Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Mensen zonder hersenen: bewustzijn zonder hersenen

Veel mensen zijn ervan overtuigd dat bewustzijn zijn oorsprong vindt in de hersenen en dat menselijke emoties, gedrag en gedachten correleren met hersentoestanden. Als voorbeeld is de psychiatrie gebaseerd op dat idee.

Daniel Dennett, de spraakmakende atheïst en filosofieprofessor aan de Tufts University buiten Boston, stelt dat bewustzijn, zoals we het zien, een illusie is: er is gewoon niets anders dan het sponsachtige spul van de hersenen, en dat sponsachtige dingen geven niet echt aanleiding tot iets dat bewustzijn wordt genoemd. Hoe moeilijk het ook voelt om te accepteren, we moeten toegeven dat bewustzijn slechts het fysieke brein is, dat doet wat hersenen doen.

Bron: Springer.com

Er zijn veel mensen zonder hersenen die bij bewustzijn zijn en die in staat zijn een normaal menselijk leven te leiden.

Een voorbeeld is een Franse man die slechts 10% hersenweefsel heeft. Op 44-jarige leeftijd werd bij een willekeurige ziekenhuiscontrole ontdekt dat 90% van zijn hersenen ontbrak. De man is getrouwd, heeft twee kinderen en werkt als ambtenaar.

(2016) Maak kennis met de man die normaal leeft met schade aan 90% van zijn hersenen

Een Franse man die een relatief normaal, gezond leven leidt – ondanks dat hij 90 procent van zijn hersenen beschadigt – zorgt ervoor dat wetenschappers heroverwegen wat het is vanuit een biologisch perspectief dat ons bewust maakt.

Ondanks decennia van onderzoek is ons begrip van bewustzijn – ons bewust zijn van het bestaan ​​- nog steeds vrij mager. Veel wetenschappers denken dat de fysieke bron van bewustzijn zich in de hersenen bevindt, maar hoe kan iemand dan de meerderheid van zijn neuronen verliezen en zich nog steeds bewust zijn van zichzelf en zijn omgeving?

De zaak van de man die het grootste deel van zijn hersenen lijkt te missen, werd voor het eerst beschreven in The Lancet in 2007 en houdt wetenschappers al bijna 10 jaar bezig.

Zijn case study zorgde er niet alleen voor dat wetenschappers zich afvroegen wat er nodig is om te overleven, het daagt ook ons ​​begrip van bewustzijn uit.

In het verleden hebben onderzoekers gesuggereerd dat bewustzijn mogelijk verband houdt met verschillende specifieke hersengebieden – zoals de claustrum, een dun vel neuronen dat tussen grote hersengebieden loopt, of de visuele cortex.

Maar als die hypothesen juist waren, dan zou de Fransman niet bij bewustzijn moeten zijn, met het grootste deel van zijn hersenen beschadigd.

Elke bewustzijnstheorie moet kunnen verklaren waarom zo’n persoon, die 90 procent van zijn neuronen mist, nog steeds normaal gedrag vertoont,” Axel Cleeremans, een hoogleraar cognitieve filosofie van de Université Libre de Bruxelles in België

Bron: ScienceAlert

(2007) Man met kleine hersensen schokeert artsen
Bron: NewScientist

Sommigen hebben beweerd dat de hersenen alleen maar samengedrukt zijn, op basis van het feit dat de publicatie van de zaak in The Lancet geen melding maakte van het percentage hersenweefsel dat ontbrak.

(2018) Zijn hersenen zijn gewoon geplet (in plaats van slechts 10% daar): Een Bonsai brein
Bron: UntrammeledMind

90% compressiepotentieel voor een brein lijkt niet aannemelijk. Het onderzoek van kindergeneeskundeprofessor John Lorber, een specialist, geeft aan dat het hersengewicht wordt teruggebracht tot grammen in vergelijking met de standaard 1,5 kg, wat inhoudt dat er feitelijk hersenweefsel ontbreekt. Dat dat ook echt zo is, blijkt onder meer uit het feit dat wanneer een lichtje naast het hoofd van de kinderen wordt gehouden, hun schedel oplicht (ScientificAmerican).

Professor John Lorber bestudeerde meer dan 600 gevallen, waaronder die van een student met een IQ van 126.

Opmerkelijk verhaal van wiskundig genie die bijna geen hersens had

De student was slim en had een IQ van 126. De dokter merkte op dat het hoofd van de student iets groter leek dan normaal en hij verwees hem naar Dr. Lorber voor verder onderzoek. Dr. Lorber onderzocht het hoofd van de jongen met een Cat-scan om te ontdekken dat de student vrijwel geen hersenen had.

