfs stelt dat de behandelingen die ze bieden mensen bewust alleen maar zieker maken, met daarbij het feit in acht genomen dat er veel mensen zijn die deze website serieus nemen, die dat kenmaar maken via de publieke reacties. Het is in Nederland namelijk verboden om mensen van noodzakelijk geachte behandeling af te houden, maar psychiaters houden zich stil.

Het stilzwijgen beperkt zich echter niet alleen tot negeren, maar psychiaters lijken zich van geen kwaad bewust, zo blijkt uit de volgende (nogal eenzijdige) conversatie met een psychiater in opleiding, drs. Valentijn Holländer.

De betreffende psychiater in opleiding stuurt een persbericht in met de oproep om de petitie voor het redden van het antipsychoticum Semap te promoten op Zielenknijper.nl. Op mijn reactie met daarin wetenschappelijke bronnen om hem aan te tonen hoe absurd het eigenlijk was dat hij ons vroeg om te helpen het destructieve medicijn te redden, bleef het echter stil.

———- Forwarded message ———-
From: Arjan | Zielenknijper.nl <arjan@zielenknijper.nl>
Date: 2009/4/16
Subject: Re: www.semap.nl > semap petitie online (ondersteund door arjan braam/lieuwe de haan/niels mulder)
To: “Hollander, Valentijn” V.Hollander@altrecht.nl

Geachte heer Hollander,

Ik zou het waarderen indien u een reactie zou willen geven op mijn eerdere e-mail, als is het maar om kenbaar te maken dat u niet wil of kan reageren.

Met vriendelijke groet,
Arjan Dokelaar
2009/4/15 Arjan | Zielenknijper.nl <arjan@zielenknijper.nl>

Geachte heer Hollander,

Antipsychotica, waaronder ook Semap, zijn bijzonder giftige middelen die een patiënt chronisch ziek maken. Hoe kunt u nu van ons verwachten dat wij u helpen met het redden van zo’n medicijn? Want de patiënten hebben er niet bepaald baat bij, kwa welzijn.

Semap veroorzaakt een atrofie van de hersenschors en een vergroting van de basale ganglia. Het medicijn blokkeert dopamine D² receptoren in de hersenen en in een reactie daarop maken de hersenen de receptoren gevoeliger zodat iemand biologisch meer gevoelig wordt voor een psychose. Semap maakt patiënten op die manier chronisch ziek, en wanneer je probeert te stoppen met het medicijn – en in het bijzonder wanneer je abrubt stopt – dan bestaat er een grote kans dat je een zeer heftige psychose krijgt die maanden kan aanhouden, gedurende de tijd dat je hersenen zich moeten herstellen.

Dit verklaart ook meteen waarom het zo vaak fout gaat wanneer patiënten hun medicatie vergeten in te nemen. Dat komt dus door de veranderingen in de hersenen die veroorzaakt zijn door de medicijnen.

U heeft mogelijk in uw opleiding geleerd dat medicijnen de enige oplossing zijn voor de problemen, zoals psychosen of schizofrenie, maar dat is niet zo.

Bekijkt u de volgende twee bronnen bijvoorbeeld eens:

Lange termijn resultaten schizofrenieLange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

En http://www.madinamerica.com/ (van medisch journalist Robert Whitaker, winnaar van pullitzer prijs voor o.a. artikelen over antipsychotica)

U bent zich mogelijk van geen kwaad berust, maar er zijn wel degelijke manieren om mensen echt beter te maken. O.a. Soteria en andere geavanceerde lange termijn psychodynamische psychotherapieën (LTPP).

Met Semap maakt u de problemen Chronisch, en maakt u het lichaam van de patiënt ziek zodat hij of zij kans heeft op ernstige ziektes en gemiddeld 30 jaar minder lang leeft.

Bijgevoegd vindt u een professioneel naar het Nederlands vertaalde wetenschappelijke publicatie in Elsevier Science over antipsychotica, wellicht dat u er baat bij heeft om tot inzage te komen dat u patiënten alleen maar zieker maakt dan ze al zijn door ze met Semap of andere antipsychotica te behandelen.

Verder is het intererssant om het verhaal van hoogleraar psychiatrie Loren Mosher te lezen:

For over a decade Loren R Mosher, MD, held a central position in American psychiatric research.

He was the first Chief of the Center for Studies of Schizophrenia at the National Institute of Mental Health, 1969-1980. He founded the Schizophrenia Bulletin and for ten years he was its Editor-in-Chief. He led the Soteria Project.

The Soteria research demonstrated that there is a better way: A better way to treat schizophrenia and other psychoses that destroy the lives of so many young people. The Soteria research showed that the prevalent excessive destructive psychiatric drugging of all these young people is a huge and tragic mistake. The psychiatric establishment was offended. Prestige and Money won. Truth and Love lost.

The success ! of Soteria was the reason that Dr Mosher was forced to leave his key position in American psychiatry.

http://www.moshersoteria.com/soteri.htm en in Nederlanders willen twee wetenschappers Soteria introduceren:
http://www.zielenknijper.nl/soteria-in-nederland.html

Met vriendelijke groet,
Arjan Dokelaar
2009/4/15 Hollander, Valentijn <V.Hollander@altrecht.nl>

redactie@psychiater.nu

Beste collega’s,

Gaarne jullie aandacht voor de petitie actie op www.semap.nl

Voor de goede zaak hoop ik dat jullie er ook aandacht op willen vestigen op de Zieleknijper.

