Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Overleden patiënt wilde met pillen stoppen en werd daarom onder dwang platgespoten

Datum: 22 september 2008, 14:34 ~ Bron: Het Parool

Separeercel (Separette / Isoleercel) Dit is een vervolg op Psychiatrisch patiënt sterft verstikkingsdood in isoleercel.

AMSTERDAM – Iedereen kende Wim Maljaars op de Amsterdamse Go Club. Een slimme, intelligente man die wiskunde en Duits had gestudeerd. Een kritische man ook, die zijn mening niet onder stoelen of banken stak. Maljaars durfde over allerlei dingen anders te denken, vooral over maatschappelijke zaken, weet Harald Zellerer, bestuurslid van de Go Club. Het was ook één van de redenen dat hij soms manisch was.

Rond zijn verjaardag, 7 augustus, werden elk jaar de slachtoffers van Hirosjima en Nagasaki herdacht. Over dat leed wond hij zich elk jaar weer op. Hij was ook uiterst kritisch over de psychiatrie en psychiaters hoewel hij zich over zijn eigen behandeling niet in die termen uitliet. Vanaf zijn pubertijd leed hij aan schizofrenie. Hij was gewoonlijk wat neerslachtig, maar niet in het extreme. In zijn manische periodes kon hij psychoses krijgen. Maljaars wist alles van zijn ziekte. Hij had volgens Zellerer dikke naslagwerken met informatie over alle medicijnen die hij slikte en hun bijwerkingen.

De medicatie legde een deken over zijn gevoelens en emoties. Na vier jaar slikken besloot hij te stoppen met de pillen. Twee maanden later ging het niet meer op zijn woning aan de Wittenburgergracht en werd hij in verwarde toestand opgenomen in het Sociaal Psychiatrisch Diensten Centrum (SPDC). De eerste week werd hij platgespoten, weet Zellerer, die hem enkele keren opzocht. De tweede week wilde men terug naar zijn vroegere medicijngebruik.

Toen dat niet goed aansloeg, werd Maljaars in een isoleercel gestopt. Volgens Zellerer was het overigens een kamer die van voldoende glas was voorzien om hem in de gaten te houden. Zellerer en de familie zagen geen noodzaak voor die isolatie. Temeer daar hij daar ook geen bezoek meer mocht ontvangen; iets waar hij altijd van opknapte. Ze vonden hem wat warrig, maar dachten niet dat hij zichzelf of anderen wat zou aandoen. Later hoorden ze van de psychiater en van een verpleegkundige dat even voor middernacht voor het laatst contact was geweest. Om acht uur ’s ochtends werd Maljaars dood gevonden. Gestikt in een stuk brood.

Bron: Het Parool

Zie ook: http://www.wimmaljaars.nl/

Vervolg onderzoek?

Wat is toch de reden geweest dat zijn familie en vrienden hem niet meer mochten zien? Kan het zijn dat ze de ernstige bijwerkingen van de ingespoten medicijnen niet mochten zien?

Antipsychotica kunnen zeer heftige lichaamsverkrampingen en verstikkingsverschijnselen veroorzaken. Onze webmaster, Mitch, heeft op zijn meest 1.5 maanden lang achter elkaar in een isoleercel gevangen gezeten om ‘mogelijk vluchtgedrag’ en een risico op maatschappelijke teloorgang af te wenden. Hij heeft zich nooit misdragen, was altijd rustig en beleefd maar hij weigerde de aangeboden medicijnen te gebruiken waardoor hij omwille van de veronderstelde maar nog niet gediagnosticeerde ’stoornis in de geestesvermogens’ een gevaar zou zijn. De medicijnen die hij in de isoleercel ingespoten kreeg (antipsychotica) heeft zijn lichaam zo hevig doen verkrampen dat hij bijna stikte. Het komt mogelijk vaker voor dan men weet. In het rapport schreef de psychiater namelijk over het voorval: “Dhr. Plat heeft last van stijve spieren en is akineton gegeven”. Daaruit kan natuurlijk niet worden opgemaakt dat hij bijna gestikt was.

Ik ken Mitch goed, en ik weet dat hij niet overdrijft en dat hij werkelijk bijna gestikt was in zijn eigen tong door de verkrampingen die antipsychotica kunnen veroorzaken. De verkrampingen zijn een symptoom van het Neuroleptic Maligne Syndroom (NMS), een fatale bijwerking van antipsychotica.

