Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Nieuwsuur toont beelden van fatale dwangbehandeling van vrijwillig opgenomen gehandicapte vrouw

Datum: 5 augustus 2013, 21:40 ~ Bronnen: Radio 1, Nieuwsuur

Vanavond het verhaal van Roelie, de verstandelijk gehandicapte vrouw die vorig jaar stierf in een isoleercel in zorginstelling NOVO. De vrouw werd tegen de regels geïsoleerd en ondeskundig in bedwang gehouden. Dat een dergelijk voorval catastrofaal afloopt is zeldzaam. Maar uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat het veel vaker voorkomt.

 

Download flash

‘Gevaarlijke trend’

D66-Kamerlid Vera Bergkamp, woordvoerder gehandicaptenzorg, en Jenneke van Veen, oud-hoofdinspecteur verpleging en chronische zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zijn te gast in de studio. Ook spreekt Nieuwsuur met de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Woordvoerder Francis Bolle zegt dat het steeds vaker voorkomt dat ondeskundig personeel in risicovolle situaties wordt ingezet. Ze spreekt van een gevaarlijke trend.

“Als beroepsvereniging horen we signalen dat er steeds meer laagopgeleid personeel wordt ingezet in dit soort instellingen. Wij laten deze kwetsbare mensen eigenlijk over aan zorgverleners die daarvoor onvoldoende opgeleid zijn. Zowel de zorgverleners als de cliënten komen hierdoor in het gedrang.”

SP-Kamerlid Renske Leijten heeft op 19 juni 2013 kamervragen gesteld over het incident bij NOVO. Ze verwacht een antwoord over twee weken.

Ook in 2009 stelde de SP kamervragen over het doodmartelen van een broze oude man met een kampsyndroom. Tweede Kamerlid Henk van Gerven zei toen het volgende in een conclusie na het waarnemen van de feiten rond het incident.

Verpleegkundigen hebben er lak aan

SP-Kamerlid Van Gerven vindt het zeer onbevredigend dat GGZ inGeest over het seperatie-incident zelf geen openheid van zaken wil gegeven.

‘Het verbaast me dat niemand vanuit de instelling zegt: dit kan zo niet. Is er dan niemand die vindt dat dit moet worden voorkomen? Als we dit als normaal gaan beschouwen, schuift de norm steeds verder op.’

Bron: Radio 1

Schokkend

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het afgelopen half jaar 44 onaangekondigde bezoeken gebracht aan gehandicapteninstellingen. Nieuwsuur bekeek alle verslagen die van deze bezoeken zijn gemaakt. De resultaten zijn schokkend: 64 procent van de instellingen bleek niet aan de gestelde minimumeisen te doen, 9 procent voldeed deels, en slechts 27 procent van de instellingen was in orde.

De inspectie toetste op vier onderdelen: veiligheid, ondersteuningsplan, de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en de kwaliteit van het personeel en organisatie. Nieuwsuur heeft onderzocht hoe instellingen scoren op deze laatste twee terreinen. Klik hier voor de resultaten.

Roelie

Aanleiding van het onderzoek is de dood van de 44-jarige Roelie, een verstandelijk gehandicapt vrouw, op 13 maart 2012. Ze woont dan drie maanden op vrijwillige basis in het behandelcentrum van NOVO in Onnen. Volgens haar begeleidsters verstoort Roelie die avond de rust op de afdeling. Vier vrouwelijke verzorgers besluiten haar naar de ‘time-out kamer’ te brengen, een ‘kale’ kamer zonder prikkels. Maar Roelie verzet zich en de begeleidsters duwen en trekken haar de kamer in, waarna ze haar minutenlang in bedwang houden door bovenop haar te gaan zitten.

Volgens de begeleidsters blijft Roelie verzet bieden, en kunnen zij haar daarom niet loslaten. Ze zijn doodsbang voor Roelie, vertellen ze later aan de politie.

