Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Oproep: Mensen gezocht met ervaring met ernstige of fatale reacties op antipsychotica

Datum: 16 april 2009, 11:49

We zijn namens een van de grootste en meest gerespecteerde TV reportage makers van Nederland op zoek naar mensen die ervaring hebben met ernstige bijwerkingen van antipsychotica, zoals bijvoorbeeld het Maligne Neuroleptica Syndroom (NMS), het metabool syndroom, Tardieve Dyskinesie, vroege dood, hartproblemen, hersenkanker of een beroerte.

Kent u iemand wiens lichaam of ledematen ernstige verkrampte na antipsychotica gebruik (dit is het Maligne Neuroleptisch Syndroom, een dodelijke bijwerking). Of kent u iemand die verstikt is na antipsychotica gebruik of iemand die op zeer jonge leeftijd is gestorven na antipsychotica gebruik?

Laat het ons dan weten op e-mail adres redactie@zielenknijper.nl. U kunt ons vertrouwlijke informatie toezenden. Uw informatie zal niet worden gebruikt of aan derden worden verstrekt zonder uw goedkeuring.

Dit is dé kans om te helpen om ervoor te zorgen dat niet nog meer mensen het slachtoffer worden!

Zie ter informatie dit artikel over de ophef over de bijwerkingen van antipsychotica in het Verenigd Koninkrijk.

Ana Galvin, 26, bij haar thuis in Hampstead, wiens broer stier door psychiatrische medicatie

Ana Galvin, 26, bij haar thuis in Hampstead, wiens broer stierf door antipsychotica

 

 

Mogelijk interessante boeken

Het einde van de psychotherapie Top 100 van meest gebruikte medicijnen De duisternis voorbij Afscheid van autisme en ADHD
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!