Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Mensen hebben vaker psychische problemen zoals het horen van stemmen in grote steden

Datum: 3 juni 2009, 07:42 ~ Bron: Blik Op Nieuws

stemmen horen stedenAmsterdam – In de meest verstedelijkte gemeenten lijden 80% meer mensen aan complexe psychische problemen dan in de minst verstedelijkte gemeenten.

Dat blijkt uit het onderzoek van Jaap Peen die donderdag 4 juni promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook het GGZ-gebruik ligt hoger in de steden. Zo zijn er uit de meest verstedelijkte gemeenten 190% meer personen opgenomen in klinieken.

Van oudsher wordt een hoge bevolkingsdichtheid geassocieerd met het meer vóórkomen van maatschappelijke en psychosociale problematiek. Zo is in het verleden ook aangetoond dat stadsbewoners in meer gevallen lijden aan psychische problemen dan plattelandsbewoners. Peen onderzocht in zijn proefschrift hoe in Nederland, en in de Westerse wereld in het algemeen, de huidige verhoudingen liggen tussen stad en platteland in het vóórkomen van psychische problemen.

In een internationale overzichtsstudie toonde hij in zijn proefschrift aan dat er in de Westerse wereld bij de stadsbevolking 38% meer psychische problemen voorkomen dan bij de plattelandsbewoners. Het corrigeren van verschillen in de bevolkingssamenstelling leidde slechts tot een beperkte verlaging van dit verschil.

Ook onderzocht Peen of er verband is tussen de mate van sociaal-economische achterstand van Amsterdamse buurten en het vóórkomen van psychiatrische opnamen. Uit achterstandsbuurten werden beduidend meer mensen in de GGZ opgenomen dan uit welvarende buurten.

Peen bediscussieert of en hoe de stedelijke omgeving psychische problemen zou veroorzaken en of buurtverbetering de geestelijke gezondheid van inwoners zou kunnen verbeteren. Tot slot bespreekt hij of de huidige verdeling van GGZ-middelen in overeenstemming is met de bevindingen in zijn proefschrift.

Bron: Blik Op Nieuws

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Het einde van de psychotherapie Afscheid van autisme en ADHD De depressie-epidemie Afwijkend En Toch Zo Gewoon
 

Psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd

In deze uitzending van VARA/VPRO Argos worden psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd. Antidepressiva van het type SSRI blijken de kans op zelfmoord bij kinderen te verdubbelen. Maar de bewuste psychiatrische onderzoekers trachten het publiek het tegenovergestelde wijs te maken met gehaaide misleiding. In deze reportage vallen ze door de mand.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!