Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers: “Psychiatrische diagnoses zijn geen echte ziekten”

Datum: 20 juli 2014, 06:18 ~ Bronnen: De Volkskrant, NOS Nieuws

Minister Edith SchippersDe ontwikkelingen omtrent de psychiatrie tonen de ongekende moed, menslievendheid en de capaciteit van Nederlandse politici om complexe problemen daadkrachtig te behandelen. (zie het dossier Politiek) Zo stelde de Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) tijdens een persconferentie dat zij psychiatrische diagnosen geen echte ziekten vindt. Volgens Volkskrant journalist Giovanni Wouters een gezonde opvatting“:

Er wordt flink bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg. Minister Schippers vindt psychische ziekten niet echt ziekten. Dat is een gezonde opvatting.

Bron: De Volkskrant

Geen reactie van psychiatrie

De psychiatrie was stil en staakte de aangekondigde protesten tegen de bezuinigingen. De reactie volgde pas enkele maanden later in een publieke klaagbede van 4 professoren en 2 psychiaters waarin zij als argument aanvoerden dat het beleid van de minister de samenleving terug zet naar de 17e eeuw toen lichaam en geest nog als gescheiden werden gezien. (bron)

Zie ook:

Het feit dat een minister kan beweren dat psychiatrische diagnoses geen echte ziekten zijn en het feit dat de psychiatrie zich vervolgens in stilzwijgen hult bewijst hoe zwak de psychiatrie staat als het aankomt op de medische verantwoording voor hersenbehandeling. Ze kunnen zichzelf niet verdedigen.

Moet je niet een aantal dingen die bij het leven horen veel meer in je eigen sociale kring zien uit te vogelen en zul je niet een beroep op de gezondheidszorg moeten doen als je echt last hebt van ziekte?

Zij het gepresenteerd als een persoonlijke mening wordt de psychiatrie feitelijk ter verantwoording geroepen voor het voorschrijven of adviseren van medische (hersen-)behandeling. De psychiatrie wordt voor blok gezet want bewijs voor de ziekte ADHD of schizofrenie is er niet. Dus hoe geloofwaardig is de theorie voor de ziekten nog wanneer een minister beweert dat de problemen waar het om gaat volgens haar geen echte ziekten zijn? De minister neemt stelling tegen een hersenziekte hypothese die het theoretische fundament vormt van de psychiatrie. Zonder die hypothese kan de psychiatrie niet blijven bestaan.

Het is een forse stap die duidelijk meer beklijft dan het tegengaan van een overschrijding van toegestane groei. Het theoretische fundament van de psychiatrie wordt ter sprake gesteld met als gevolg dat wanneer de psychiatrie in gebreke blijft met het bieden van een verantwoording voor medische zorg zij op de eerste plaats zullen moeten toezien dat de financiële maatregel zonder protest zal worden doorgevoerd, en waardoor tevens de geloofwaardigheid van de psychiatrie dermate zal zijn verzwakt zodat politici meer (of zelfs gehele) controle krijgen over de gang van zaken op het gebied van psychische zorg.

Nu de psychiatrie zich in stilzwijgen hult als reactie op de stellingname van de minister is het voor iedereen duidelijk, en zeker de mensen binnen de journalistiek en politiek, dat de medische verantwoording van de psychiatrie niet beschikbaar is of althans dermate zwak is dat ze er niet publiekelijk mee naar voren durven te komen om hun inkomsten en toekomstige rol binnen de psychische zorg te verdedigen.

Recente publicaties in grote media tonen de zich ontwikkelende gangbare opvatting over de validiteit van psychiatrische diagnoses. In de Volkskrant van 13 augustus 2011 stond een essay van Peter Giesen met als tagline “Stop het psychiatrische imperialisme“.

Volkskrant journalist Peter Giesen: "Stop het psychiatrische imperialisme"

Volkskrant journalist Peter Giesen: “Stop het psychiatrische imperialisme”

Op NOS Nieuws kwam ik een sarcastische fotokeuze tegen bij een artikel over een frauderende psychiater die verder wilde gaan met zijn praktijk en daarin slaagde (mirror) door te zeggen dat hij niet kon weten dat zijn patiënten de ziekten faketen. De gekozen foto is “een model van de hersenen“.

