Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Nieuwe psychiatrische ziekten bij kinderen: “dyscalculie” (rekenstoornis) en taalstoornis

Datum: 14 november 2011, 10:59 ~ Bronnen: Belga, The Telegraph

Psychiatrische dyscalculie rekenstoornis bij kinderen Kinderen die moeite hebben met rekenen of taal op school kunnen daar binnenkort voor behandeld worden met medicijnen. Verschillende farmaceutische bedrijven leggen momenteel de laatste hand aan medicamenten die hersenfunctionaliteiten gaan versterken, zo meldt de Sunday Times.

Naar schatting tien procent van de kinderen uit het basisonderwijs lijdt aan dyscalculie of rekenstoornissen en taalstoornissen.

Dyscalculie stoornis kan in verschillende vormen voorkomen, en 5 tot 8 procent van alle schoolkinderen zou ermee te kampen hebben. Bij 46 procent van die kinderen zijn de andere vaardigheden wel normaal ontwikkeld; bij 26 procent doet dyscalculie zich voor in combinatie met de ADHD stoornis. Verder zouden veel kinderen, tussen 17 en 50 procent, naast dyscalculie ook last hebben van dyslexie of spellingstoornissen. De rekenstoornis wordt meestal pas vastgesteld in de lagere school, wanneer kinderen leren rekenen, maar Desoete houdt zich ook bezig met de detectie van dyscalculie bij kleuters en baby’s. Wanneer een jonge kleuter het moeilijk heeft om bijvoorbeeld kleine hoeveelheden aan te duiden in termen als “meer” of “minder” of last heeft met het onthouden van de telrij, kan dat een symptoom zijn van de ziekte. Enkel wanneer kinderen verschillende van die problemen ondervinden, kan er sprake zijn van dyscalculie.

Bron: Belga

Bron: The Telegraph

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Wat je niet verteld is... Psychiaters te koop?
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!