Noodweer

Roelie overlijdt als gevolg van de worsteling. Ze is astmatisch en lijdt aan de longaandoening COPD. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) constateert later dat de luchtwegen van Roelie geblokkeerd raakten, door het samendrukkend geweld op haar lichaam. Ook had de vrouw inwendige bloedingen en gebroken ribben. Ze is overleden door toedoen van de handelingen van haar begeleidsters. Desondanks besluit het Openbaar Ministerie om de vrouwen niet te vervolgen.

Volgens de officier van justitie is er sprake van noodweer en hadden de vier vrouwen niet de opzet om Roelie om het leven te brengen. De familieleden van Roelie zijn ontsteld. Met een procedure proberen ze het OM alsnog tot vervolging te dwingen. Het Hof stelt dat de begeleidsters weliswaar onprofessioneel hebben gehandeld, maar er geen sprake is van opzet. Niemand kan worden beschuldigd of bestraft.

Onderzoek

De inspectie doet onderzoek naar het voorval en komt tot de volgende conclusie: drie van de vier medewerkers die betrokken waren bij het incident, zijn niet geschoold in het voorkomen van agressie of het toepassen van fixatie (het onder bedwang houden van cliënten). En er is nog veel meer mis.

Desondanks blijft de afdeling open. Een jaar later doet de inspectie opnieuw onderzoek en komt ook nu tot een vernietigende conclusie: er bestaan hoge risico’s op het gebied van vrijheidsbeperking en de kwaliteit van het personeel. Als de inspectie de locatie onder verscherpt toezicht wil stellen, besluit het bestuur van NOVO de locatie te sluiten. Daarop kondigt de inspectie aan de overige tachtig NOVO-locaties te gaan onderzoeken.

Bopz

Het beperken van de vrijheid van een cliënt mag alleen in zogenaamde ‘Bopz-instellingen’: instellingen die mensen gedwongen mogen opnemen en behandelen. NOVO in Onnen had geen Bopz-aanmerking. Roelie verbleef er vrijwillig. Ze had dus nooit tegen haar zin gesepareerd mogen worden in de time-out kamer. Haar begeleidsters waren bovendien niet opgeleid in het toepassen van fixatie.

Beelden

Wat er zich die bewuste avond heeft afgespeeld, is te zien op de beelden van de aanwezige bewakingscamera’s. Nieuwsuur is in het bezit van deze beelden en zal delen hiervan vanavond uitzenden. NOVO heeft geprobeerd dit te verhinderen door een kort geding aan te spannen tegen Nieuwsuur. Maar vandaag besloot de rechter dat de beelden uitgezonden mogen worden.

Nieuwsuur kijkt samen met zorgjuriste Brenda Frederiks en de woordvoerder van de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden, Francis Bolle, naar de beelden. Zij becommentariëren de gebeurtenissen en plaatsen deze in de context van de gehandicaptenzorg in Nederland.

Discussie

Nieuwsuur vindt het belangrijk de beelden te tonen. Niet om een sensationeel incident te laten zien, maar juist omdat blijkt dat dergelijke situaties veel vaker voorkomen. Door het zien van de beelden wordt de chaos, onkunde en angst duidelijk. Een maatschappelijke discussie is nodig, vinden Frederiks en Bolle.

Vragen en/of opmerkingen? Mail de makers: Camelea.Buys@nieuwsuur.nl en/of Milena.Holdert@nieuwsuur.nl

Meer over dit onderwerp lezen

Bron: Nieuwsuur

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Sandra

  Dit is het gevolg van het massa-ontslag van gekwalifiseerde verpleegkundigen. Uiteindelijk draait het om geld en niet om goedverleende zorg. Zo goedkoop mogelijk personeel inzetten op afdelingen die veel te zwaar is voor hen.

  Het is spijtig wat er is gebeurd, maar je kan het managment verwijten dat zij hier op meerdere opzichten gefaald hebben.

