Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

NTvG: Kinderen ADHD medicatie voorschrijven is niet langer verdedigbaar

Datum: 13 augustus 2010, 07:32 ~ Bron: Ned Tijdschr Geneeskd.

ntvgAandachtstekoortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) wordt in Nederland algemeen gezien als een levenslange neurobiologische aandoening – een hersenziekte – vergelijkbaar met diabetes mellitus, die dus langdurig met medicatie behandeld moet worden. Wellicht is dat de reden dat in Nederland zo weinig aandacht is voor de follow-upresultaten van de grote ‘Multimodal treatment study of children with ADHD’ (MTA), meent kinder- en jeugdpsychiater Edo Nieweg in Tijdschrift voor Psychiatrie (2010;52:245-54). Uit de 2de follow-up bleek namelijk dat het voordeel van medicatie na 22 maanden is verdwenen.

Na de eerste 22 maanden gebruik van ADHD medicatie blijkt het de ernst van de concentratieproblemen en druk gedrag te doen accumuleren. (zie: De Pers, BBC en Medisch Dossier)

De MTA is een groots en langdurig onderzoek, opgezet door het Amerikaanse National Institute of Mental Health (NIMH) waarin men de effecten van verschillende behandelingen bij kinderen met ADHD heeft vergeleken en volgt in de tijd.

In de beginfase werden 579 kinderen van 7-10 jaar met ADHD willekeurig toegewezen aan één van 4 behandelmethoden: intensieve gedragstherapie, intensieve medicamenteuze behandeling met methylfenidaat, een combinatie van beide en de gebruikelijke zorg. Een placebogroep werd onethisch geacht. Na 14 maanden was de afname van ADHD-symptomen in de medicamenteus behandelde groepen verreweg superieur aan de andere 2 groepen. Na 14 maanden werd de behandeling voortgezet in de thuisomgeving. Na 24 maanden was de superioriteit kleiner geworden en na 36 maanden was zij geheel verdwenen. Opvallend was dat na 36 maanden alle 4 groepen duidelijk verbetering lieten zien. 50% van de kinderen voldeed toen nog aan de criteria voor ADHD. Op de leeftijd van 10-13 jaar lijkt het voor de kinderen dus geen enkele meerwaarde te hebben medicamenteus behandeld te zijn. Daarnaast vertoonden de kinderen die na 36 maanden nog steeds medicatie gebruikten hogere ADHD-symptoomscores.

In Nederland lijkt weinig twijfel te bestaan over de positieve effecten van methylfenidaat op de lange termijn, schrijft Nieweg. Maar die zou op zijn minst op grond van de MTA-uitkomsten ter discussie moeten staan. Als de plaats voor methylfenidaat in de behandeling kleiner wordt, neemt de druk op de ouders af om voor medicatie te kiezen. Standaard aandringen op continuering van medicamenteuze behandeling is niet langer verdedigbaar, aldus Nieweg. Inmiddels is de 8-jaarfollow-up van de MTA verschenen en ook daarin concluderen de auteurs dat in de gewone praktijk farmacotherapie langer dan 2 jaar de meeste kinderen geen voordeel biedt.

Bron: Ned Tijdschr Geneeskd.

Zie ook: Psychiaters misleiden ouders doelbewust over veiligheid ADHD medicijnen (Medisch Dossier, juli/aug 2009)

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afscheid van autisme en ADHD Wat je niet verteld is... ADHD-medicatie
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!