Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: Parlementair onderzoek is onzin

Datum: 1 oktober 2008, 19:54 ~ Bron: Nieuwsbank

Parlementair onderzoek psychiatrie Volgens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) grijpt “separeren” (opsluiting in een isoleercel) diep in in het leven van de patiënt en is het ingrijpend voor de mensen die het moeten uitvoeren. De beslissing tot separatie moet daarom voortaan zeer zorgvuldig worden overwogen. Vandaar dat het nu ook veel aandacht krijgt binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Binnenkort verschijnt de richtlijn Besluitvorming dwang: opname en behandeling, die speciaal voor psychiaters is opgesteld, en welke dient om psychiaters te ondersteunen in het besluitvormingsproces aangaande het isoleren.

Parlementair onderzoek is niet nodig volgens de NVvP. Want patiënten opsluiten in een isoleercel dat gebeurt niet zomaar. Het gaat om bijzondere patiënten in bijzondere situaties. Naast de ontwikkeling van de richtlijn Besluitvorming dwang: opname en behandeling, heeft de koepelorganisatie GGZ Nederland de afgelopen jaren in meer dan 40 instellingen voorbereidingen getroffen voor acties om separatie terug te dringen. Daaruit volgen veel effectieve maatregelen die nu systematisch ingevoerd dienen te worden. Daarom vindt de NVvP een parlementair onderzoek onnodig.

Isoleercelbeleid kan beter

Nederland was tot voor kort een van de weinige landen waar de mogelijkheid van dwangopname niet gepaard ging met mogelijkheden om dwangbehandeling en dwangmedicatie toe te passen. Vandaar dat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie al langer pleitte voor het opnemen van dwangbehandeling en dwangbeleid in de nieuwe regeling ter vervanging van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Via dit beleid is het mogelijk om patiënten in het begin van de opname te behandelen met antipsychotica zodat langdurige opsluiting in een isoleercel voorkomen kan worden.

Antipsychotica kunnen dodelijk zijn, en zijn allerminst veilig. Antipsychotica maken patiënten chronisch ziek en veroorzaken een acute psychose bij mensen die nog geen psychose hebben. Juist mensen die normaal gesproken voor lange tijd in een isoleercel opgesloten moeten worden omdat ze zich hevig blijven verzetten tegen de in hun ogen onrechtmatige opname, omdat ze voor hun gevoel niets mankeren (en geen psychose hebben), die worden door antipsychotica psychotisch gemaakt.

Antipsychotica veroorzaken een atrofie van de hersenschors en vergroting van de basale ganglia. Het medicijn blokkeert dopamine D2 receptoren in de hersenen en in een reactie daarop gaan de hersenen de receptoren gevoeliger maken zodat patiënten wanneer ze proberen te stoppen met de medicijnen terug vallen in een extra heftige psychose.

Inmiddels is via de recente wetswijziging 30.492 meer ruimte ontstaan om mensen onder dwang met antipsychotica te kunnen behandelen. Die ruimte moeten we benutten zodat we het isoleercelgebruik kunnen terugdringen. Het toepassen van dwangmedicatie kan de duur van de separatie aanmerkelijk terugdringen en de kwaliteit van leven van de patiënt doen toenemen stelt de NVvP.

Maar willen patiënten wel werkelijk met een geblokkeerde en beperkte geest leven, zonder emoties te kunnen voelen, zonder een gezond lichaam te kunnen hebben, zonder liefde te kunnen voelen en zonder dromen. Antipsychotica doen meer kwaad dan goed stelt Robert Whitaker in dit Elsevier Science artikel. Daarbij kunnen de medicijnen talloze ernstige en zelfs fatale aandoening veroorzaken waaronder Tardieve Dyskinesie, Neuroleptic Maligne Syndroom en Diabetes (suikerziekte). De kwaliteit van leven verbetert niet voor de patiënt, op termijn wordt de kwaliteit van leven door de medicijnen juist steeds slechter. De isoleercel heeft een deur die ooit weer open gezet kan worden, de schade die dwangmedicatie veroorzaakt is vaak onherstelbaar. Zie ook www.madinamerica.com

Investeer actief in alternatieve dwangmiddelen

Er zijn inmiddels talloze alternatieven ontwikkeld voor opsluiting in een isoleercel; de NVvP adviseert om deze verder uit te bouwen. Dwangmaatregelen in de psychiatrie zullen nooit helemaal te voorkomen zijn, maar een substantiële vermindering is haalbaar; bovendien wordt actief gezocht naar vormen van dwang die minder onacceptabel zijn voor de betrokkene. Dat vraagt een doorstart van de succesvolle projecten van de laatste jaren: “op weg naar een bijna separeer-vrij Nederland”. Daaruit kunnen werkzame best practices worden beschreven, die nadien met verplichtend karakter kunnen worden ingevoerd.

Het is jammer dat de NVvP niet het beste voor heeft met de patiënt en duidelijk een ander belang dient. Antipsychotica maken patiënten chronisch ziek en verslechteren de kwaliteit van leven. Dat is een wetenschappelijk feit.

Lees voor meer informatie de bestseller Mad in America van medisch auteur Robert Whitaker.

Bron: Nieuwsbank

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Nieuwe wegen voor de geneeskunde Wie is van hout ... Metanoia Uw brein als medicijn
 

Psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd

In deze uitzending van VARA/VPRO Argos worden psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd. Antidepressiva van het type SSRI blijken de kans op zelfmoord bij kinderen te verdubbelen. Maar de bewuste psychiatrische onderzoekers trachten het publiek het tegenovergestelde wijs te maken met gehaaide misleiding. In deze reportage vallen ze door de mand.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net