Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Neuroloog Richard Saul: ADHD is bedrog

Datum: 6 januari 2014, 17:57 ~ Bron: DailyMail

Neuroloog Richard Saul beweert op basis van vijf decennia ervaring met kinderen met probleemgedrag dat de ziekte ADHD niet bestaat en dat de diagnose bedrog is. In zijn boek “ADHD Does Not Exist” beschrijft hij hoe hij tot zijn conclusie is gekomen en waarschuwt hij ouders voor de gevolgen van ADHD medicatie, zoals verslaving en de gevolgen voor de hersenen.

adhd-does-not-exist

De diagnosticering van ADHD is gebaseerd op een kind jonger dan 7 jaar dat tekenen vertoont van onachtzaamheid of hyperactieve en impulsieve gedragingen. De criteria zijn onder andere tollen in een stoel, antwoord geven voordat de vraag uitgesproken is, moeite hebben met op de beurt wachten, stoeien tijdens gesprekken of spelletjes en veel praten. 

Andere ‘symptomen’ van de ziekte zijn onder meer onzorgvuldig zijn en fouten maken op school, instructies niet opvolgen, taken niet afmaken, spullen verliezen omdat ze te vaak worden afgeleid en vergeetachtig zijn in dagelijkse activiteiten.

Volgens hoogleraar Trevor Parmenter, gespecialiseerd in ontwikkelingsproblemen bij kinderen, wordt de ziekte bij kinderen aangeleerd en zijn de symptomen in essentie gewoon kindergedrag.

Dr. Richard Saul beargumenteert dat ADHD niet meer is dan een collectie van symptomen en niet een echte ziekte, volgens een reportage in The New York Post.

“ADHD geeft een gemakkelijk excuus” zegt Dr. Richard Saul in zijn boek. “ADHD bestaat niet: De waarheid over Attention Deficit and Hyperactivity Disorder”

“De diagnose kan een gemakkelijke uitweg zijn voor ouders. Verder kan de diagnose ADHD een aantrekkelijk element bevatten, in het bijzonder bij volwassenen. Het kan opwindend zijn om te denken dat je met meerdere dingen tegelijk bezig bent, in plaats van vast te zitten in een saaie sleur.”

In zijn eigen praktijk begon Dr. Richard Saul naar de oorzaken van de symptomen te zoeken. Hij vond gevallen waarbij het kind ADHD medicatie voorgeschreven had gekregen, zoals een jong meisje dat klierde op school, waarbij bleek dat ze het schoolbord niet kon zien en een bril nodig had.

Een 36-jarige man die dacht dat hij ADHD had, dronk veel koffie en sliep weinig.

Het aantal voorschriften voor ADHD medicatie groeit enorm. In Amerika slikt inmiddels 15% van alle kinderen ADHD medicatie.

ADHD medicatie heeft ernstige bijwerkingen. Het kan psychose veroorzaken, is kankerverwekkend, is verslavend, kan hartfalen veroorzaken (ook bij kinderen met een gezond hart), remt de groei van het lichaam en de hersenen, leidt tot slechte prestaties op school (op de lange termijn) en doet de problemen zoals agressie en concentratieproblemen na 3 jaar gebruik accumuleren.

De komst van de nieuwe psychiatrische ‘bijbel’, de DSM-5, leidt tot een verruiming van het diagnose-spectrum waardoor meer kinderen in aanmerking komen voor medicatie.

Bron: DailyMail, Examiner, News.com.au

 

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Doctoring the Mind Hoezo ADHD? Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afscheid van autisme en ADHD
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!