Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Neurobiologische processen en hersenpotentialen redden ADHD-kinderen.

Datum: 5 juni 2009, 18:22

Gepubliceerd door apotheker Fernand Haesbrouck

Men neemt aan dat die bestaan (de internationale literatuur spreekt van ‘presume’), maar niemand kon die tot nu toe aantonen.

Daar komt verandering in.

Die processen zouden ook hersenpotentialen uitsturen, want als ik aan mijn vader denk die zondag 100 jaar zou zijn geworden, dan zend ik ook hersenpotentialen uit.
Of zouden die potentialen van mijn vader komen, waardoor ik dan net op die dag aan hem ga denken, om het geen gespook te noemen.

Hersenpotentialen klinken beter, want de ziekte die men ermee kan meten, is relatief nieuw en het gespook is al eeuwen uitgestorven.
Daar gelooft niemand meer in.

Vandaar … hersenpotentialen of neurobiologische processen.
Zolang het blijft duren, want conclusies van dat soort onderzoeken luiden steeds, dat nog meer onderzoek zal nodig zijn.

Een kind dat tolt op een stoel ondergaat neurobiologische processen.
Men zal die in kaart brengen, en mogelijk ook de hersenpotentialen.

Een volwassen deskundige, die men door training heeft aangeleerd, dat het tollen op een stoel een symptoom is van iets, zeker bij kinderen, zal daardoor ook neurobiologische processen ondergaan.
Men zal die in kaart brengen en zo mogelijk ook, de bijhorende hersenpotentialen.

Een kind dat veel te snel antwoordt op mogelijk gestelde vragen, ondergaat zonder twijfel neurobiologische processen en vuurt niet alleen meteen een pak antwoorden af , maar blijkbaar ook kinderhersenpotentialen.

Een volwassen deskundige, die men door training heeft aangeleerd, dat men zelf beleefd moet blijven en uit vriendelijkheid tegenover de vragensteller liefst even wacht, totdat alle woorden en de bijhorende potentialen eruit zijn geraakt, zal, bijna als een Pavlov-reflex, neurobiologische processen bij zichzelf opgang brengen.
En die processen moeten in kaart worden gebracht.
Want veel van die processen, die op een symptoom van iets wijzen, zouden door een vergelijking met elkaar, op een neurobiologische aandoening kunnen wijzen.

We zijn nu bezig om een nieuwe ziekte uit te vinden.

Want stel nu eens dat een kind fouten maakt op school en zonder dat het kind het zelf maar ook wil beseffen, daarmee neurobiologische processen op gang trekt en meetbare hersenpotentialen, dan moeten beide parameters in kaart worden gebracht.

Immers, een volwassen deskundige, die men door training heeft aangeleerd, dat een kind geen fouten mag maken op school, zal vanzelfsprekend prompt processen, potentialen en misschien nog veel meer produceren.
Dit moet in kaart worden gebracht, want dit kan een symptoom zijn, dat door optelling van nog meer symptomen, opnieuw naar de nieuwe ziekte kan leiden.

Als nu verder zou blijken, dat een kind nog zo geen sterk geheugen heeft ontwikkeld, als de volwassen deskundige en daardoor dingen soms al eens vergeet, dan kan het goed zijn, dat slechte neurobiologische processen daarvan aan de oorsprong liggen, vandaar dat die moeten beschreven worden.
Hetzelfde bij de volwassen deskundige, want de onfeilbare accuratesse die hem of haar eigen is, kon immers maar tot stand worden gebracht door processen, die men heeft moeten toetsen aan de defecte processen van ongezonde kinderen, die zelf niets zouden mogen vergeten.
Idem met de hersenpotentialen.

Verder moet een onderscheid worden gemaakt tussen processen en potentialen die afkomstig zijn van jongens of meisjes, en van vrouwelijke of mannelijke deskundigen.
Een jongetje in de klas die dromerig is, als een symptoom van de ziekte, zal helemaal verschillende hersenpotentialen sturen dan het gemijmer van een meisje, wanneer ze beiden eigenlijk zouden moeten opletten.
Wat er zal kunnen op wijzen, dat hier andere neurobiologische processen zouden spelen.
Hetzelfde met de manier waarop een volwassen deskundige (M/V) het dromerig gedrag vaststelt.
Ervaring in het dromerig zijn en het juist herkennen, is hier van een onschatbare waarde.
Moet vanzelfsprekend ook in kaart worden gebracht.

Zo kunnen we verder proefopstellingen beschrijven en toetsen op:
gehoorzaamheid, beweeglijkheid, discipline en zo meer.

Al vlug zal blijken dat we te maken hebben met neurobiologische processen en hersenpotentialen die zich verrassend complementair zullen manifesteren.
Vandaar dan ook, dat we niet kunnen spreken van eenzelfde ziekte.
De patronen van processen en potentialen bij kinderen zullen ADHD aantonen en die van volwassen deskundigen zullen onweerlegbaar het ziektebeeld van GPOS beschrijven.

De volgende stap zal erin bestaan om een relatie aan te tonen tussen de processen en potentialen en hoe het verwoesten van de neuronen van het zenuwstelsel daar een heilzame werking op uitoefent.

Ongetwijfeld zal blijken, dat genetisch veel te veel neuronen en veel te veel onderontwikkelde en ongeprogrammeerde hersencellen, de perfecte ontwikkeling van zowel kinderen als volwassen deskundigen in de weg staan.

Want zowel bij ADHD als bij GPOS worden dezelfde harddrugs toegediend, die, zoals uit ‘evidence’ blijkt, perfect in staat zijn, om chronisch de overmaten aan neuronen en overbodige geheugencellen uit het lichaam te verwijderen, zodat voor de zieken een normaal (volgens de heersende maatschappelijke normen) functioneren wordt mogelijk gemaakt.

Voorwaar, uit die leerrijke onderzoeken zal duidelijk worden welke vooruitgang de geneeskunde de laatste jaren heeft gemaakt, met de uitvinding van evidence based medicine, tegenover wat men vroeger alleen maar wilde kennen als een ordinaire kenniswetenschap.

Zonder kennis is plots veel meer mogelijk geworden.

Maar … waarom dan eigenlijk nog processen en potentialen gaan meten, als harddrugs al tot ieders voldoening zowel kinderen als volwassenen dwangmatig dociel kunnen maken?

Tenzij … gedrag en discipline opnieuw moeten uitgevonden worden, als gecorrigeerde neurobiologische processen of hersenpotentialen.
Zal men dit dan… kennis noemen, of veel beter nog… medische kennis?

Psychiaters worden graag als medici aanzien.

Besluit:

Stel nu, dat door volwassen deskundigen medisch te behandelen, wanneer zou blijken dat ze lijden aan GPOS, men hun neurobiologische processen en hersenpotentialen beter op die van kinderen zou kunnen synchroniseren, zullen die volwassen deskundigen dan nog ADHD bij kinderen vaststellen?

Waardoor GPOS meteen de plaats van ADHD zou innemen, en kinderen op die wijze gespaard blijven van een veel te vroeg harddrugsgebruik, het onvermijdelijke bipolair gemaakt worden en de bijhorende antipsychotische medicatie.

Wat bij de jongens en Risperdalgebruik soms al eens borstjes kan doen ontstaan, die ze uiteindelijk liever bij het ander geslacht zien groeien.

Deze publicatie is onderdeel van het column van apotheker Fernand Haesbrouck, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

ADHD-medicatie
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!