Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Ophef in Europees Parlement over verzwegen bijwerkingen ADHD middel Strattera

Datum: 5 juni 2009, 21:03 ~ Bron: Europees Parlement

Ophef over ADHD middel strattera in Europees ParlementFarmaceut Eli Lilly is wéér in opspraak om het verzwijgen van schadelijke bijwerkingen, ditmaal met het ADHD medicijn Strattera. Begin dit jaar heeft het bedrijf nog 1.42 miljard dollar schadevergoeding betaald voor het verzwijgen van dodelijke bijwerkingen van het antipsychoticum Zyprexa.

Maar is Eli Lilly wel de ware schuldige? Is het normaal dat de politiek aan de bel trekt, en niet de ‘artsen’ die specialist zijn op dit gebied?…

Niet alleen in Nederland lijkt men bewust te worden van bepaalde zaken binnen de psychiatrie, zoals bijvoorbeeld de schadelijke gevolgen van het massaal drogeren van kinderen die moeilijk gedrag vertonen of moeite hebben met school.

Duizenden kinderen zijn in de afgelopen jaren overleden door bijwerkingen van ADHD medicijnen, die psychiaters als volkomen veilige middelen verkopen:

http://www.zielenknijper.nl/ouders-komen-in-opstand-kinderen-sterven-door-adhd-medicijnen.html

De psychiaters die de medicijnen voorschrijven, dat zijn gewoon geen eerlijke en goedaardige mensen. Wanneer je kritisch naar de feiten kijkt dan weet je dat ze juist veel kwaad aanrichten en dat ze de kinderen juist ziek en zwak maken, ipv. ‘beter’. Het is zeer moeilijk te begrijpen waarom een arts dat zou willen doen, maar het is helaas de realiteit.

Kinderarts: Kinderen worden ziek gemaakt, ADHD is bedrog!

Vele hoogleraren, wetenschappers en ook politici waarschuwen openlijk dat psychiaters niet deugen en dat bijvoorbeeld het etiketteren van kinderen met wetenschappelijk dubieuze diagnoses als AD(H)D veel schade aanricht. En niet alleen voor de kinderen maar ook voor de maatschappij.

Tweede Kamer: Psychiaters gaan te ver, ADHD debâcle veroorzaakt ramp!

De ADHD medicijnen die de kinderen de rest van hun leven moeten gebruiken kosten veel geld, maar ze zijn ook bijzonder giftig (en kunnen dodelijk zijn) en veroorzaken talloze problemen buiten het ADHD spectrum [1] [2] [3], en verergeren de symptomen (druk/onhandelbaar gedrag en concentratie problemen op school) na 2-3 jaar gebruik blijkt uit talloze grote studies.

De medicijnen blijken agressief en crimineel gedrag te kunnen veroorzaken, en zorgen ervoor dat kinderen sneller verslaafd raken aan hard drugs. Dit blijkt dus uit grote studies.

Dagblad De Pers: ADHD medicijnen veroorzaken agressief en crimineel gedrag

Wetenschappers luiden noodklok: ADHD medicijnen hebben gelijke effecten als cocaïne

Maar zoals je weet verkondigen psychiaters in de media het tegendeel, en hebben ze zelfs het lef om ouders wijs te maken dat de ziekte (die in de wetenschap nog nooit is aangetoond) de problemen veroorzaakt, en dat de medicijnen volkomen veilig zijn. Zie psychiater Geurt van de Glind bijvoorbeeld recent in Trouw:

http://www.trouw.nl/opinie/podium/article1890307.ece

Ze liegen over zogenaamd bewijs voor een hersenstoornis als oorzaak voor het gedrag. Ze liegen over het bestaan van genetische verbanden die in de wetenschap nog nooit zijn aangetoond. En ze laten mensen denken dat de bijwerkingen van de medicijnen door de ‘ziekte’ veroorzaakt worden ipv. door de medicijnen. (psychiater van de Glind zegt bijvoorbeeld in trouw dat ADHD kleinere hersenen veroorzaakt, terwijl de ADHD medicijnen dat veroorzaken: http://www.webmd.com/add-adhd/news/20070720/adhd-drug-does-stunt-growth ). Psychiaters zijn dus echt leugenaars.

