Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Noodkreet voor mijn dochter: Elektroshock-dreiging (tijdelijk) afgewend, maar psychiater blijft aandringen…

Datum: 3 januari 2014, 09:15 ~ Bron: Noodkreet voor mijn dochter

De inmiddels 22-jarige Joana, een knap meisje dat VWO deed, kreeg op haar 19e een psychose en verblijft sindsdien in een psychiatrische inrichting. Ze wordt bedreigd met ECT (Elektroshock) onder dwang omdat de geforceerde behandeling met antipsychotica de problemen erger heeft gemaakt. De moeder van Joana is een blog gestart genaamd Noodkreet voor mijn dochter dat inmiddels is aangehaald door verschillende grote kranten (NRC, 16 november 2013) en in de Volkskrant column van Dr. Bram Bakker.

 

Op 28 december heb ik de beslissing betreffende mijn klachten ontvangen. Beide punten zijn ongegrond bevonden.

De klacht:

  1. De instelling kiest te snel voor ECT-behandeling zonder dat andere alternatieven zijn onderzocht.
  2. De instelling besteedt onvoldoende aandacht aan goede voeding en hygiëne op de afdeling in het algemeen, en in het bijzonder aan gezonde voeding voor Joana en het schoonhouden van de kamer van Joana.

Antwoord klachtencommissie:

1. De commissie constateert dat, hoewel de instelling deze behandeling als de beste vervolgstap ziet, de besluitvorming om ECT te gaan toepassen niet is afgerond en er op dit moment geen concrete stappen worden gezet. De instelling heeft verklaard dat nog alternatieven voor de diagnose worden onderzocht en dat het CCE is ingeschakeld. Als alle onderzoeken zijn afgerond zal de instelling met een behandelvoorstel komen. 

Moeder: Nádat wij zijn gaan klagen heeft de kliniek voorgesteld om het CCE in te schakelen voor een second opinion. De behandelend psychiater deed niets anders dan aandringen op ECT-behandeling, zonder ook maar open te staan voor onderzoek naar alternatieven voor de diagnose. In het laatste gesprek, 27 november, heeft zij nog verklaard dat op basis van een uitgebreid verslag van de vorige psychiater, onderzoek naar autisme niet nodig zou zijn. Ze zou ons dit verslag toesturen, echter het ”uitgebreide” verslag bestaat helemaal niet.