Fotokeuze: "Een model van de hersenen" (sarcasme?)

Sarcastische fotokeuze: “Een model van de hersenen”

Bron: NOS Nieuws

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Mag niets weten

  Helaas heb ik weer problemen, ik
  verzoek u deze brief bijgesloten te lezen, ik mag niet eens weten
  waarvan ik verdacht word. Ik hoop dat u de brief via een jpg in kan
  zien, het is niet nodig dit weg te halen, iedereen weet inmiddels wel
  wie ik ben.

  “In het strafrechterlijk onderzoek bent u in
  gevolge artikel 126g/1260 Wetboek van Strafvervordering ,
  stelselmatig geobserveerd dit betekent dat u stelselmatig bent
  gevolgd, en/of is uw gedrag en/danwel aanwezigheid stelselmatig
  waargenomen door een of meerdere opsporings ambtenaren, al dan niet
  met behulp van een technisch opsporingsmiddel.

  Voor de
  volledigheid meld ik u nog dat u geen recht bezit op de uitoefening
  van de bevoegdheid betrekking hebbende stukken in te zien.

  Mijn
  diagnose is overigens achtervolgingswanen, vrij logisch, als je
  bovenstaande tekst leest vind ik. Maar ik durf niet te spreken over
  wat ze gedaan hebben.

  Zie
  bijgesloten afbeelding. Waarin de officier van justitie mij weigert
  de stukken in te zien.

  Ik wil de stukken inzien. Ik wil
  weten waarvan ik verdacht word. Ik wil weten hoelang ik verdacht
  word.

  Verder wil ik inzage in de broncode
  van de software waarmee u mijn doen en laten registreert. Ook
  gebruikt U software van een Amerikaanse fabrikant. Volgens de wet
  moet u toegang geven tot alle documenten, via internet, deze wet
  wordt hier vernoemd. Ik geef de links naar de Nederlandse
  beschrijving.

  Ik wil dat mijn doen en laten alleen
  via open source besturingssystemen en open source registratiesystemen
  wordt bijgehouden.

  Hier openbaring van het betreffende
  document.
  http://i57.tinypic.com/2yw61k6.jpg
  http://nl.tinypic.com/view.php?pic=2yw61k6&s=8
  http://nl.tinypic.com/r/2yw61k6/8

  Reden
  voor mijn inzage verzoek in de broncode van uw besturingssysteem en
  registratie
  software.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/PRISM
  http://nl.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act

  Ik wil samen met U contact opnemen met
  de Officier van Justitie.

  Parnassusweg 220

  1076 AV Amsterdam

  Ik wil bewijs en garantie van u
  hebben dat uw besturingssysteem geen contact opneemt met Amerikaanse
  servers beheerd door Amerikaanse partijen. Dit verzoek ik ook voor uw
  software waarmee u dagelijiks werkt.

  Ik heb niets te verbergen, u toch ook
  niet? Waarom zou u inzage in de broncode weigeren? Ik ben daar voor
  opgeleid.

 • zielenknijper

  Het is ontzettend moedig van de minister. Het vergt een enorme daadkracht om je op persoonlijke basis te durven verzetten tegen het gevestigde ‘establishment’ dat miljarden euro’s aan lobby en marketingbudgetten heeft. Het is gemakkelijk om lekker veilig mee te gaan met de hoofd-stroom. Je hoeft dan alleen maar een handtekening te zetten en je hoeft je dan verder geen zorgen te maken over blaam. Ertegen in durven gaan vergt het tegenovergestelde: enorme moed en vastberadenheid.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6191/Renee-Braams/article/detail/3313390/2012/09/09/Patienten-stem-op-minister-Schippers.dhtml

 • mick

  geen een diagnose is ooit bewezen.nog steeds realiseren zich noemende psychiaters niet waarmee men bezig is want het kwade reactieve verstand beslist alles zolang het niet uitgewist is.

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Psychiaters te koop? Morgen ben ik een leeuw Wie is van hout ...
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net