Psychiaters belasten de samenleving met explosief stijgende kosten, met meer criminaliteit (zie het stuk in dagblad de pers en andere studies). Ze zorgen ervoor dat steeds meer mensen ziek en zwak worden, en dat steeds meer mensen niet meer kunnen werken. En ze zorgen voor steeds meer maatschappelijke en sociale problemen.

Dit maakt het eigenlijk onbegrijpelijk. Ook ik weet na 3 jaar onderzoek nog steeds niet wat de motivatie van psychiaters is om te doen wat ze doen. En ik heb met veel mensen gesproken, waaronder vooraanstaande wetenschappers en hoogleraren, en ik heb ze naar hun mening gevraagd over specifiek deze kwestie. Maar een antwoord heb ik nog steeds niet gevonden.

Maar hoe het ook zij, psychiaters staan alleen met hun leugens en ideologieën. Buiten de paar mensen die zo dom zijn om psychiaters blind te geloven, hebben ze niemand achter zich staan behalve de farmaceutische industrie.

De politiek staat niet achter ze. De politiek wil niet dat steeds meer mensen ziek worden en daardoor minder belasting kunnen betalen. Er zullen misschien een paar ‘slechterikken’ met vreemde ideeën tussen zitten, maar over het algemeen zijn het natuurlijk ook gewoon mensen en ouders van kinderen. En ethiek wint het tegenwoordig.

Ophef in Europees Parlement over ADHD middel Strattera

De Food And Drug Administration, een Amerikaanse instantie die de veiligheid van geneesmiddelen controleert, heeft in de eerste helft van januari 2009 reeds het zoveelste communiqué naar buiten gebracht inzake de mogelijke schade die de toediening van het psychofarmacon Strattera kan veroorzaken aan de lever. Ook verstuurde zij hierover een „doctor’s letter”. Strattera is de merknaam van Atomoxetine, een stof die zeer giftig is voor de lever en bovendien zelfmoordgedachten kan opwekken bij minderjarigen die het medicijn innemen. Dit psychofarmacon wordt gebruikt door duizenden kinderen in Europa die leiden aan adhd, een stoornis waardoor ze hyperactief worden en snel zijn afgeleid. Het blijkt dat het EMEA (het Europees Geneesmiddelenbureau) geen enkele brief of communiqué heeft gestuurd aan de medisch specialisten die zich op Europees niveau bezighouden met de therapeutische programma’s voor adhd.

In de tussentijd zijn er alarmerende berichten naar buiten gekomen, die zijn opgepikt door de pers en betrekking hebben op jonge patiëntjes die dit medicijn moesten innemen en waarbij zich zelfmoordgedachten hebben ontwikkeld. De laatste gevallen betroffen twee Italiaanse kinderen van negen en tien jaar oud („bulletin over het toezicht op geneesmiddelen” van de AIFA, het Italiaans agentschap voor geneesmiddelen).

1. Is de Commissie op de hoogte van de eventuele gevaren die dit psychofarmacon oplevert voor de gezondheid van onze kinderen?

2. Vindt de Commissie niet dat zij moet onderzoeken welke maatregelen daadwerkelijk door de EMEA zijn genomen om de medici die deze stoffen voorschrijven tijdig te informeren over de eventuele gevaren ervan?

3. Vindt de Commissie niet dat zij de EMEA moet aansporen de samenvattingen van de productkenmerken en de bijsluiters te herzien, en dat zij tegelijkertijd een „black box” verplicht moet stellen; een kader op de verpakking waarin de producent de mogelijke ernstige bijwerkingen moet vermelden, zoals reeds in de hele VS verplicht is?

Bron: Europees Parlement

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoezo ADHD? Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand Medicijnen 2006-2007 Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!