Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Minister Edith Schippers neemt maatregelen tegen groei psychiatrie

Datum: 12 juni 2011, 06:56 ~ Bron: Skipr

Minister Schippers neemt maatregelen tegen GGZHet kabinet heeft ingestemd met een voorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om 593 miljoen euro te korten op psychiatrische zorg. De minister presenteerde het pakket aan maatregelen tijdens een persconferentie in Nieuwspoort.

De branche organisaties van de psychiatrie waaronder GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Landelijk Platform GGZ (LPGGz) schreeuwen inmiddels moord en brand. Ze werpen de patiënten in pers publicaties op als gedupeerden van “onmenselijke” en “stigmatiserende” maatregelen van de overheid.

“Deze discriminatoire bezuinigingsvoorstellen schieten ons in het verkeerde keelgat en we zullen hier dan ook krachtig tegen protesteren. Waarom moeten patiënten met een ernstige of chronische psychiatrische stoornis wel een eigen bijdrage betalen en patiënten met een ernstige of chronische somatische aandoening niet? Bovendien mag en hoeft besparen in de GGz niet ten koste van de patiënt; het alternatief ligt bij structurele ingrepen die meer bezuinigingswinst kunnen opleveren, zoals de ontschotting en stroomlijning van de financiering van de zorg”, aldus Rutger Jan van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

De korting treft echter enkel overschrijding van toegestane groei en het zorgt juist voor verbetering van de zorg.

Er is een gezegde “wie betaalt bepaalt“. De eigen bijdrage die als maatregel wordt ingevoerd zorgt er in het algemeen voor dat (ernstige) misstanden worden voorkomen en het leidt wellicht tot effectieve alternatieven voor de psychiatrie die nu geen voet aan de grond kunnen krijgen. De patiënt wordt ten dele de broodheer en krijgt daardoor meer inspraak in zijn behandeling.

Reeds in 2009 kondigde de toenmalige minister van Volksgezondheid Ab Klink een korting van 120 miljoen euro aan en ook toen kwamen de psychiatrische beroepsgroepen in opstand. Zij klaagden de minister toenmalig aan in een rechtszaak die zij verloren hebben.

In de rechtszaak voerden de beroepsgroepen aan dat de maatregel ten koste zou gaan van de kwaliteit van zorg voor patiënten en dat zij er “niets aan konden doen” dat er steeds meer psychiatrisch patiënten zijn.

“De vraag [naar psychiatrische zorg] is gestegen en daarom wordt er meer uitgegeven aan zorg. Maar dat is toch niet onze fout? Wij vinden bovendien dat de minister er helemaal niets mee te maken heeft. Dit is iets tussen ons, de zorgautoriteit en de zorgverzekeraars”, zegt voorzitter Marleen Barth van GGZ Nederland. “Wij volgen de aangekondigde maatregel van de minister kritisch. Het heeft namelijk geen effect op zijn eigen begroting”, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit.

“Het is nog helemaal niet mogelijk om de overschrijding te kunnen becijferen. De instellingen zijn momenteel nog bezig de rekeningen op te maken”, aldus een verontwaardigde Barth. “Bovendien, mensen krijgen alleen bij ons hulp als ze zijn doorverwezen door een huisarts bijvoorbeeld. Het is niet zo dat we die vraag zelf creëren.

Nog geen drie maanden na de rechtszaak startte GGZ Nederland een miljoenen kostende nationale propaganda campagne met de naam “1 op de 4” om de drempel voor psychiatrische zorg te verlagen (www.1opde4.nl) Deze campagne werd korte tijd later verboden door de Reclame Code Commissie omdat het misleidend zou zijn en onwaarheden zou verkondigen.

1 op de 4

Pagina grote advertenties in kranten

Het ging de psychiaters duidelijk om andere belangen dan die van de patiënten. Ze probeerden de problemen te doen escaleren om zo hun toekomst veilig te stellen. Want hoe kun je verantwoorden dat je in een rechtszaak aanvoert dat een aangekondigde financiële korting leidt tot verslechtering van de kwaliteit zorg voor patiënten als je vervolgens met dure propaganda door bedrijf “Maximum Recruitment Advertising” (zie domeinhouder 1opde4.nl) meer patiënten gaat werven of althans de drempel tot psychiatrische zorg tracht te verlagen, zodat er dus meer patiënten binnenstromen?

In werkelijkheid is het juist de politiek die het beste voor heeft met de patiënten. Het waren zij die jaren lang hebben gevochten om ernstige misstanden – zoals jaren achtereen opsluiting in een isoleercel – aan banden te krijgen. Het waren zij die er publiekelijk schande van sprake en het waren zij die zochten naar oplossingen en deze ook zo nodig geforceerd hebben bij de beroepsgroepen.

Ook minister Klink heeft meerdere malen zijn ongenoegen uitgesproken over de gang van zaken in de psychiatrie en aangekondigd dat er maatregelen moesten komen.

YouTube voorvertoningsafbeelding

De maatregelen dienen in een juiste context te worden gezien en het is belangrijk om te beseffen dat de politiek al jaren lang op eigen ideologische basis strijdt tegen wanpraktijken in de psychiatrie.

Hieronder nog enkele referenties:

Bron: Skipr

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • John

  Weg met de psychiatrie. Het kost te veel geld, te veel mensenleven en het is te vergelijken met nazisme.
  PSYCHIATRIE BESTAAT NIET!

 • Januari 2013, Schippers heeft wet er doorheen gedrukt dat verdachten de GGz Mengelzimmers in moeten. Bewezen GGz verkort levensduur met 30 jaar. zie valse aangifte tegen mij en nu weer vogelvrij. veroordeeld voor delict wat ik niet heb gepleegd en nu kanshebber op door in de Mengelezimmer. eens maar nooit weer. bestuurlijk NL niet dat wij ons kunnen herinneren deze uitspraak ooit gedaan te hebben. De psyche-hater gaar weer over dood en leven Nazi II NL
  http://www.gepkedeleef.wordpress.com

 • slachtoffers worden gedwongen nu zij in doodsnood verkeren het recht in eigen hand te nemen????

 • Linda Hartevelt Bosma, Cecilia Gijsbers van Wijk, Peter Hanneman, Paulan Starcke, Annette Hornbach eb vele anderen

 • Zie de artikelen met Paulan Starcke over euthanasie binnen de GGz. Ha en dan zegt ze …slachtoffers op gesloten/separeer afdelingen moeten wel wilsonbekwaam zijn. NOT dus blijft bij ontsnappen en voor de trein springen of natUUUrlijke doodsoorzaak in iso.

 • En zij zit vooraan in de kerk. Religie waan? Psychiatrie Politiek/Waan.

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... De duisternis voorbij Het einde van de psychotherapie Metanoia
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net