Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Ouders kinderen met ADHD scheiden vaker

Datum: 18 augustus 2009, 20:20
Dit artikel is op verzoek geselecteerd uit het archief van hoogleraar Ivan Wolffers, en kan gedateerd zijn. Copyright © Ivan Wolffers

echtscheiding adhd kinderenAmerikaans onderzoek laat zien dat ouders van kinderen met Aandachtstoornis en hyperactiviteit (adhd) bijna twee keer zo vaak gescheiden zijn tegen de tijd dat het kind acht jaar is, dan ouders van kinderen zonder adhd die acht jaar zijn (Journal of Consulting and Clinical Psychology 2008;76:735). Het verschil was 22,7% bij ouders van adhd kinderen tegen 12,6% bij ouders met kinderen zonder adhd.

Naar de vraag of de spanningen van ouders die tot een scheiding leiden een bijdrage leveren aan de ernst van de adhd van het kind of dat de gezinsstress zo groot is door het kind met adhd dat ouders vaker problemen onderling krijgen is bij dit onderzoek niet echt bekeken. Men is er voetstoots van uitgegaan dat een kind met adhd zo’n gevolgen voor het huwelijk van de ouders heeft dat het wel tot problemen moet leiden. Natuurlijk is een druk kind dat ook nog eens concentratieproblemen heeft niet gemakkelijk op te voeden. Bovendien vereist het een enorme inzet voor wat betreft begeleiding van het kind en vaak komt die op de schouders van één van beide ouders neer. Zo is er vaak verschil tussen de situatie van de moeder die veel meer te maken heeft met leerkrachten op school en met mensen in de zorg. De vader daarentegen vindt de problemen van zijn kind soms gezonde kwajongensstreken. Ja, Pietje Bel zou wel eens het eerste kind met adhd in ons land geweest kunnen zijn.

Opvallend was dat als het kind een keer acht geworden was de scheidingscijfers van ouders met of zonder adhd kind niet veel meer verschilden. Het leek erop of ouders zich tegen die tijd op de situatie hadden ingesteld en er beter mee om wisten te gaan. We laten even buiten beschouwing of het als een medisch probleem of als een opvoedingsprobleem moet worden beschouw en of men altijd medicijnen moet gebruiken. Feit blijft dat als ouders zo’n kind moeten opvoeden ze niet moeten denken dat het snel opgelost kan worden met wat methylfenidaat (Ritalin). Het zorgt vaak voor langdurige stress in huis en de aanpak moet ook een lange termijnkarakter hebben. Het lukt het beste als je het samen doet.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Ivan N. Wolffers, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2008-2009
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!