Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Nieuwsbank discrimineert op basis van eigen idealen

Datum: 22 augustus 2008, 11:19

Nieuwsbank, discriminatie Na het oprichten van deze website leek het mij zinvol om een persbericht uit te sturen en dat probeerde ik via de website Nieuwsbank.nl.

Na het inzenden ontving ik echter geen bevestiging en mijn artikel tezamen met een artikel over het Strattera Schandaal verdween, zo bleek achteraf, ongezien in de prullebak van dhr. Halkes, de beheerder van het persbureau.

Toen ik het bureau vroeg wat er met mijn berichten was gebeurt ontving ik een vreemde reactie van de beheerder… In het begin leek er nog niets aan de hand maar toen kwamen er vragen met een persoonlijk tintje die duidelijk maakte hoe dhr. Halkes over bepaalde dingen dacht…

Beste Arjan Dokelaar
 
In reactie op jouw schrijven van 21-08-2008 18:50
> Beste Nieuwsbank,
 
> Ik wilde hierbij graag informeren wat er met mijn artikelen is
> gebeurd. Ik heb gisteren 2 artikelen ingezonden onder de naam
> Psychiater.nu, maar ik heb geen bevestiging van ontvangst of
> publicatie ontvangen op mijn e-mail adres arjan@psychiater.nu.
 
De beide berichten zijn door de redactie van Nieuwsbank geweigerd.
 
Het eerste bericht, De doofpot van het ‘Strattera schandaal’, is
geweigerd omdat het geen persbericht is maar een (kwalitatief slecht)
journalistiek product (zonder hoor en wederhoor). Nieuwsbank is
uitsluitend bedoeld voor persberichten, dat wil zeggen berichten uit
primaire bronnen. Dat betekent dat over de onderhavige kwestie alleen
persberichten van de vereniging Balans voor plaatsing bij Nieuwsbank
in aanmerking zouden komen.
 
Het tweede bericht is geweigerd omdat het een reclamepraatje was voor
een nieuwe website waarin een groot aantal vragen onbeantwoord bleven.
Zoals:
– Zijn de medewerkers van psychiater.nu dezelfde als die meegewerkt
hebben aan de verdwenen website psychiatrie.nu?
– Waarom is de site psychiatrie.nu opgeheven?
– Is het waar dat enkele of alle medewerkers van psychiater.nu leden
zijn van de Scientology Church?
– Is het waar dat psychiater.nu door de Scientology Church wordt
gebruikt als dekmantel om haat te zaaien tegen psychiaters, zoals
passend in de ideologie van deze kerk?
 
> Is het wel toegestaan om nieuwsberichten die te maken hebben met de psychiatrie in te zenden?
 
Nee, wij plaatsen alleen persberichten. Persberichten definieren wij
als berichten bestemd voor de pers, afkomstig van een primaire bron.
 
Met vriendelijke groet,
Redactie Nieuwsbank
Jan Halkes
 
N\I\E\U\W\S\bank
interactief Nederlands persbureau

Met nieuwsbericht bedoelde ik natuurlijk persbericht. Het weigeren van het strattera schandaal persbericht kan ik nog wel inkomen. Ze zijn natuurlijk vrij om hun eigen regels te bepalen voor wat betreft ze wel en niet accepteren. Maar dat ze op basis van eigen idealen persberichten weigeren is gewoon niet neutraal en maakt ze onbetrouwbaar.

Dhr. Halkes weigert mijn bericht op basis van vragen die bij hem persoonlijk spelen die duidelijk aangeven hoe hij persoonlijk denkt over de scientology kerk en kritische berichten over de psychiatrie.

Ook als persbureau mag je natuurlijk een eigen mening hebben, maar om op die basis persberichten te filteren dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling…

De website Psychiatrie.nu waar dhr. Halkes over spreekt werd door Mitch beheerd en is begin dit jaar opgeheven. Maar van haatzaai praktijken was absoluut geen sprake. En met de scientologie kerk heeft hij al helemaal niets van doen.

En ook al zou hij wel het scientology geloof aanhangen, dan blijft het pure discriminatie om op basis daarvan persberichten niet te accepteren.

Geen van onze team leden heeft enige binding met de scientology kerk, maar dat is niet omdat we de scientology kerk discrimineren.

Het is jammer dat mensen op deze manier hun invloed misbruiken om de publieke opinie te beïnvloeden.

 

Mogelijk interessante boeken

Uw brein als medicijn De depressie-epidemie Rethinking Psychiatric Drugs Evolution as Natural History
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family