Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Onder dwang steriliseren van schizofrenie patiënten

Datum: 19 augustus 2008, 18:24

We zijn net goed en wel bekomen van de psychiatrische massa sterilisatie programma’s maar het is duidelijk dat er nog steeds veel voorstanders voor zijn. In discussies op forums zoals Fok! wordt het maar al te duidelijk. Artsen, advocaten en andere mensen met aanzien zijn een fervent voorstander van het toepassen van sterilisatie op mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking/handicap en psychiatrisch patiënten.

De ethische vraag of men mensen onder dwang onvruchtbaar moet kunnen maken duikt steeds vaker op in de media en ook in de politiek.

We gaan al een klein beetje een soortgelijke richting op met Embryoselectie waar de meningen ook over verdeeld zijn. Want kan een ziekte, of althans het natuurlijke gevecht daartegen ons in de verre toekomst niet beschermen tegen nieuwe ziektes. Door onze natuurlijke weerstand te verhogen?

Ook binnen de psychiatrie speelt de vraag of sterilisatie onder dwang ethisch verantwoord is en gerenommeerde psychiaters werken momenteel aan een concept om het onder dwang onvruchtbaar maken van schizofrenie patiënten mogelijk te maken.

Casus: De grenzen van zelfbeschikking: ethische en juridische dimensies van onvrijwillige abortus en sterilisatie

Een jonge vrouw die bekend is met schizofrenie werd in psychotische toestand opgenomen. Twee maanden later tijdens de opname werd een zwangerschap vastgesteld. Vanwege haar ziekte was zij niet in staat zich een oordeel te vormen over een eventuele zwangerschapsonderbreking. De behandeling werd gecompliceerd door het chronische karakter van haar psychose, een afwezig steunsysteem en een verstandelijke handicap. Uiteindelijk beviel patiënte van een gezonde baby en werd zij, met toestemming van haar mentor, gesteriliseerd. De ethische en juridische aspecten hiervan worden besproken.

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 9, 667-671
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/zoeken/download.php?id=1667 (mirror)

De risico’s van dit soort ideeën is natuurlijk het feit dat psychiatrische diagnoses zo dubieus zijn als het maar kan. Er bestaat geen enkel objectief bewijs voor geen van alle psychiatrische diagnoses.

Daarbij stellen psychiaters bijvoorbeeld dat schizofrenie ongeneesbaar is, maar juist de medicijnen maken het chronisch terwijl je zonder medicijnen heel goed kunt herstellen middels therapie (zie het Soteria Onderzoek)

Zo’n meisje zit misschien al 2 maanden in een isoleercel gevangen en wordt met zware antipsychotica behandeld die haar lichaam kan doen verkrampen en haar chronisch ziek maken. Vervolgens gaat men bepalen of zo’n meisje ooit nog in haar leven een kindje mag kunnen krijgen.

En wanneer psychiaters ons straks hebben wijsgemaakt dat bepaalde genen de oorzaak zijn voor psychiatrische stoornissen kunnen ze misschien wel preventieve voorzorgsmaatregelen gaan treffen soortgelijk aan embryoselectie zodat mensen zoals Einstein (schizofreen), Bill Gates (autist), Napoleon (autist), Britney Spears (schizofreen) en Stalin (schizofreen) nooit zouden hebben kunnen bestaan.

Wat de reden is dat artsen dit zouden kunnen willen en zelfs ten uitvoering brengen? Het is en blijft een groot raadsel. Maar ze hebben zich al bewezen. In Zweden zijn psychiaters nog tot de jaren ’70 van de vorige eeuw doorgegaan met het onder dwang steriliseren van psychiatrisch patiënten. En het gebeurde over de gehele wereld.

Wie weet vinden ze straks weer een verantwoording om het opnieuw te kunnen doen onder een andere naam. Zodat we voor eens en voor altijd verlost zijn van die ‘gekken’ die onze maatschappij zo enorm tot last zijn.

Over een beperkte visie gesproken…

 

Mogelijk interessante boeken

Met gezond verstand Haal je een moederband niet meer in? Collision Afscheid van autisme en ADHD
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net