Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Nederland geschokt: Gebruik hersenmedicatie onder kinderen stijgt explosief

Datum: 26 juni 2009, 21:32 ~ Bronnen: The Australian, Gezondheidsnet.nl

DEN HAAG – Steeds meer kinderen en pubers krijgen medicijnen tegen ADHD voorgeschreven. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Minister Ab Klink van VWS heeft deze cijfers in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer naar het parlement gestuurd.

Drogering kinderen met schadelijke hersenmedicatie

Drogering kinderen met schadelijke hersenmedicatie

De afgelopen vier jaar blijkt het gebruik van ADHD-medicijnen meer dan verdubbeld. In 2005 werden er 360.000 recepten bij de huisartsen voorgeschreven en in 2008 waren dat er 764.000.

Het aantal gebruikers steeg ook explosief; van 51.000 in 2005 tot 94.000 vorig jaar. Vooral het gebruik onder kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar stijgt snel.

Kinderen en jongeren met ADHD kunnen moeilijk hun aandacht ergens bij houden en kunnen moeilijk stil zitten.

Volgens Klink kunnen er verschillende verklaringen zijn voor de stijging van het aantal voorschriften. Zo zou het kunnen komen door een toenemende aandacht voor ADHD, veranderingen in het onderwijs of een betere herkenning van de aandoening.

Maar zou de meest aannemelijke reden niet gewoon zijn dat het medicijn wetenschappelijk gezien de symptomen als druk gedrag en concentratieproblemen na 2-3 jaar gebruik juist verergeren of veroorzaken (zie BBC panorama onderzoek), dat de medicijnen voor tal van (soms levensbedreigende) problemen buiten het ADHD spectrum zorgen, zoals het remmen van de groei en ontwikkeling van de hersenen. En het wetenschappelijke feit dat ADHD medicijnen een gelijke werking hebben op de hersenen als regelmatig cocaïnegebruik, zoals is gebleken in deze recente grote studie?

Volgens Pharmaceutisch Weekblad spelen enkele partijen met het welzijn van de kinderen, en negeren ze de levensgevaarlijke en destructieve realiteit.

Pharmaceutisch Weekblad: Gezondheid ADHD'ers op het spel

PW: Gezondheid ADHD'ers op het spel, klik voor groot formaat

Klik hier voor de originele publicatie (PDF)

Maar naast de destructieve effecten van de medicatie is het gestigmatiseerde etiket alleen al een ernstige belemmering voor het kind.

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya:

‘Het lijkt erop dat de diagnose van een lichte psychiatrische aandoening (ADHD e.d., red.) erger is dan de kwaal. Een diagnose zou de eerste stap naar hulp moeten zijn, maar het lijkt de eerste stap naar een leven met weinig kansen en veel werkloosheid.’

Dit is wat een Australische hoogleraar recent vertelde naar aanleiding van een rel in de wetenschappelijke gemeenschap in Australië dat de diagnose voor “ADHD” in essentie normaal kindergedrag beschrijft:

Trevor Parmenter, hoogleraar ontwikkelingsbiologie handicap studies aan de faculteiten van de onderwijs-en geneeskunde aan de Universiteit van Sydney, zegt dat ondanks dat hij wel geloofde dat sommige kinderen een conditie hadden waarvoor behandeling gewenst was, de aanwezigheid van ADHD bij de kinderen meestal kunstmatig aangeleerd was.

Bron: The Australian

De diagnosticering van ADHD is gebaseerd op een kind jonger dan 7 jaar dat tekenen vertoont van onachtzaamheid of hyperactieve en impulsieve gedragingen.

De criteria zijn onder andere tollen in een stoel, antwoord geven voordat de vraag uitgesproken is, moeite hebben met op de beurt wachten, stoeien tijdens gesprekken of spelletjes en veel praten.

Andere symptomen zijn onder meer onzorgvuldig zijn en fouten maken op school, instructies niet opvolgen, taken niet afmaken, spullen verliezen omdat ze te vaak worden afgeleid en vergeetachtig zijn in dagelijkse activiteiten.

Kinderen die aan ten minste aan 6 criteria van onachtzaamheid of 6 criteria van hyperactieve en impulsieve gedragingen voldoen, hebben vermeend ADHD.

De DSM-IV richtlijnen voor het diagnosticeren van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) zijn gebaseerd op ‘flexibele criteria’ die in essentie normaal kinderlijk gedrag beschrijven.

Het drogeren van onze kinderen

Door prof. dr. Gary Null

http://video.google.com/videoplay?docid=-3609599239524875493

Bron: Gezondheidsnet.nl

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Wat je niet verteld is... Afscheid van autisme en ADHD Slikken
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!