Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Minister: Patiënt Vertrouwenspersonen (PVP) krijgen meer macht

Datum: 3 oktober 2008, 14:54 ~ Bron: NRC Handelsblad

Minister Volksgezondheid Ab Klink Den Haag, 3 okt. Vertrouwenspersonen in de psychiatrie moeten toezicht gaan houden op de situatie in de sector. „Er zit nu een informatielacune bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg over wantoestanden bij instellingen.”

Dat zei minister Klink (Volksgezondheid, CDA) gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer over de wet Bijzondere Opnames Psychiatrische Patiënten (BOPZ). Die wet regelt gedwongen opname van geesteszieke patiënten.

De patiëntenvertrouwenspersonen in psychiatrische instellingen adviseren cliënten nu over hun rechten. „Ik overweeg de rol van vertrouwenspersonen te versterken”, zei Klink. Hij wil de directie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg verplichten om klachten die vertrouwenspersonen vernemen, te bespreken. De raden van bestuur moeten vervolgens besluiten wat ze met die klachten gaan doen en dat doorgeven aan de inspectie. Als de inspectie dan merkt dat in een bepaalde instelling relatief veel klachten voorkomen, kan zij ingrijpen. Dan ben je niet meer afhankelijk van „toevallig” onderzoek van de inspectie, aldus de bewindsman.

Klink en minister Hirsch Balling (Justitie, CDA) werken aan een voorstel voor een nieuwe wet die de BOPZ nog deze kabinetsperiode moet vervangen. De nieuwe wet moet meer gericht zijn op de behandeling van patiënten en minder op hun opname. Behandeling en nazorg worden aan elkaar geklonken, zodat meer patiënten buiten de instelling (gedwongen) hulp kunnen krijgen. Patiënten die onder dwang medicijnen nemen, kunnen dan met zogeheten ambulante hulp thuis blijven wonen.

Deskundigen die de wet vorig jaar evalueerden, pleitten voor de oprichting van ‘commissies psychiatrische zorg’ die een verregaande rol moeten krijgen bij het opleggen van dwangmiddelen aan patiënten. In die regionale commissies zitten een psychiater, een gezondheidsjurist en een vertegenwoordiger van de patiënten of hun families. De commissies adviseren de rechter uitgebreid over de inzet van dwangmiddelen, zien toe op nazorg en beslissen ook over de beëindiging van gedwongen zorg. Jaarlijks worden 17.000 patiënten onder dwang opgenomen. De regering wil de commissies alleen een adviesrol geven.

Bron: NRC Handelsblad

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

The Antidepressant Solution Afscheid van autisme en ADHD ADHD-medicatie Wie is van hout ...
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!