 • arjan

  Hoi Sandra,

  Ik vind niet dat je dat kunt stellen. Ik denk dat het een smoesje is om de schuld van onmenselijke daden af te schuiven terwijl die ook bij de verpleegkundigen ligt.

  Natuurlijk speelt management een hoofd-rol, maar de opsluiting in isoleercellen onder erbarmelijke omstandigheden is niet nieuw.

  Al meer dan 10 jaar spreken politici publiekelijk schande van de langdurige opsluiting in een isoleercel voor vele maanden tot soms meer dan een jaar achtereen, onder erbarmelijke omstandigheden waarbij kakkerlakken over de vloer lopen en de poep van vorige patiënten soms nog aan de muren kleeft, waarbij patiënten moeten poepen op een kartonnen hoedje (dit verklaart de poep aan de muren), met geregeld ook de dood als gevolg als is gebleken in de recente jaren toen er media aandacht voor ontstond. Vrijwel alle politieke partijen spraken er schande van maar de psychiatrie / GGz instellingen bleken nauwelijks gemotiveerd om te veranderen.

  Dit valt niet geheel te verwijten aan management. Zoals kamerlid van Gerven (zie citaat bovenaan het artikel) ook stelde: de verpleegkundigen lijken er lak aan te hebben, ze houden misstanden stil en ondernemen zelf geen actie. De politici moeten eerst maatschappelijke aandacht vragen en vervolgens maatregelen forceren om verandering te bewerkstelligen, dat is de omgekeerde wereld.

  De oorzaak ligt daarom niet bij aan gebrek aan gekwalificeerde verpleegkundigen. Het ligt in de intentie waarmee mensen worden behandeld.

  VVD kamerlid Anoushka van Miltenburg (nu kamervoorzitter) sprak bijvoorbeeld schande van de isoleercel opsluiting (in 2009) en zei: “dit ligt niet aan een gebrek aan geld of personeel, het is de cultuur van de psychiatrie” c.q. de psychiatrie WIL het zo.

  http://www.youtube.com/watch?v=evF3K9D52fo

  De psychiatrie wil het zo. Dit kan verklaard worden doordat de psychiatrie beloning vindt in het uitbuiten van onmacht. Ze willen een situatie creëren waarin het onmogelijk lijkt om problemen op te lossen/aan te pakken. Dit vormt een basis voor het verkrijgen van meer macht en geld om te kunnen groeien, en om zichzelf in stand te houden.

  Management bepaalt de omstandigheden waarin de verpleegkundigen moeten werken, dus natuurlijk zijn zij eindbepalend voor het klimaat waarin wordt gewerkt, maar er zijn veel verpleegkundigen die niet willen meewerken aan wat er in de psychiatrie gebeurt. Die verlaten de psychiatrie en worden dan duidelijk gemaakt dat zij hun kritiek beter voor zichzelf kunnen houden als zij ooit nog aan het werk willen komen. Ze worden soms letterlijk bedreigd en geïntimideerd.

  http://www.zielenknijper.nl/studenten-verpleegkunde-willen-vaak-niet-in-de-psychiatrie-werken.html

  Vele honderden kinderen worden weken tot maanden achtereen in een isoleercel opgesloten omdat ze lastig zijn, bijvoorbeeld als straf voor het spatten met water.

  http://www.zielenknijper.nl/honderden-kinderen-jaarlijks-opgesloten-in-isoleercel-omdat-ze-lastig-zijn.html

  Onschuldige meisjes worden meer dan 6 maanden in een isoleercel opgesloten als straf voor gebruik van softdrugs, zie NOVA:

  http://www.youtube.com/watch?v=i5IWFDY_oNo

  Dit gebeurt bij instellingen in heel Nederland en pas wanneer politici
  aan de bel trekken zijn ze met tegenzin bereid om te veranderen.

  Dit kan en mag je niet (willen) verklaren met massa-ontslag van gekwalificeerd personeel.

  Als verpleegkundigen het onmenselijk vinden, dan zouden zij zelf wel
  actie hebben ondernomen.