Met betrekking tot het onderzoek naar de mogelijkheid van een voedselintolerantie als oorzaak voor de psychose van Joana is verklaard dat daarvoor een urineonderzoek nodig is. De commissie constateert dat bij de instelling de bereidheid aanwezig is om daaraan medewerking te verlenen. Echter in de huidige omstandigheden is een dergelijk onderzoek niet uitvoerbaar omdat Joana daaraan niet wil meewerken.
Moeder: De behandelend psychiater heeft ons verzoek om onderzoek te doen naar voedselintolerantie constant van tafel geveegd met de mededeling dat de interne huisarts dit zeer onwaarschijnlijk vond (op basis waarvan??) De bereidheid van de instelling om mee te werken bestaat uit het vragen aan Joana of ze wil plassen in een kartonnen po. Ze mogen haar niet dwingen. Dwingen tot bloedafname/medicatie slikken/ECT-behandeling mag wél……..hoe bijzonder is dat?
De commissie komt tot de conclusie dat de instelling de stappen in de behandeling van Joana die mogelijk zouden kunnen leiden tot het voorstel van ECT-behandeling voldoende heeft onderbouwd.
Moeder: Onderbouwd waarmee?? De diagnose is tot op de dag van vandaag niet helder. Resultaten van ECT-behandeling worden niet geregistreerd om de simpele reden dat daar geen tijd voor is (dat zegt de ECT-behandelaar waar wij 18 december een gesprek mee hadden). Volgens hem zou 30 á 40 % van de patiënten baat hebben bij ECT, een groot deel valt daarna terug en dan is vervolgbehandeling met ECT niet aan te raden. Waarom zou ECT de juiste vervolgstap voor Joana zijn als nog niet eens duidelijk is wat er aan de hand is??
Tevens acht de commissie het onderzoek naar alternatieven voor de diagnose en behandelmogelijkheden voldoende zorgvuldig aangepakt. De commissie beoordeelt dit onderdeel van de klacht dan ook ongegrond.
Moeder: Onderzoek is pas gestart ná onze klacht, de behandelend psychiater vindt nader onderzoek nog steeds niet nodig, dankzij haar collega is een second opinion aangevraagd, en dankzij haar andere collega is onderzoek naar autisme gestart. Als de ouder niet kritisch is gaat de psychiater zijn/haar eigen gang. Zéér schadelijk voor de zorg in het algemeen en voor Joana in het bijzonder!
2. Zowel wat betreft het aanbod van gezonde voeding in het algemeen en de staat van hygiëne van de afdeling heeft de instelling verklaard dat gewerkt wordt volgens de geldende regelgeving en richtlijnen. Op basis van de beschikbare gegevens ziet de commissie geen aanleiding om tot een andere conclusie te komen.
Moeder: De instelling verklaart wel te werken volgens de geldende richtlijnen, echter doet dat niet. Dit hebben wij tijdens de hoorzitting ook aangeven, maar dit is helaas niet in het verslag opgenomen. De richtlijn voor gezonde voeding adviseert groente, fruit, vis en zo weinig mogelijk suikerhoudende producten. Groente en fruit worden inderdaad aangeboden, evenals heel veel suikerhoudende producten, koffie, cola, limonade, wit brood en snackbarsauzen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er een verband kan bestaan tussen gevoeligheid voor zuivel/suiker/gluten en autisme/schizofrenie. De instelling heeft de beschikking tot deze wetenschappelijke literatuur, echter hier wordt niets mee gedaan. Waarom medicijnen blijven voorschrijven die niet werken en zoiets simpels als een aangepast dieet niet willen uitproberen??
Wat betreft de individuele situatie van Joana heeft de instelling verklaard dat steeds een afweging gemaakt wordt. Het opbouwen van de behandelrelatie is daarbij een belangrijk aspect.Dan wordt bijvoorbeeld bewust afgeweken van het gewenste gezonde voedingsaanbod om haar toch iets te laten eten of drinken.
Moeder: Toegeven aan de wens van patiënten om cola, limonade, zoete koffie te drinken i.p.v. water, vruchtensap, thee is mensen “op weg helpen” om nog verder te verslechteren, zowel lichamelijk als geestelijk. Gezonde voeding en een gezond lichaam+geest staan namelijk niet los van elkaar.Een gezondheidsinstelling moet gericht zijn op gezondheid. 
Ook wordt er soms de voorkeur aan gegeven om samen met Joana de kamer schoon te maken. Voor zowel de voeding als de hygiëne is sprake van een individuele aanpak volgens een verpleegplan. De commissie is van oordeel dat voldoende aandacht wordt besteed aan de individuele situatie van Joana zowel wat betreft de voeding als de hygiëne. De commissie beoordeelt dit klachtonderdeel als ongegrond. 
Moeder: Voldoende aandacht voor gezonde voeding? Waarom krijgt Joana dan nog steeds ongevraagd limonade en zoete koffie aangeboden? Waarom wordt er dan om geld gevraagd voor cola, ijs, etc.? Waarom staan zoete toetjes voor ‘t grijpen en staat de koelkast vol snackbarsauzen?

Voldoende aandacht voor hygiëne? Waarom stinkt het dan in Joana’s kamer? Waarom zijn er na ruim een half jaar nog steeds geen luchtroosters geplaatst? Waarom liggen er dan voedselresten op de vloer. Waarom ligt er opgedroogde ontlasting op de vloer? (Foto’s beschikbaar) en waarom liggen die er een week later nog………….????

 

Volg het verhaal van Joana op http://noodkreetvoormijndochter.wordpress.com/

Bron: Noodkreet voor mijn dochter

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Morgen ben ik een leeuw Het einde van de psychotherapie Psychiaters te koop? Haal je een moederband niet meer in?
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net