Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Misbruik ADHD medicatie onder Nederlandse studenten stijgt explosief

Datum: 16 april 2010, 13:56 ~ Bron: NRC Handelsblad

AMSTERDAM – Inmiddels slikt ruim zeven procent van de studenten aan vier onderzochte Nederlandse universiteiten weleens ritalin, ofwel methylfenidaat, om niet-medische redenen.

Ruim drie procent gebruikt het om de concentratie te verbeteren tijdens een examenperiode, vijf procent gebruikt het voor het plezier, om het cocaïneachtige effect. In totaal 12,5 procent van de studenten zegt ritalin het komende jaar te zullen gebruiken voor die doeleinden.

Coke snuiven / ADHD medicatie slikken

Coke snuiven / ADHD medicatie slikken, vergelijkbaar effect

Dit blijkt uit onderzoek van econoom Tjebbe van Meeteren, die 22 oktober voor de tweede keer afstudeert aan de Erasmus Universiteit. Hij ondervroeg 130 merendeels economie studenten in Utrecht, Amsterdam, aan Nijenrode en in Rotterdam, over het oneigenlijk gebruik van ritalin. Het is de eerste keer dat zulke cijfers bekend worden in Nederland; in de Verenigde Staten wordt al langer bericht dat tussen twee en 20 procent van de studenten en professionals ritalin gebruiken om hun resultaten te verbeteren. De studenten zeggen het middel te kopen (vier euro per pil) van kennissen of familieleden.

Hersenmedicatie voor ADHD

Ritalin is een medicijn dat op grote schaal door huisartsen en psychiaters wordt voorgeschreven voor patiënten met de vermeende hersenaandoening Adhd. Het middel werkt ongeveer vier uur lang. Patiënten – veelal kinderen en tieners – slikken het om zich beter te kunnen concentreren op school en om rustiger te worden. Adhd staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het middel is gebaseerd op amfetamine en verbetert de overdracht van bepaalde stoffen in de hersenen, waardoor de patiënt minder snel wordt afgeleid en minder de behoefte voelt om op zoek te gaan naar kicks. Vorig jaar slikten in Nederland ongeveer 200.000 kinderen ritalin of concerta, een duurder middel dat de hele dag werkt.

Kanker

Helaas is het gebruik van ADHD medicijnen niet zonder gevaar. Niet alleen zijn de middelen slecht voor de gezondheid, ook tijdens de examens kan het verkeerd aflopen. De medicijnen kunnen namelijk acuut zorgen voor hartkloppingen, misselijkheid en een hoge bloeddruk, of zelfs een black-out uitlokken op het examen.

Methylfenidaat is daarbij een kankerverwekkende stof en kan hartfalen veroorzaken, ook bij mensen met een gezond hart. Andere bijwerkingen zijn een belemmering van de ontwikkeling van het lichaam en de hersenen waardoor gebruikers op termijn intellectueel achtergesteld raken op niet-gebruikende leeftijdgenoten.

ADHD medicijnen hebben een gelijk effect op de hersenen als regelmatig cocaïnegebruik en zijn net zo verslavend, blijkt uit betrouwbare onderzoeken, ook al wordt dit door de meeste psychiaters niet erkend.

Zie: Pharmaceutisch Weekblad: Gezondheid ‘ADHD-ers’ op het spel

Van alle ondervraagde studenten, bleek bijna 47 procent op de hoogte te zijn van de effecten die ritalin kan hebben, schrijft Van Meeteren. Tachtig procent staat negatief tegenover het gebruik van ritalin om niet-medische redenen, tien procent was indifferent en ruim negen procent vond het wel een goed idee.

Misbruik voor plezier en schoolprestaties

De groep studenten die zegt ritalin het komend studiejaar zegt te zullen gebruiken, is te splitsen in twee groepen: een kleine groep (5%) die het wil gebruiken om zijn studieprestaties te verbeteren en een grotere groep die het wil gebruiken voor het vermaak. Die groepen overlappen niet waardoor Van Meeteren concludeert dat het twee verschillende ‘types’ zijn.

Bron: NRC Handelsblad

Zie ook:

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

ADHD-medicatie Top 100 van meest gebruikte medicijnen Afscheid van autisme en ADHD Collision
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!