 • Nabestaanden Roelie

  Een deel van de laatste punten van kritiek aan de IGZ..

  De informatie die via de externe commissie, de InterProvincionale Klachten Commissie en via ons is verzameld hebben we nu vergeleken met de informatie van de IGZ en Justitie.

  In de bijlagen kunt u nog beweringen en ander informatie tegen komen die tot nu toe niet door u als IGZ en door Justitie zijn mee genomen in de conclusies.

  -IGZ doet niet aan waarheidsbevinding:
  #laat zijn bevindingen controleren op onjuistheden door de NOVO
  Het bevreemd ons dat de IGZ uitgaat van mondelinge beweringen en dit niet zelf controleert op de juistheid hiervan.

  -Na het bestuderen van de beelden blijkt dat de NOVO samen met Justitie een verhaal vol onwaarheden heeft verteld aan de nabestaanden en de diverse leden van onderzoekscommissies.
  zie bijlage verweerschrift NOVO aan IPKC
  Mag de instelling dit ongestraft doen?
  Mag Justitie (familie-rechercheur, officier van Justitie en Gerechtshof) dit zomaar doen?
  Wij zijn zeer geschokt dat dit mogelijk is in een land als Nederland, die rechtvaardigheid en een goede zorgverlening beweerd te hebben.

  Via een gesprek met de divisiemanager over de verbeterpunten op 13 december 2012, is aan ons medegedeeld dat er geen ondertekende
  wegloopprotocol van onze zus was.
  -De bewering dat zij gehandeld hebben volgens de voor haar geldende wegloopprotocol is daardoor onjuist.
  Daarnaast heeft zij, als volledig wilsbekwaam en handelingsbekwaam mens, aangegeven niet meer deel te willen nemen aan deze behandeling, waardoor ook de daarvoor geldende regels niet meer van toepassing waren
  #Voor het onderzoek door de IGZ en Justitie, die beide beweren dat de 4 volgens regels hebben gehandeld was het van wezenlijk belang om naar dit wegloopprotocol te vragen en een kopie daarvan te eisen.

  -Zowel de IGZ als Justitie hebben niet de plattegrond van het gebouw vergeleken met de videobeelden.

  De keus om haar naar haar eigen kamer te laten gaan wilden zij haar juist niet aan bieden.
  De bedoeling was om haar in de time-outkamer te krijgen en haar daar de hele nacht in op sluiten, zodat de slaapdienst rust van haar zou hebben.
  (strafrechtdossier)

  -ze hebben meteen 112 gebeld
  #dit is niet waar. Eerst wordt er gebeld met het mobieltje van begeleider A. Daarna haalt ze de huistelefoon op en de politie wordt pas na bijna 10 minuten gebeld, als Roelie al bewusteloos is. (strafrechtdossier
  lijst meldkamer politie)

  -in de map op kantoor zat informatie van het CIZ. Bij de indicatiestelling is duidelijk dat Roelie geen fysieke agressie vertoonde. Ook zat er informatie in die map, die laat zien dat zij moeite had om zichzelf te verdedigen en dat zij niets terug deed en daardoor al eerder slachtoffer van geweld was geweest. Dit was juist 1 van de redenen om naar Onnen te gaan. Zij moest leren om in moeilijke
  situaties zichzelf te leren verdedigen en zich niet willoos te laten slaan. De aangifte die zij had gedaan tegen haar laatste Lat-partner na de derde mishandeling zat in de map op kantoor.
  Het was dus bekend dat zij zichzelf niet verdedigde en een makkelijk slachtoffer was voor mensen, die geen goede bedoelingen met haar hadden.

  -te weinig steun en mogelijkheden door de instelling voor deze 4 om op terug te vallen is in tegenspraak met de beweringen naar de IPKC

  -Lentis/GGZ was de doorverwijzende instantie en bleef ook haar vaste contactpersoon. Bij eventuele problemen moesten zij ook haar terugnemen.
  Er is geen contact geweest met deze contactpersoon van de lentis, familie of vrienden. Ook is er geen contact geweest met de crisisdienst of huisartsenpost.