Dr. Lorber bestudeerde systematisch hydrocephalus en documenteerde meer dan 600 scans van mensen met deze aandoening. Hij verdeelde ze in vier groepen: mensen met bijna normale hersenen; die met tussen de 50 procent en 70 procent van de schedel gevuld met vloeistof; die met 70 procent tot 90 procent van de schedel gevuld met vloeistof; die met 95 procent van de schedel gevuld met vloeistof. De laatste groep vormde minder dan 10 procent van het onderzoek en de helft van deze mensen was ernstig verstandelijk gehandicapt. De andere helft had echter een IQ van meer dan 100.

Ik kan niet zeggen of de wiskundestudent met een IQ van 126 hersenen had die 50 gram of 150 gram wogen, maar het is duidelijk dat het niet in de buurt komt van de normale 1,5 kg en veel van de hersenen die hij heeft, bevinden zich in de meer primitieve diepe structuren die relatief worden gespaard in hydrochephalus“.

Bron: Irish Times

(1980) Professor Lorber: Is uw brein echt nodig?
Bron: ScienceMag

Er zijn veel vergelijkbare gevallen:

(1989) Jongen geboren zonder hersenen bewijst dat artsen ongelijk hebben

Doktoren zeiden dat hij nooit zou glimlachen en geluk zou hebben als hij meer dan een paar weken zou leven, maar een jongen die zonder hersens wordt geboren, is nu 5 jaar oud en lacht om Disney Channel-programma’s, zegt zijn adoptiemoeder.

Bron: Apnews

(2018) Jongen ‘zonder hersens’ verbijstert artsen terwijl hij leert tellen en naar school gaat in ontroerende nieuwe documentaire

Noah Wall werd geboren met minder dan 2% van de hersenen – maar hij heeft medici versteld doen staan ​​door uit te groeien tot een gelukkig, praatgraag jongetje

Bron: Mirror.co.uk

De volgende filosofieblog over dit onderwerp biedt een perspectief op de casussen van filosofieprofessor Gualtiero Piccinini.

Fenomenaal bewustzijn zonder hersenschors?

In tegenstelling tot wat veel artsen blijkbaar aannemen, is er overweldigend bewijs dat kinderen met hydranencefale, die geen hersenschors hebben, in sterke zin wezensbewust zijn.

Bron: Philosophy Of Brains

Baby geboren zonder hersenen verbaast artsen door zijn tweede verjaardag te vieren – en zegt voor het eerst ‘mama’
Bron: Dailymail

Wonderbaarlijke gevallen van mensen die zonder hersenen leefden
Bron: mysteriousuniverse.org

Carl Jung

De bekende psychiater en psychoanaliticus Carl Jung die de analytische psychologie uitvond, schreef ooit het volgende over het idee dat bewustzijn mogelijk zou kunnen zijn zonder hersenen, in een reactie op een argument door een bekende Franse filosoof uit zijn tijd, Henri Bergson.

Henri Bergson heeft volkomen gelijk als hij denkt aan de mogelijkheid van een relatief losse verbinding tussen de hersenen en het bewustzijn, omdat ondanks onze gewone ervaring de verbinding misschien minder hecht is dan we veronderstellen. Er is geen reden waarom men niet zou veronderstellen dat bewustzijn los van een brein zou kunnen bestaan. . . de echte moeilijkheid begint … wanneer je zou moeten bewijzen dat er bewustzijn is zonder hersenen. Het zou neerkomen op het tot nu toe onbewezen feit van een bewijs dat er geesten zijn.

Ik denk dat dit de moeilijkste zaak ter wereld is om in dat opzicht een volledig bevredigend bewijs te leveren vanuit wetenschappelijk oogpunt. Hoe kan men een onbetwistbaar bewijs leveren van een bewustzijn zonder hersenen?

Ik zou tevreden zijn als zo’n bewustzijn in staat zou zijn om een ​​intelligent boek te schrijven, nieuwe apparaten uit te vinden, ons nieuwe informatie te verschaffen die onmogelijk in de menselijke hersenen kan worden gevonden, en als het duidelijk zou zijn dat er geen krachtig medium zou zijn onder de toeschouwers.

Bron: carljungdepthpsychologysite.blog

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Uw brein als medicijn Afscheid van autisme en ADHD Het einde van de psychotherapie Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net