Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Open Dialoog: Finse psychotherapie blijkt groot succes: 80% kans op herstel van schizofrenie zonder medicatie

Datum: 19 juli 2014, 11:00 ~ Bronnen: Mad in America, SFK

Open Dialoog is een innovatieve, netwerk-gebaseerde behandelmethode voor mensen die ernstige psychische crisis en condities ervaren (psychose en schizofrenie). Het biedt tot 80% kans op goed en blijvend herstel van zware psychose zonder behandeling met antipsychotica.

De psychotherapie is ontwikkeld in Finland door Prof Dr. Jaakko Seikkula en ontvangt vanwege de veelbelovende resultaten aandacht van over de gehele wereld. In Amerika is inmiddels het Institute for Dialogue Practice opgericht onder leiding van Dr. Mary Olson. Ze schrijft:

“If we follow the scientific evidence there is reason to believe Finnish Open Dialogue has achieved among the best outcomes in the world for psychosis and schizophrenia.”

Bron: Mad in America

Open Dialoog psychotherapie biedt tot op heden de beste lange-termijn resultaten voor de behandeling van psychose en schizofrenie. Na 5 jaar is 67% van de patiënten die zijn behandeld met Open Dialoog-therapie nooit blootgesteld aan antipsychotica en maar 20% van hen gebruikt het. Met de therapie kunnen 80% van alle patiënten die nu antipsychotica ontvangen zich op de lange termijn goed redden zonder antipsychotica, hetgeen voor de samenleving een besparing van vele miljarden euro’s zou betekenen, maar hetgeen ook minder kans geeft op behandeltrauma en andere nadelige gevolgen van antipsychotica, zoals het creëeren van tijdbommen die bij onthouding van antipsychotica ontploffen. Iemand die na 6 maanden isoleercel besluit om toe te geven en antipsychotica gaat slikken zal bij onthouding terugklappen in een verschrikkelijke psychose en kan zijn onderdrukte trauma en woede afreageren op onschuldige mensen in de samenleving. De farmaceutische industrie profiteert daarvan doordat de problemen escaleren (groei).

Zielenknijper.nl:  Een moeder berichtte eens via e-mail dat haar van nature goedaardige en lieve zoon die niemand kwaad zou kunnen doen was verworden tot potentiële moordenaar door langdurige isoleercel en platspuitsessies. Antipsychotica dat wordt geforceerd met 2-3 maanden isoleercel maakt een tijdbom van deze mensen waardoor de problemen op de lange termijn escaleren (zie ook deze Novum reportage met VVD-kamerlid Anoushka van Miltenburg waarin ze observeert dat de psychiatrie de situatie van onmacht zelf cultiveert en dat de oorzaak niet aan een gebrek aan geld of personeel kan worden verweten)

Antipsychotica: farma geldmachine

Antipsychotica is het meest winstgevende medicijn-type van de farmaceutische industrie (Wikipedia). Het aantal voorschriften groeit met 5 tot 11% per jaar (bron: SFK) met uitschieters, zoals een groei van 49% per jaar bij kinderen (ADHD medicatie veroorzaakt agressie en psychose).

Antipsychotica veroorzaakt hersenschade waardoor gebruikers chronisch ziek worden (in het specifiek een atrofie van de hersenschors en een vergroting van de basale ganglia). Verschillende studies hebben aangetoond dat mensen met de diagnose schizofrenie 40% kans hebben op herstel zonder enige vorm van behandeling terwijl de kans op herstel bij antipsychotica-behandeling nehil is (zie deze studie en deze studie).

In de afgelopen jaren zijn opvallende feiten aan het licht gekomen over antipsychotica, zoals het feit dat de top 3 meest dodelijke antipsychotica, hetgeen ook de modernste antipsychotica zijn (Seroquel, Risperdal en Zyprexa) overeenkomt met de top 3 meest voorgeschreven antipsychotica. De modernste antipsychotica zijn 10x duurder en tot 41% dodelijker dan oude antipsychotica van 20 jaar geleden. (Finse studie in The Lancet, 2009, column van prof. dr. Ivan Wolffers)

Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Zie ook deze Nederlandse studie (2013): Recovery in Remitted First-Episode Psychosis at 7 Years of Follow-up of an Early Dose Reduction/Discontinuation or Maintenance Treatment Strategy