  -tijdens de 4 uur durende zitting bij de IPKC heeft begeleider A beweerd dat zij en haar collega’s flauw van haar waren.
  Ook in het strafrechtdossier staat een dergelijke bewering

  -de 4 doen voorkomen alsof zij met hun 4 van de ochtend tot en met de avond de enigste aanwezige medewerkers waren en 1 van hun zelfs in haar ééntje tot de volgende ochtend moest blijven.
  #dit is niet door de IGZ en Justitie gecontroleerd.
  Op alle 3 de groepen waren 2 dagdiensten per groep tot 16.00 aanwezig.
  Vanaf 15.00 ook 3 x 2 late diensten, waarvan 2 de slaapdienst hadden.
  Bij groep 3 waren er inclusief Roelie maar 3 bewoners op de groep.
  De personele bezetting was dus juist heel goed te noemen.

  -de 2 medewerkers van groep 3 met late dienst zoeken steun bij de 2 late diensten van groep 2.
  #dit is niet volgens de regels van Onnen, want er moet altijd 1 op de eigen groep blijven.
  #waarom zoeken ze geen steun bij de andere medewerkers?
  #waarom zich niet aan de regels houden, terwijl er keus genoeg aan collega’s is?
  Zochten ze steun bij de medewerkers die ook persoonlijk iets op Roelie tegen hadden?
  De IGZ en Justitie hebben niet dergelijke vragen gesteld en hebben het andere personeel die ook op dat moment aanwezig waren niet ondervraagd.

  -IGZ heeft niet alle beeldmateriaal bekeken
  :# gezien de situatie en het gedrag van deze 4 medewerkers lijkt het ons belangrijk dat de IGZ ook het gedrag voor het isoleren/fixeren bestudeerd.
  Ook het gedrag na het overlijden van onze zus is niet integer: ze lopen lachend over de gang en begeleider A maakt bizarre gebaren richting een bewoner die over de gang loopt. Dit terwijl ze weten dat zij net Roelie
  hebben gedood!

  -dat mevrouw een hersenbloeding had:
  #uit het sectierapport blijkt dat zij meerdere hersenbloedingen voorwaarts
  en rechts had
  #ook had zij een bloeding bij de rechterslaap, een gescheurde halsslagader en een kapotte mondbodem. Het bloed liep uit haar mond, oor en neusgaten.
  Dit soort ernstige verwondingen zijn door de 4 medewerkers toegebracht tijdens leven .
  Dit kan alleen door zeer veel geweld te gebruiken.
  (dit zijn beweringen van een schouwarts en een forensisch arts die door de familie en hun advocaten zijn geconsulteerd)

  -niet alle opleidingen zijn verwerkt in het rapport.

  #Begeleider A: HBO-Maatschappelijk werk en Dienstverlening + 2 x per jaar cursus Fixeren en Isoleren bij voormalig werkgever Het Poortje

  #Begeleider B: HBO- Sociaal Pedagogische Hulpverlening + MBO- Sociaal Pedagogisch Werk

  # Begeleider C: minor en master Orthopedagogiek Rug + HBO-V Propedeuse

  # Begeleider D: MBO- Sociaal Pedagogisch Werk + Verzorgende Individuele gezondheidszorg + Kraamzorg

  In het rapport lezen wij dat 3 van de 4 medewerkers sinds juli 2011 bij NOVO/behandelcentrum Onnen in dienst zijn.
  Dit houdt in dat zij via de NOVO een Cursus gehad hebben met o.a. kennis over de Regiemethode en vaardigheden hebben aangeleerd m.b.t. omgaan met moeilijk gedrag van bewoners.
  Deze informatie hebben ze verzwegen voor Justitie en de IGZ.

