Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Ook Ypsilon trekt aan de bel: Psychiatrische zorg in heel Nederland ondermaats

Datum: 26 september 2008, 13:30 ~ Bron: Trouw

Stichting Ypsilon Door het hele land zijn er psychiatrische inrichtingen waar patiënten meerdere maanden in isoleercellen worden opgesloten, waar te weinig personeel is en waar de zorg aan patiënten onder de maat is.

Dat heeft voorzitter Marja Hasert van de belangenorganisatie van psychiatrische patiënten Ypsilon dinsdag gezegd. Maandag liet het concern voor geestelijke gezondheidszorg Arkin de Amsterdamse kliniek SPDC Oost sluiten omdat de zorg er zo slecht was dat patiënten er onveilig waren. Maar volgens Ypsilon is de Amsterdamse kliniek bepaald niet de enige.

Voorzitter Hasert stelt dat het in psychiatrische inrichtingen wel vaker voorkomt dat patiënten niet in de gaten worden gehouden als ze ’in de separeer’ zitten’. „Je hoort ook dat mensen maanden achter elkaar in de separeercel zitten, zonder dat deskundigen bekijken of het nog nodig is dat ze opgesloten worden”, zegt ze.

Vaak heeft het volgens haar met personeelsgebrek te maken. „Als cliënten lastig zijn, is er geen tijd om ze met gesprekken en aandacht rustig te krijgen. De patiënten worden dan gewoon in de isoleercel opgesloten.”

Ypsilon zegt dat door de overmaat aan bureaucratie binnen de psychiatrie veel personeelskracht verloren gaat. „Medewerkers hebben te weinig tijd om daadwerkelijk met patiënten bezig te zijn.”

Volgens Ypsilon zit er veel verschil tussen de instellingen onderling. „De ene psychiatrische instelling hanteert totaal andere protocollen voor de behandeling van patiënten dan de andere.”

De geestelijke gezondheidszorg wordt binnen de wereld van de gezondheidszorg vaak een ’black box’ genoemd omdat er weinig inzicht is in de vraag hoe het geld er wordt besteed, wat artsen precies met hun patiënten uithalen en of behandelingen ook zinvol zijn.

De instellingen krijgen sinds dit jaar geleidelijk aan met marktwerking te maken. Ze worden hierdoor gedwongen om aan zorgverzekeraars en de rest van de buitenwereld duidelijk te maken wat ze presteren. Het kabinet hoopt dat er op deze manier meer duidelijkheid komt over de vraag welke inrichtingen de kwaliteit van zorg op orde hebben en welke instellingen achterblijven.

Volgens voorzitter Marleen Barth van brancheorganisatie GGZ Nederland zijn de instellingen blij met de invoering van de marktwerking. Naar haar mening is de situatie bij de Amsterdamse kliniek een uitzondering en functioneren de andere instellingen in Nederland over het algemeen goed.

Prof. dr. J.J.L. Derksen denkt daar anders over. Volgens hem zijn psychodiagnostiek en psychopathologie met behulp van de fameuze DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) verworden tot classificatie, ordening van de buitenkant zonder enige betekenis voor een diepgaande behandeling en zonder enig inzicht in de werkingsmechanismen van stoornissen. De wetenschappelijke ontwikkelingen hebben behandelprotocollen gefabriceerd die de behandelaar reduceren tot een technicus in plaats van een clinicus. DSM etiketten plakken en een protocol volgen is het adagium, werkt het ene protocol niet dan probeert men het andere. De complexiteit die eigen is aan psychische problemen en aan de behandeling is volledig van tafel verdwenen en krijgt ook in de opleiding tot psychiater nauwelijks een kans. Patiënten worden medicijnen voorgeschreven of verdwijnen in een isoleercel. Er is door de marktwerking steeds minder ruimte voor persoonlijke behandeling.

Ook psychiater Daniël van Dijk trekt aan de bel in radioprogramma Goedemorgen Nederland (beluister online) en stelt dat niet alleen in GGZ-instelling Arkin in Amsterdam-Oost van alles mis is waar enkele weken geleden twee patiënten zijn overleden door nalatigheid, maar ook in zijn voormalige instelling Dijk en Duin in Castricum. Hij zegt dat incidenten zich hebben voorgedaan tussen 2005 en 2008 toen hij als behandelend arts aan de instelling was verbonden.

Bron: Trouw

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Slikken Afscheid van autisme en ADHD Psychiaters te koop? Wie is van hout ...
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net