Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Overgewicht en depressie

Datum: 3 maart 2010, 16:59
Dit artikel is op verzoek geselecteerd uit het archief van hoogleraar Ivan Wolffers, en kan gedateerd zijn. Copyright © Ivan Wolffers

buikvet depressieLeidse onderzoekers doken in de wetenschappelijke literatuur om te kijken of er een samenhang is tussen depressie en overgewicht. Het staat in het medische vakblad Archives of General Psychiatry (nieuwsbericht 1 maart 2010). En jawel. Er is zeker een relatie tussen overgewicht en depressie en die heeft iets van een vicieuze cirkel. Het is of het elkaar versterkt.

Uit de gegevens van 59.000 mensen die in 15 onderzoeken gevonden werden blijkt dat mensen met overgewicht een 55 procent grotere kans hadden om in de loop van de tijd een depressie te krijgen. Tegelijkertijd heeft 58 procent van de depressieve mensen kans om overgewicht te krijgen. Die relatie was sterker te zien bij Amerikanen dan bij Europeanen. Het was ook sterker in het geval er een echte diagnose depressie was gesteld dan bij mensen met depressieve verschijnselen.

Omdat het om een samenhang gaat en niet om een oorzakelijk bewijs doen de onderzoekers een voorstel voor mogelijke verklaringen voor die samenhang. Dat zou dan nader onderzocht kunnen worden. De eerste is dat ernstig overgewicht samengaat met het vrijkomen van ontstekingsfactoren. Die zouden ook een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een depressie. Een andere verklaring is dat het slankheidideaal de mens parten speelt. Wie dat niet bereikt is ontevreden met zichzelf, heeft een negatief zelfbeeld en dat kan op den duur leiden tot depressieve gevoelens. Een derde verklaring is dat depressies zorgen voor een verandering van het hormonale systeem in het lichaam en dat dat dan weer tot overgewicht leidt.

De onderzoekers vinden dat artsen extra op moeten letten bij mensen met een depressie, want dan kunnen ze misschien voorkomen dat ze te dik worden. Alleen is het dan wel jammer dat mensen al bij de minste of geringste tekenen van een stemmingsstoornis antidepressiva krijgen voorgeschreven en die bevorderen nu juist het ontstaan van overgewicht. Dat is dan mijn suggestie voor een mogelijke relatie tussen depressie en overgewicht. Misschien komt het voor een belangrijk deel door de behandeling.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Ivan N. Wolffers, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2008-2009 Top 100 van meest gebruikte medicijnen
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net