Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Ministerie van VWS legt medicijn-behandeling voor milde depressie aan banden

Datum: 23 december 2010, 10:54 ~ Bron: Psy

ministerie vws Inmiddels meer dan 1 miljoen mensen in Nederland slikken dagelijks antidepressiva en er is sprake van een heuse ‘depressie-epidemie’. Het medicijn wordt voor steeds meer off-label toepassingen voorgeschreven en vanuit de psychiatrie – waarbinnen de richtlijnen worden opgesteld – lijkt men weinig gemotiveerd om de huidige gang van zaken te stoppen. Reden voor de overheid om in te grijpen en de excessieve voorschrijf-praktijk aan banden te leggen door de financiering van de medicijnen te stoppen.

Vanaf 1 januari 2011 krijgen mensen met een matige tot milde depressie niet langer antidepressiva vergoed. Het ministerie van VWS heeft dat deze week in een brief medegedeeld aan de beroepsgroepen van psychiaters en huisartsen.

‘De inzet van antidepressiva is breder dan de plaats die deze geneesmiddelen volgens de registratie en de richtlijnen toegewezen hebben gekregen. Deze overbehandeling leidt tot ondoelmatige zorg.’

Antidepressiva zullen daarom alleen nog vergoed worden, als ze worden voorgeschreven volgens de richtlijnen van de beroepsgroepen waaronder de psychiaters en de huisartsen.

‘Uiteraard leggen wij niet van bovenaf op wat zwaar en wat licht is. Dat doen de beroepsgroepen zelf. Daar hebben ze goede richtlijnen voor opgesteld, waarin staat wanneer het verantwoord is om deze middelen voor te schrijven. Dan moet je vooral denken aan de zwaardere klachten. Als er toch antidepressiva worden voorgeschreven bij lichte depressies, dan wordt het niet meer vergoed. Het is aan de beroepsgroep om de verzekerden daar over in te lichten.’

De voorschrijfpraktijk van antidepressiva is omstreden en in verschillende medische kringen wordt al voorzichtig gesproken van ‘reguliere kwakzalverij’ (zie IOCOB). De medicijnen zouden verslavend zijn, de problemen zoals de kans op zelfmoord vergroten en daarbij ter verlichting van de depressieve emoties niet of nauwelijks effectiever zijn dan een (actieve) placebo.

Wanneer men er bovendien theoretisch over nadenkt dan is het de vraag of klachten die bij miljoenen mensen voorkomen wel als een ziekte zouden moeten worden gezien, die bestreden moet worden met medicijnen. Er zijn geleerden die stellen dat de behandeling met antidepressiva een schadelijke invloed heeft die veel voordelen – waarvoor de depressie in essentie bedoeld zou zijn – teniet doen.

Zie prof. dr. J. Wakefield: Depressie is goed voor je

De schuld ligt bij de huisartsen

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Rutger Jan van der Gaag schreef samen met hoogleraar psychiatrie aan de VU Aartjan Beekman in het juni-nummer van Psy dat het merendeel van de huisartsenvoorschriften voor antidepressiva ongegrond is.

‘De meeste antidepressiva – negentig procent – schrijven huisartsen voor aan patiënten met een milde depressie. Studies laten echter zien dat de werkzaamheid van antidepressiva afhangt van de ernst van de depressie. Antidepressiva werken nauwelijks bij patiënten met milde klachten.’

Psychiaters zijn begonnen met propaganda

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zei in het september-nummer van Psy dat de psychiaters altijd zelf hebben gepropageerd om deze middelen royaal voor te schrijven. Tegelijkertijd erkende Lex Goudswaard van het NHG dat de huisartsen zijn meegegaan in de booming business die de antidepressiva werden eind jaren tachtig, begin jaren negentig.

‘In het licht van de allernieuwste bevindingen over antidepressiva zijn we – en daarmee bedoel ik nadrukkelijk huisartsen én psychiaters – grosso modo te royaal geweest met antidepressiva.’

Deze boodschap komt terug in de update van de richtlijn voor huisartsen.

‘Waar sprake is van een milde of matig ernstige depressie, is een niet-medicamenteuze aanpak de eerste stap. Begin met praten en voeg daar pas medicatie aan toe als het niet helpt. Medicatie reserveer je voor de ernstige gevallen.’

De vraag is echter hoe effectief deze boodschap zal zijn als er geen duidelijkheid bestaat over de validiteit van het medische model van depressie. Wanneer een patiënt te horen krijgt dat zijn emoties een ziekte zijn dan volgt automatisch de wens voor medicijnen.

Het is voor een huisarts lastig om onderscheid te maken tussen milde en ernstige depressie omdat vanuit de psychiatrische richtlijnen wordt gesteld dat de depressie veroorzaakt wordt door een ziekte in de hersenen die met medicijnen dient te worden behandeld. De beoordeling in welke mate de medicijnen effectief zouden zijn tegen de ziekte is voor hem als arts niet op objectieve wijze te maken en om die reden is het bieden van gedegen uitleg aan de patiënt lastig zo niet onmogelijk, waardoor de keuze voor het voorschrijven van medicijnen ten gunste van een consistente behandelpraktijk de voorkeur zal hebben. De huisarts kan in feite niet anders dan de keuze voor het medisch model ofwel accepteren of verwerpen, en dat laatste is op basis van de door psychiaters opgestelde richtlijnen onmogelijk omdat hij wordt geacht zich daaraan te houden.

Besparing medicijnkosten 20 miljoen euro

Tijdens de presentatie van de begroting van het ministerie van VWS op Prinsjesdag bleek al dat vanaf volgend jaar antidepressiva slechts in beperkte mate mogen worden voorgeschreven. Dit zou een besparing opleveren van twintig miljoen euro.

Bron: Psy

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Uw brein als medicijn De depressie-epidemie Slikken Met gezond verstand
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net