Zie ook hieronder…

Hartelijke groet,

Valentijn Holländer

psychiater in opleiding, Altrecht, Utrecht

___________________________________________________

Beste allen,

Gaarne jullie steun en ondertekening van de Semap petitie voor en door mensen “uit het veld”.

Aan alle kanten moet worden voorkomen dat Janssen-Cilag deze klassieke kanjer uit de handel haalt

(en deze actie in de toekomst wellicht wordt herhaald met andere antipsychotica)

Op www.semap.nl kan worden getekend! De petitie zal tzt aan Janssen-Cilag worden aangeboden.

Dit is dus niet de petitie van Ypsilon of van NVVP.

En zegt en mailt het voort!

Hartelijke groet,

Valentijn Holländer, AIOS

Altrecht, Willem Arntsz Huis, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG, Utrecht

SPBU – FACT West w vice-voorzitter AIOS-team w lid EPD-adviescommissie

Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG, Utrecht

( [tel] 030 – 2308848 (balie) / 8787 (kantoor)

; [fax] 030 – 2308829

) [mob] 06 – 13846039

* [e-mail] v.hollander@altrecht.nl

Semap.nl

Janssen-Cilag bv
dr. H.J.J. van Oers en drs. D.J. Zweers, arts
Postbus 90240
5000 LT Tilburg

Op 17-03-2009 heeft uw firma kenbaar gemaakt dat de registratie van penfluridol (Semap®) wordt doorgehaald. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de productie niet meer voldoet aan de huidige normen en richtlijnen en daarom niet kan worden voortgezet. Op het NVVP Voorjaarscongres 2009 in Groningen hebben uw woordvoerders ons niet kunnen overtuigen dat zij alles in het werk hebben gesteld om Semap® te redden voor de behandeling van schizofreniepatiënten. Niet alleen is er een deel van de patiënten die kwetsbaar zijn voor psychose dat op Semap® stabiel functioneert, ook wordt het middel in de strategie in de sociale psychiatrie met regelmaat ingezet om tot een begin van een werkrelatie te komen. Zodra een werkrelatie is gevestigd, kunnen ook alternatieven aan bod komen. Mede daarom is in de sociale psychiatrie Semap® een begrip. Hoewel het waarschijnlijk is dat het bij Janssen-Cilag al enkele jaren bekend is dat Semap® aan vernieuwde productie-eisen moest gaan voldoen, is dit destijds niet bekend gemaakt aan Nederlandse artsen en psychiaters. Er is geen plan gepresenteerd om onderzoek op te zetten en te investeren in de productie van vernieuwde Semap®.

Wij zijn van mening dat:
1. Artsen en psychiaters opvallend laat zijn ingelicht over de doorhaling van de registratie en de argumenten hiervoor, met als gevolg dat behandelaren en patiënten nu met de rug tegen de muur staan, vooral omdat er geen gelijkwaardig alternatief is in ambulante en transmurale behandelsettings.

2. Het ethisch onaanvaardbaar is dat er sinds 17-03-2009 “ineens” nog slechts Semap® beschikbaar is zolang de voorraad strekt. Een belangrijk deel van de doelgroep dat dit medicament gebruikt, zal niet bereid zijn om op intramusculaire depot-injecties of dagelijke orale medicatie over te stappen. Het risico dat psychotische symptomen met alle gevaren vandien terugkeren, is dan groot. Dit komt neer op het schaden van de patiënt en strookt niet met wellicht het belangrijkste ethische principe in de geneeskunde: “Primum non nocere”. De door u geboden motieven om de productie van Semap® te beëindigen zijn inhoudelijk niet te beoordelen, maar zijn vanuit het oogpunt van zorgverstrekking inferieur aan de belangen in handelen in de sociale psychiatrie.

3. Het door uw woordvoerders op het congres kenbaar gemaakte standpunt dat de doorhaling van Semap® met name het gevolg is van veranderde regelgeving rondom geneesmiddelenproductie in de Europese Unie, verdient nadere toelichting.

4. Janssen-Cilag volledige openheid moet verschaffen over het reilen en zeilen rondom Semap® de afgelopen 5 jaar en een fonds moet oprichten om Semap®, zo nodig in vernieuwde versie, te behouden.

Wij zullen onze collega’s vragen het bovenstaande voor akkoord te tekenen op onze website www.semap.nl en wensen met u, en zo mogelijk met andere partijen als patiëntengroeperingen en zorgverzekeraars, in gesprek te komen over een toekomst van Semap®.

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat Janssen-Cilag door bovengenoemde gang van zaken, met hierbij het standpunt de productie niet voort te zullen zetten en niet in onderzoek naar nieuwe productiemethoden te zullen investeren, de indruk kan wekken vooral uit financiële motieven te handelen, wat ernstige imagoschade met zich kan meebrengen.

drs. Valentijn Holländer, psychiater in opleiding
Altrecht – SPBU FACT transmurale psychosebehandeling, Utrecht
drs. Esther Spuijbroek, sociaal geriater / psychiater in opleiding
Altrecht – Acute Psychiatrie, Utrechtdr. Arjan Braam, psychiater
Altrecht – Acute Psychiatrie, Crisisdient, Utrecht
dr. Lieuwe de Haan, psychiater
AMC – Zorgprogramma Psychotische Stoornissen

Adolescenten, Amsterdam

prof. dr. Niels Mulder, psychiater
Bavo Europoort – OGGZ / Erasmus MC, Rotterdam

Klik hieronder om de petitie te ondertekenen:
http://www.ipetitions.com/petition/semap/

 

Mogelijk interessante boeken

Collision Uw brein als medicijn Psychiaters te koop? Metanoia
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family