Antipsychotica verkort het leven van gebruikers met 25 tot 30 jaar volgens de officiële cijfers in de psychiatrie. (bron) Dr. Detlef Petry trok enkele jaren geleden aan de bel in Tijdschrift Deviant en stelde dat schizofrenie-patiënten met opzet een vroege dood worden ingejaagd met antipsychotica (bron). Zie ook het verhaal van de Britse zangeres Ana Galvin, wiens broer op 29 jarige leeftijd nog amper op zijn benen kon staan, wiens haar uitviel en die vervolgens stierf door de gevolgen van antipsychotica. (The Independent, 2009)

Psychotherapie verdrukt door industrie

De multi-miljarden antipsychotica industrie heeft ertoe geleid dat alternatieve behandelopties zoals Open Dialoog-psychotherapie en Soteria psychotherapie werden verdrukt. De psychiatrie bepaalt als ‘medische autoriteit’ zowel welke onderzoeken worden bekostigd (subsidie), welke behandelingen worden vergoed door de verzekering én welke behandelingen worden aangeboden (richtlijnen). De psychiatrie controleert daarmee alle geldstromen.

Als oprechte onderzoeker kun je zelf 100.000 euro investeren in een onderzoek maar daar tegenover staat de psychiatrie met wereldwijd tientallen miljarden euro’s voor onderzoek én marketing. In de recente jaren is aan het licht gekomen dat complete medische tijdschriften zijn vervalst om zogenaamde farmaceutisch-wetenschappelijke studies de wereld in te helpen. Als eerlijke wetenschapper met 100.000 euro eigen geld maak je geen schijn van kans.

NRC Handelsblad: Elsevier maakte 6 neptijdschriften voor de farmaceutische industrie

Reputatieschade voor medisch uitgever Elsevier, dat onder meer The Lancet uitgeeft. Vorige week gaf het Nederlands-Engelse bedrijf toe dat het van 2000 tot 2005 zes neptijdschriften heeft uitgegeven die doorgingen voor wetenschappelijke bladen. In werkelijkheid waren het marketingbladen, betaald door farmaceutische bedrijven.

Een voorbeeld van een psychotherapie voor schizofrenie dat is verdrukt is Soteria psychotherapie van de Amerikaanse hoogleraar Loren Mosher. Het onderzoek van de prof. dr. Loren Mosher bewees dat mensen met de diagnose schizofrenie 95% kans op goed herstel hebben met een psychotherapie dat is gebaseerd op het idee dat respectvolle intermenselijke relaties (vriendschap) psychose kan verhelpen. Tot grote ontsteltenis werd de financiering van zijn onderzoek stopgezet en prof. dr. Loren Mosher nam verontwaardigd ontslag in een publieke brief aan de Amerikaanse Vereniging voor Psychiatrie (APA) waarin hij stelde dat jonge levens onnodig worden verkwanselt omwille van de miljarden winsten van antipsychotica. (lees hier zijn brief)

Een ander voorbeeld is de Nederlandse onderzoeker Lidy Pelsser die de relatie wilde onderzoeken tussen voeding en probleemgedrag en concentratieproblemen bij kinderen (ADHD). Ze moest 10 jaar moest schooien voor fondsen en kreeg pas financiering voor haar onderzoek via een gift van een ouder nadat TV-rubriek EenVandaag berichtte over mogelijk stopzetting van haar onderzoek. Haar onderzoek is gepubliceerd in The Lancet en bewees dat 78% van de kinderen van de diagnose ADHD kan worden verlost met een goedkoop te reproduceren dieet (voedingspatroon) en dagritme en structuur (opvoeding). Het betekent dat 78% van de kinderen onterecht hersenbehandeling ontvangen, maar na 3 jaar is de groei van ADHD medicatie onverminderd hard doorgegaan en wordt het dieet niet geadviseerd. Jaarlijks verdwijnen miljoenen euro’s overheids-subsidie in genetisch onderzoek en onderzoek voor nieuwe medicijnen tegen ADHD (zie prof. dr. Trudy Dehue)

