Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Mensen zonder hersenen bewijzen het ongelijk van psychiaters en atheïsten

Datum: 30 november 2009, 19:46 ~ Bronnen: New Scientist, Grenswetenschap

Man met 25% hersenen - hersenloos In de psychiatrie gaat men ervan uit dat gedrag en ons bewustzijn veroorzaakt wordt door vaststaande hersenstructuren en biochemische processen in de hersenen.

Atheïsten op hun beurt hebben vanuit hun ‘anti-geloofsovertuiging‘ de opvatting dat er niet meer is dan het fysieke (het meetbare) en dat ons denken en alles dat we zijn voortkomt uit een complex chemisch proces dat ooit eens is begonnen met een oerknal. Wat dat betreft is de psychiatrie mogelijk een geesteskind van atheïstisch gedachtengoed en een fout in de wetenschap: de oerknal theorie (zie Dr. Rhawn Joseph, neuroloog).

In recente studies wordt echter aangetoond dat psychiaters het bij het verkeerde eind hebben, maar er is meer bewijs: mensen zonder of met maar heel weinig hersenen die soms een bovengemiddeld IQ hebben en een psychisch en sociaal gezond leven lijden!

Recent nog publiceerde NewScientist over een man met maar 25% hersenen die werkzaam is als ambtenaar en die een psychisch gezond leven lijdt. Hij werd bij toeval ontdekt in een routine onderzoek. Maar er zijn meer gevallen bekend.

~ Quote uit Grenswetenschap.nl ~

De wetenschap leert ons dat specifieke functies aan bepaalde hersendelen gekoppeld zijn. Als deze beschadigd raken zullen de corresponderende functies uitvallen. Diezelfde wetenschap stelt ook dat ons bewustzijn gezeteld is in de hersenen en het gevolg is van chemische activiteit.

De natuur doet ons echter weer eens verbaasd staan.

Het acht-jarige jongetje

In 1996 onderging een 8 jarig jongetje een hersenoperatie waarbij de gehele linker helft van zijn hersenen werd verwijderd. Aangezien de linker hersenhelft het rechter deel van het lichaam bedient nam men aan dat het jongetje hierdoor gedeeltelijk verlamd zou raken. Hij leed aan het Sturge-Weber syndrome wat resulteerde in epileptische aanvallen en mentale achterstand. Hij kon maar één woord zeggen; “mamma”.

Tot grote verbazing van de dokters begon het jongetje enkele weken na de operatie te praten, en binnen twee jaar had hij zijn mentale achterstand ingehaald.

http://www.mysteries.pwp.blueyonder.co.uk/6,2.htm

Ernstige ventrikel vergroting, man 44 jaar, met sociaal gezond leven

De 44-jarige man

Bij een 44-jarige man werd bij toeval ontdekt dat zijn hersenpan hoofdzakelijk gevuld was met vloeistof. Een CT-scan wees uit dat hij over niet meer dan een paar millimeter grijze materie beschikte. De man heeft een IQ van 126 en is universitair geschoold.

Professor John Lorber van de universiteit van Sheffield stelt dat er geen relatie is met de hoeveelheid grijze materie en het IQ. Zijn onderzoek wees uit dat individuen met slechts 5% van de normale herseninhoud een gemiddelde of zelfs bovengemiddelde intelligentie vertonen. Hun lege hersenpannen weerhoudt deze medische anomalieën er niet van om een normaal leven te leiden en universitaire diploma’s te behalen.

De wetenschap kiest er voor dit soort onderzoeken te negeren.

http://www.mindhacks.com/blog/2007/07/the_necessity_of_the.html

De hersenloze jongen

Een bekend geval is Andrew Vandal, een jongetje die op 12 juli 1984 werd geboren. In de zwangerschap heeft zich een cyste ontwikkeld op zijn hersenstam, waardoor de schedel enkel vloeistof bevatte.

Meestal worden dit soort baby’s geaborteerd, maar in dit geval werd Andrew ter adoptie opgegeven en geplaatst bij Kaye Vandal, een gekwalificeerd verpleegster. Bij navraag bleek dat Andrew zich ontwikkelde tot een sprankelende baby met een stralende lach, die reageert op stimulansen en zich mentaal ontwikkelde. Dit laatste hielden de dokters voor onmogelijk gezien de afwezigheid van hersenen. Andrew kon echter niet praten, hij kon wel zien maar de beelden niet interpreteren en kon niet lopen, al kon hij zich wel op z’n rug verplaatsen.

http://www.mysteries.pwp.blueyonder.co.uk/6,2.htm

De 39-jarige Chinese vrouw

Bij een 39-jarige Chinese vrouw die naar het ziekenhuis ging omdat ze zich niet lekker voelde ontdekte men bij toeval dat zij geen linker hersenhelft heeft. Haar moeder vertelde desgevraagd dat haar dochter een normaal leven leidt, haar school met goed gevolg heeft afgesloten en geen problemen heeft met haar geheugen.

http://news.softpedia.com/news/Chinese-Woman-Found-to-be-Half-Brained-71602.shtml

De Fransman

In juli 2007 ontdekt een Frans onderzoeksteam bij een man een abnormaal klein brein, slechts ¼ van de normale afmeting. Desondanks leeft de man een normaal leven. Hij is getrouwd, vader van twee kinderen en werkt als gemeenteambtenaar. Toen hij jong was werd een drain aangelegd om de vloeistof in zijn hersenen af te voeren. Deze drain werd op 14 jarige leeftijd verwijderd. De man heeft een IQ van 75, maar wordt niet geclassificeerd als een mentaal gehandicapte.

Bron: New Scientist

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dat “bewustzijn” zoals wij dat kennen blijkbaar niet te vinden is in de grijze massa die wij hersenen noemen. Het mysterie is kennelijk groter dan met de huidige stand van de wetenschap verklaard kan worden.

Bron: Grenswetenschap

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Ipie

  Het ligt eenvoudiger als we weten, een mens denk niet door het verstand maar door de geest. Tijdens de zwangerschap ( als er geen hersens worden ontwikkelt) nemen andere ”edele delen” van het lichaam de functie over zodat er in de meeste gevallen een redelijk normaal leven kan ontstaan………

 • mike

  alle basisfuncties zitten in de hersenstam

  zonder hersenstam geen leven

 • Maria Iet Wopereis

  De ziel bouwt het lichaam op, ze stuurt alles aan, onze ogen zien ook niet, ze geven het alleen door aan de hersenen, zonder hersenen geboren is leven toch mogelijk, dat heeft Jozef Rulof beschreven…

 • Adriana

  Onze hersens werken ongeveer als de radio. Impulsen komen binnen via de hersens, die deze doorstuurt naar het zenuwstelsel, alwaar ze worden verwerkt. Ontbreken de hersens, geheel of gedeeltelijk, dan neem een ander orgaan, bijvoorbeeld de hersenstam deze functie over. Hersens zou men kunnen noemen: fysieke organen in dienst van de psychische.

Mogelijk interessante boeken

Uw brein als medicijn Afscheid van autisme en ADHD Het Spirituele Brein Het einde van de psychotherapie
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net