Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Nederlandse kerken gaan zich inzetten voor psychisch zieken

Datum: 10 oktober 2008, 13:46 ~ Bron: Nederlands Dagblad

Nederlandse kerk schiet verdwaalde mensen te hulp UTRECHT – Binnen de Protestantse Kerk is 62 procent van de gemeenten betrokken bij initiatieven voor mensen met psychische aandoeningen. Kerk in Actie gaat nu ondersteuning bieden.

Onderzoeksbureau Kaski inventariseerde in opdracht van Kerk in Actie welke initiatieven er binnen de Protestantse Kerk bestaan voor mensen met psychische aandoeningen. Het bureau benaderde 598 gemeentepredikanten, 169 daarvan reageerden.

De meest voorkomende initiatieven zijn, naast pastorale contacten, begeleiding bij contacten met instanties, praktische hulp en financiële steun. Daarbij krijgen zowel gemeenteleden als niet-gemeenteleden deze zorg. De taken worden vooral door de diaconieën uitgevoerd – ongeveer een kwart tot een derde van de predikanten daarbij betrokken.

Hoewel de bereidheid bij lokale gemeenten groot is, geeft minder dan twintig procent van hen aan beleidsmatige aandacht voor psychische problemen te ontwikkelen. ,,Dit doet vermoeden dat het nemen van initiatieven afhankelijk is van individuele initiatieven van mensen, met name predikanten”, schrijft Kaski in het rapport. ,,En dan vooral de predikanten die het een en ander weten van en lezen over psychiatrie, ziektebeelden en psychische problemen.”

In ongeveer de helft van de gemeenten is er aandacht voor naastbetrokkenen van psychiatrische patiënten, zo blijkt uit de inventarisatie. Diaconie, bezoekmedewerkers en predikanten organiseren voorlichtingsbijeenkomsten en nemen taken over van betrokkenen als zij overbelast dreigen te raken. Ook hier geldt dit voor niet-gemeenteleden.

Volgens onderzoeksbureau Kaski zijn kleine gemeenten en predikanten met een kleinere aanstelling minder actief in de zorg voor geestelijk gehandicapten. ,,Binnen kleinere gemeenten komen getalsmatig minder vaak psychiatrische patiënten en mensen met psychische problemen voor”, geeft het bureau als een mogelijke oorzaak. Ook zouden kleinere gemeenten ,,minder slagvaardigheid” hebben om de initiatieven op te zetten. Predikanten in deeltijd hebben er, volgens het rapport, door mogelijk tijdgebrek ,,geen behoefte aan” hun takenpakket uit te breiden.

Zes op de tien predikanten vinden dat de landelijke kerk de overheid moet stimuleren steun te verlenen aan psychiatrische patiënten en mensen met psychische problemen. Over de vraag of de kerk zelf meer ondersteuning moet bieden aan plaatselijke initiatieven, zijn de meningen zeer verdeeld. Veertig procent van de predikanten denkt van wel, terwijl eveneens veertig procent denkt dat meer landelijke ondersteuning stigmatiserend werkt en daarom niet bijdraagt aan ruimte voor ‘anders zijn’.

Bron: Nederlands Dagblad

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Ziek van Angst Collision Het einde van de psychotherapie Medicijnen 2004-2005
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net