  -volgens de instelling was er bij alle 4 kennis van de cursus “fysieke weerbaarheid” en zouden ze ook hiernaar gehandeld hebben zoals beweert naar de IPKC

  Ze waren dus wel geschoold!!!

  In alle door de 4 genoten diverse opleidingen wordt kennis opgedaan over gezondheidsrecht en het wel of niet mogen fixeren afhankelijk van het soort instelling. De wetten WGBO en BOPZ zijn een onderdeel van dergelijke
  opleidingen.
  De IGZ (en Justitie) gaan hier totaal aan voorbij.

  Aangenomen kan worden dat zeker begeleiders D en C voldoende medische kennis hadden om te weten wat de gevolgen van hun gedrag zouden zijn op het lichaam van Roelie. Zij hadden samen met begeleider B de begeleider A moeten aftikken zoals bedoeld via de steenjesberg en regiemethode.
  Het zijn juist de begeleiders met medische kennis, die handelingen hebben verricht die de diverse doodsoorzaken hebben veroorzaakt
  Begeleider A had in haar ééntje niet zoveel schade aan kunnen richten!

  Op pagina 14 bij punt 4.5 van het persoonlijk rapport van de IGZ lezen wij dat 3 van de 4 medewerkers geen spijt hebben en bij een volgende keer precies op dezelfde manier zouden handelen. Met andere woorden zij hebben geen spijt van de ernstige mishandelingen en het doden van een hulpbehoevend mens.
  Ze kunnen en willen zo weer nieuwe slachtoffers maken.

  Nadrukkelijk willen wij u erop wijzen dat deze 4 medewerkers op alle fronten goed waren opgeleid. Ook hadden zij voldoende werkervaring. Er was zeker geen sprake van personeelstekort/hoge werkdruk of te weinig steun vanuit de instelling. Alle mogelijkheden die er waren hebben ze niet benut.

  Dat medewerkers met een kort lontje en het voorop laten staan van een persoonlijke aversie richting een bewoner in de zorg mogen blijven werken vinden wij erg bizar.
  Het feit dat zij lange tijd daarna nog steeds geen spijt hebben en beweren het zo weer te zullen doen maakt dat zij een gevaar zijn voor de zorg aan hulpbehoevenden. Daarnaast vormen zij ook een gevaar voor hun collega’s.

  De beweringen dat deze 4 medewerkers slecht zouden zijn opgeleid stoot ons zeer tegen de borst. Temeer omdat ik, mijn zus en diverse mensen om ons heen ook die opleidingen hebben gevolgd. Graag hadden wij gezien dat de IGZ de inhoud van de genoten opleidingen had onderzocht.

  Nabestaanden Roelie

 • Opoeke

  De kalender leeftijd is 14 jaar.
  Deze dag ,is ze verdrietig ,op
  haar been zijn schaafwonden.
  Die ik krijg te zien.
  Ik huil ,maar niemand
  ziet mijn tranen.
  Ze heeft pijn ,en waarom ?
  Ze is in de holding gelegd:

  en daarna geïsoleerd in een time-out ruimte.
  Dit is de gewone gang van
  zaken,als ze over haar toeren is.
  Over haar toeren ,om dat ze de wereld om
  haar heen ,zoveel onbegrip aan
  haar geeft.
  De wereld die haar boosheid
  niet begrijpt,en niet op weten te vangen.
  En ik sta machteloos ,en weet haar
  geen troost te geven.
  Want uit mijn gezinsleven is ze verbannen.
  Ik kan
  haar tranen niet drogen,op het moment dat ze me nodig heeft.
  Haar opvoeders
  ,weten wat goed voor haar is.
  IK HUIL MAAR NIEMAND ZIET MIJN TRANEN ,
  EN
  HAAR TRANEN WORDEN DIE GEZIEN?
  DE HOLDING EN ISOLEER DE TROOST DIE ZE
  KRIJGT.
  IS DE CAMERA…..ZE MOET IMMERS OP RUST KOMEN.
  (De prik pil werd
  al op haar 13 jaar gegeven)
  Omdat ze bang zijn dat ze zwanger word van een
  vriend die ze toen en nu
  nog niet had en nog niet heeft)

 • Opoeke

  Nabestaande Roelie.
  Met verbijstering onderstaand bericht van u gelezen.
  Schokkend ,heftig, wreed.
  Heel veel sterkte.

