Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Nederland haalt misleidende ADHD reclame website uit de lucht, België gaat er mee door

Datum: 3 juni 2009, 20:42 ~ Bron: AnimatedExplanations

Animated ExplanationsHet is een grote schande. In België hebben ze notabene een toegwijde apotheker die opkomt voor kinderen die met ADHD medicijnen lichamelijk ziek worden gemaakt[1] [2] [3]. Kinderen wiens toekomst wordt ontnomen, zogenaamd ten behoeve van mensen om de kinderen heen. In Nederland lijken mensen over het algemeen toch een stuk meer begaan te zijn met het welzijn van de kinderen, terwijl ik eerder juist het idee had dat mensen in België juist meer begaan waren met elkaar.

In België zijn bij mijn weten wel een paar oprechte online kranten, maar het lijkt er op dat de destructieve psychiatrische fraude met hersenmedicatie door het gros van de mensen wordt genegeerd.

Want laten we er héél duidelijk in zijn: bewijs voor een hersenziekte is er niet, ook al wordt het in de ADHD propaganda video wel gesteld. Laat staan dat er bewijs is dat het aangeboren is!

Het is in vrijwel alle gevallen de opvoeding waar het aan schort (tot opvoeding behoort immers ook lichamelijke gezondheid, voeding, structuur/dagritme etc.). Dit is nu dan ook de eerstelijnsbehandeling voor probleemgedrag (ADHD-gedrag) bij kinderen in het Verenigd Koninkrijk. Ook daar lijken ze echt begaan te zijn met het welzijn van de kinderen, en niet zoals in België: met de psychiatrische ideologieën ten gunste van zichzelf (en hun omgeving).

En zie nu eens de volgende valse ADHD propaganda, vol met regelrechte leugens en voor de kinderen destructieve stigmatisatie…

In Nederland pakt de politiek dit serieus en hard aan. In Nederland is een soortgelijke propaganda website enkele dagen geleden offline gehaald, naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer:

In recente vragen aan minister André Rouvoet (ChristenUnie) voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap riep  D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya het kabinet op om de problemen omtrent het etiketteren van kinderen met de wetenschappelijk dubieuze diagnose AD(H)D serieuzer te nemen. D66 wordt gesteund door een ruime meerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks, CDA en de SGP.

Koser Kaya:

‘Het lijkt erop dat de diagnose van een lichte psychiatrische aandoening (o.a. ADHD, red.) erger is dan de kwaal. Een diagnose zou de eerste stap naar hulp moeten zijn, maar het lijkt de eerste stap naar een leven met weinig kansen en veel werkloosheid.’

In België echter lijkt het totaal de andere kant op te gaan, met een Stichting soortgelijk als het corrupte Balans in Nederland, maar dan “Stichting Zit Stil” geheten. Wat een gemeen soort ouders ben je, indien je je kind schadelijke hersenmedicatie geeft omdat het niet stil zit.

Volgens de Nederlandse stichting No Kidding valt dat onder kindermishandeling.

Beste Arjan,

Bedankt voor je mail.

Sinds enkele weken staat dit onderwerp op onze agenda en maken studie van de situatie.

Ja, we weten nu al dat deze situatie kindermishandeling genoemd zou kunnen worden.

Zeer bedankt dat je enkele websites hebt genoemd.

Friso van der Wal, directeur No Kidding

In België vinden ze het de normaalste zaak van de wereld, lijkt het…

Maar het ergste is nog wel dat ze goede mensen zoals apotheker Fernand Haesbrouck, die zoveel energie en moeite investeert om ouders te informeren over de gevaarlijke realiteit (zie Pharmaceutisch Weekblad: Gezondheid ‘ADHD-ers’ op het spel), in het verdommenhoekje plaatsen en ernstig tekort doen.

Hoe rot is het voor die mensen wel niet, dat ondanks je moeite en energie, toch dit soort leugenachtige propaganda websites geaccepteerd worden door het gros van alle mensen, en dat niemand er iets aan doet?

Ik vind het een grote schande, dat ze oprechte mensen als Fernand zo in de steek laten en psychiaters hun gang laten gaan.

Bron: AnimatedExplanations

Zie ook: http://www.adhdfraude.net/

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand Slikken Metanoia
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!