NMS zorgt voor zeer heftige spierverkrampingen die te vergelijken zijn met zeer hevige kuitkramp, maar dan in alle spieren van het lichaam tot op het hart aan toe. Mitch vertelde mij dat hij zelfs het gevoel had dat zijn hart het door de totale verkramping van zijn lichaam, moeilijk had om te blijven kloppen en de verkrampingen maakte het soms bijna onmogelijk om adem te halen. Wanneer hij neer viel, dan verkrampte zijn tong in zijn mond dusdanig dat hij heel voorzichtig moest zijn om niet echt te verstikken en moest proberen om ondanks de krampen zo te vallen dat zijn mond vrij bleef, en niet verstopt zou raken door speeksel en zijn tong.

Ik hoop dat indien daar enige aanleiding toe is een nader onderzoek zal worden gedaan om te ontdekken of de verstikking mogelijk door antipsychotica veroorzaakt is. Het is zo enorm belangrijk dat het bekend wordt indien het medicijn de dood werkelijk veroorzaakt heeft.

Telkens weer blijkt hoe schadelijk en gevaarlijk de medicijnen zijn, maar psychiaters willen er niet vanaf. Het levert vele miljarden op in Nederland alleen, en psychiaters zien het als de toekomst. Het is effectief in het onderdrukken van agressie en andere uiterlijke symptomen.

Antipsychotica zijn giftig en maken mensen globaal bezien veel zieker dan ze al zijn. Antipsychotica veroorzaken een atrofie van de hersenschors en vergroting van de basale ganglia. Wat het in feite doet is het blokkeren van Dopamine D2 receptoren in de hersenen en in response gaan de hersenen de receptoren gevoeliger maken zodat de patiënt biologisch veel gevoeliger wordt voor een psychose en niet meer zonder medicijnen kan. Wanneer de patiënt probeert te stoppen valt hij of zij terug in een extra heftige psychose. De medicijnen veroorzaken een acute psychose bij mensen die nog geen psychose hebben.

Dit is wat medisch auteur Robert Whitaker ons over de medicijnen vertelde in een persoonlijke brief:

Vraag: will atypical antipsychotics make the psychosis worse?

Dear Mitch,

Here’s the evidence regarding this question. Both atypical and standard antipsychotics block dopamine receptors in the brain, and in response, the density of dopamine receptors increases, and to a level that is abnormal. The brain is now thought to be “supersensitive” to dopamine, and that makes a person more biologically vulnerable to pschosis than he or she normally would be, and at particular risk of psychosis should he or she go off the drugs. (It sounds contradictory, but the problem is that once you get the extra dopamine receptors, if you then remove the drug abruptly, the dopamine system is quite out of balance and that can lead to psychosis. That is why people who go abruptly off the drugs have such high relapse rates.)

This same problem is seen with the atypicals.

Now, that doesn’t say that all people who are on atypicals will see their psychosis get worse. Clearly, many people are on the drugs and not psychotic. So it’s more of an extra vulnerability caused by the drugs. MRI research that was done at the University of Pittsburgh in the 1990s also found that antipsychotic drugs caused changes in the brain associated with a worsening of psychotic symptoms, and so there is that evidence as well.

I don’t know if you are taking antipsychotic medications, but if you are, I’m sure you know that going off the drugs can be very difficult and perilous (because of the drug-induced changes noted above.) So please do not use this email as a reason to go off such drugs if perhaps you are taking them. I am just answering your question to tell you what the science says, and not to give any advice about what one should do.

Regards,

Bob Whitaker (robert.b.whitaker@verizon.net)

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

The Antidepressant Solution Slikken Het einde van de psychotherapie Collision
 

Tros Radar undercover bij farmaceutische bedrijven

Bezig met laden video...
Tros Radar: Deel 1 / Deel 2
Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen door medicijnen dan in het verkeer. Toch wil de farmaceutische industrie documenten over bijwerkingen niet openbaar maken.

Steeds vaker wordt het duidelijk dat dodelijke bijwerkingen worden verzwegen, en dat de bedrijven weinig tot niets om het welzijn van mensen geven.

De bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk 'beter maken' van mensen, en niet voor het beter gemaakt hebben van mensen. En dat is te merken, vooral in de psychiatrie, waar medicijnen ongegeneerd mensen chronisch ziek maken en houden.

Zie ook: Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim

Nu in de winkel:

De Pillen Maffia

Maandblad KIJK: De Pillenmaffia

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net