 • Sarah Morton

  Beste nabestaanden Roelie,

  Ten eerste wens ik jullie sterkte met het verlies van Roelie en met het krijgen van gerechtigheid.

  Het is een schrijnend verhaal, vooral omdat niemand berouw toont of iets toegeeft.
  De mishandelaars gaan vrijuit.

  Geweld is strafbaar, maar kennelijk niet als ‘hulpverlener’. Het is een repressieve cultuur.

  Ik heb respect hoe jullie voor Roelie blijven opkomen.
  Graag wil ik haar een stem geven.

  Over wat er met Roelie is uitgehaald, heb ik een artikel geschreven. Graag wil ik weten of dit klopt voor jullie gevoel.

  Jullie kunnen me bereiken op het volgende adres:

  redactie@dus-sarah-morton.info

  Wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen.

  Groetjes,
  Sarah

 • Nabestaanden Roelie

  Hallo Sarah,

  Bedankt voor jouw lieve reactie. We zouden graag jouw artikel willen lezen. Waar kunnen we dat vinden?
  Alle hulp is welkom, want nog steeds blijft er veel in de doofpot zitten. Wij willen in principe alles doen wat nu ook nog maar mogelijk is. Voor ons is dat wel moeilijk omdat wij geen geld hebben en de instelling wel. Dus een ieder die zich hier voor in wil zetten, persoonlijk of financieel, mag zich bij ons melden op dit mailadres. Ook hebben wij speciaal een Twitteraccount aangemaakt met de naam NuStop!!@ StopWantoestand. Hier kan men ook contact met ons leggen.

  Groetjes,
  Christa (zus van Roelie)

  Subject: Re: New comment posted on Nieuwsuur toont beelden van fatale dwangbehandeling van vrijwillig opgenomen gehandicapte vrouw

 • Sarah Morton

  Beste Christa,

  ik ben positief verrast door je snelle reactie en bewonder je moed en doorzettingsvermogen om Roelie recht te doen.

  Jullie (jij en je andere zus) hebben denk ik een heel belangrijke rol in het bekend maken van hoe het er vaak aan toe gaat in de zorg.

  Het komt veel vaker voor, alleen loopt het niet altijd zo dramatisch af.

  Geld heb ik ook niet veel, maar ik ben wel gedreven om de publiciteit op te zoeken en deze zaken aan het licht te brengen.

  Het houdt me echt bezig.

  Mijn artikel is nog niet gepubliceerd, zodat een familielid er naar kan kijken, voordat het voor het publiek beschikbaar is.
  Als je me een mailtje stuurt, kan ik het document opsturen.

  Ik heb wel een website: http://www.dus-sarah-morton.info/

  Ik ga je ook volgen op twitter!

  Veel groeten,
  Sarah

 • Nabestaanden Roelie

  Beste Sarah,

  Je mag het wel naar dit mailadres sturen, dan stuur ik het wel door naar mijn oudste zus. Dan kan zij er ook naar kijken voordat je het publiceert.
  Groetjes,
  Christa

  Subject: Re: New comment posted on Nieuwsuur toont beelden van fatale dwangbehandeling van vrijwillig opgenomen gehandicapte vrouw

 • Sarah Morton

  Hoi,

  Ik heb de antwoordfunctie van mijn mailprogramma gebruikt, maar weet niet of jullie mijn bericht en document hebben ontvangen.
  Zo niet, kun je me bereiken op: redactie@dus-sarah-morton.info

  Veel groeten,
  Sarah

Mogelijk interessante boeken

Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand Ziek van Angst Morgen ben ik een leeuw Medicijnen 2004-2005
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net