Psychotherapie + technologische innovatie

Met de nieuwe mogelijkheden van het internet, slimme automatisering en innovatieve technologische ontwikkelingen i.c.m. innovatie binnen de psychotherapie bestaat er een grote kans dat mensen tegen lage kosten effectieve psycho-sociale ondersteuning en psychotherapie kunnen ontvangen dat tevens resulteert in betrouwbare sociale controle (bijvoorbeeld middels het stellen van verplichtingen t.b.v. de veiligheid) en het bevorderen van (de motivatie voor) prestatie binnen het sociale en academische leven, zodat in plaats van kostenbesparing en bevordering van het welzijn tevens een bevordering van het potentieel ontstaat voor nieuwe mensen zoals Albert Einstein (of in de huidige tijd bijvoorbeeld Jacob Barnett).

Skipr: ‘Nieuwe consumentenelektronica leidt tot revolutie’
http://www.skipr.nl/actueel/id16884-nieuwe-consumentenelektronica-leidt-tot-revolutie.html

Tweede Kamer zet in op psychotherapie via het internet
http://www.zielenknijper.nl/tweede-kamer-zet-in-op-psychotherapie-via-het-internet.html

Lees meer over Open Dialoog in de volgende artikelen:

 

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Waarom moet ik dood

  Het zijn vredelievende mensen, en lees niet wat er nu volgt, een onderschept bericht.

  Meneer de Agent Wim Bramer,

  We hadden afgesproken dat Geert zo gauw mogelijk zou sterven.

  Waarom heeft U het moment afgelopen maandag aan uw voorbij laten gaan? Waarom stuur je een bijkans bejaarde agent op hem af om het auto ongeluk plaats te laten vinden?

  Het was zo makkelijk geweest Geert te laten sterven voor een snel voorbij rijdende auto. We hebben zo hard gewerkt om hem tot waanzin te drijven. Wij stellen jou in gebreke Wim, jij had er voor moeten zorgen dat Geert zelf voor de auto sprong zoals we gedaan hebben met de mensen die voor de trein sprongen. Steeds maar weer maakte we hem het lastig als hij bij de Snackbar of Chinees eten wilde halen, als hij boodschappen wilde doen.

  Je weet zelf dat je al sinds je hem afperste bij de geldautomaat bij de ootmarmsumse straat hij niet meer recht heeft op leven.

  Jij weet waarom het werkelijk gaat. Geert moet dood, laat dat zeker zijn.

  En daarom vragen wij, nee wij verlangen van jou dat jij Geert 3 maal door het hooft schiet, gelijk Ashana is geexecuteerd.

  Je dient de overheid Wim, en dit is wat we van je willen. Een ongeluk of een moord. Niets meer of minder. Aan jou de keus.

  Als jij weigerdt zal er voor jou geen ruimte meer zijn in het plaatselijke corps.

  Jij maakte je keus in 2005 en houd nu die belofte.

  Wim Bramer, jij telt niet, dacht je dat we om je geven? Wij geven alleen om het feit dat Geert dood moet, en het is jouw taak dit te verwezelijken.

  Waarom schiet je Geert niet een aantal kogels door het hooft?

  Als Geert praat over vermoorde politie agenten weet dan dat we Geert bewust van deze informatie hebben voorzien, als Geert praat over Asbest in het gemeente huis, over Asbest in het politie bureau weet dan dat we Geert hiervan deze informatie hebben voorzien.

  Geert moet dood, begrijp je dat meneer de Hoofd Agent Wim Bramer?

  Of wil je eindigen zoals de agent die Ashana in het winkel centrum doodschoot? Aan jou de keus Wim, maak Geert af, doe het nu!

  Als je dit leest, zitten we in jou geest!

  MK ULTRA.

  Dat meerdere mensen via politie website kunnen identificeren wie hen lastig valt is een zeer ernstig gebrek, wij stellen voor dat alle foto’s van politie.nl verwijderd worden.

  Zo heeft Geert kunnen identificeren wie politiemedewerkster Bianca De Kovel heeft vermoord. We willen niet dat honderden doden op straat liggen alleen vanwege 1 vermoorde politie medewerkster.

  Het ging om ongedierte. Het ging niet om mensen.

Mogelijk interessante boeken

Met gezond verstand Het einde van de psychotherapie Haal je een moederband niet meer in? Afscheid van autisme en ADHD
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net