Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Reclame Code Commissie: Propaganda campagne GGZ Nederland misleidend

Datum: 18 november 2009, 14:51

GGZ Nederland voert sinds kort een landelijke promotie campagne voor de psychiatrie onder de naam 1 op de 4. Dit terwijl er vanaf volgend jaar 120 miljoen euro zal worden gekort op de psychiatrie, wat volgens GGZ Nederland’s eigen zeggen zal (moeten) worden verhaald op de kwaliteit zorg van patiënten.

Zie ook: http://www.1opde4.nl/

Ingezonden persbericht

Het NCRM (Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, dat misstanden binnen de psychiatrie aan de kaak stelt en is opgericht vanuit de Scientology kerk) heeft naar aanleiding van de paginagrote advertentie van GGZ Nederland op de achterkant van diverse grote dagbladen op Prinsjesdag een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

Reclame Code Commissie

Reclame Code Commissie

In de advertentie beweerd GGZ Nederland dat een op de vier Nederlanders te maken zou krijgen met een periode van psychische stoornissen in hun leven en in het verlengende hiervan beweerd zij dat driekwart van de patiënten die bij de GGZ aanklopten binnen een jaar weer genezen waren.

Het NCRM krijgt regelmatig klachten over de schadelijke behandelingen van patiënten die verkeren binnen dit soort instellingen waar psychiaters eerder met symptoombestrijding bezig zijn dan met werkelijke genezing. Symptoombestrijding dat voornamelijk bestaat uit het voorschrijven van psychiatrische medicatie die zeer ernstige bijwerkingen hebben.

“Het NCRM heeft een tweetal documentaires uitgebracht “Over Lijken Gaan” en “Het Marketen van Psychische Stoornissen” waarin psychiaters zelf verklaren nog nooit iemand te hebben genezen. Het leek ons “te-mooi-om-waar-te-zijn” dat de GGZ 75% van de mensen weet te genezen. Daarom hebben we een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie” aldus de woordvoerder van het NCRM.

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de reclame misleidend is (code 8b). Na het bestuderen van het verkregen cijfermateriaal heeft de Commissie geconcludeerd dat er niet over genezing wordt gebezigd maar “beëindiging van zorg “ of over “uitgeschreven cliënten”.

Voorts is de commissie van oordeel dat adverteerder onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat driekwart van haar patiënten binnen een jaar is genezen.

“De commissie is van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, te weten het sluiten van een behandelingsovereenkomst met adverteerder, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van het artikel & NRC (Nederlands Reclame Code).

Het besluit van de Commissie luidt dan ook dat de reclame oneerlijk is en in strijd is met artikel 7 van het NRC.

Het NCRM had deze uitspraak verwacht omdat zij ook moest concluderen dat “uitbehandeld” iets anders is dan “genezen” en dat na bestudering van het verkregen cijfermateriaal geen sprake was 75% genezing maar slechts minder dan 10% van de cliënten per jaar zijn uitbehandeld!

“Het is een hard gelach dat de bevolking door een dergelijke peperdure reclame een rad voor ogen wordt gedraaid (per reclame ongeveer 60.000 euro).We verwachten dan ook van GGZ Nederland dat zij een passende verbetering zullen aanbrengen.

Inmiddels hebben wij de politiek in Den Haag op de hoogte gebracht over deze misleiding. Niet alleen over het onverantwoordelijke dure reclamebeleid maar vooral onze bezorgdheid over de juiste voorlichting van de GGZ. Dit niet alleen naar de burgers toe maar ook naar de politiek toe.” Aldus de woordvoerder van het NCRM.

Zie ook:

 

Mogelijk interessante boeken

Slikken Metanoia De depressie-epidemie Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net