Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Medische zwendel met kinderen

Datum: 8 juni 2009, 05:33

Gepubliceerd door apotheker Fernand Haesbrouck

Er was ADHD dat men wou behandelen met psychotica die dwangmatig psychotisch maken en ook drogeren.

Toen studies bekend maakten dat die psychotica bij ADHD uiteindelijk schadelijk bleken en niets verhelpen aan de vermeende aandoening, toen heette het, dat die kinderen moesten gedrogeerd worden, om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.

Iedereen spande zich immers in om die stoffen onder een opiumwetgeving, volledig veilig te verklaren.

Zelfs toen al bleek dat ze als psychotica in hoge doseringen, een controleverlies over het gedrag veroorzaakten, agressie, zelfmoorden en psychotisch gedrag.

Men suste, met als argument dat die te verwaarlozen ongemakken, te wijten zouden zijn aan dezelfde vermeende aandoening.

En dit, terwijl die ongemakken, niet eens als een diagnose-element worden in aanmerking genomen.

En als er dan al sprake zou zijn van die ongemakken, dan bedroog men de maatschappij, door de kinderen neuroleptica (antipsychotica) toe te dienen, die nooit eerder werden uitgetest om aan kinderen toegediend te worden.

Niettegenstaande de officiële medische literatuur vermeldt, dat men het werkingsmechanisme van psychotica bij ADHD niet kent, weet men wel dat aldus dwangmatig psychotisch en gek gemaakte kinderen, met de antipsychotica van volwassen schizofrenen, kunnen gecorrigeerd worden.

Overheid, artsen en CLB’s weten heel precies dat men kinderen met ADHD-medicatie doelbewust psychotisch maakt, omwille van het pedagogisch comfort en de zogezegde hoge kwaliteit van het onderwijs.

Nu begint stilaan een en ander uit de hand te lopen.

Horen wij nog iets over dopamine-tekorten?
Over chemische onevenwichten?
Waar zijn de wetenschappelijke studies die dopaminetekorten aantonen?
Of chemische onevenwichten aan wat dan ook?

Welke arts verantwoordt het voorschrijven, het instellen en het in stand houden van een toxicomanie bij kinderen, aan de hand van een gedetailleerd labonderzoek of een ernstige hersenscan, die de diagnose zonneklaar moet bevestigen?

Of bestaat de zwendel erin, dat men een toxicomanie instelt en in stand houdt, omdat multidisciplinaire, niet-medisch gevormden hun eigen pedagogisch comfort voorstaan?

Daarin gesteund door DSM-criteria, die een-op-een daarop gericht zijn.

Een toxicomanie bij kinderen instellen, als voorwendsel om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden?

Hallo … ministers?

En daarvoor met een stinkend dossier die dingen dan ook nog door de ganse maatschappij laten meebetalen?

En dan de artsen, die zieke kindjes zouden moeten genezen.

Wat volgt is een fragment dat komt uit het reclamefilmpje dat Novartis op Canvas uitzond in 2008, toen eind 2007 uit de VS het bericht kwam dat ADHD-medicatie voor die aandoening niet werkt.

Meteen dwong het bedrijf het diensthoofd kinderpsychiatrie KULeuven, die bij dat bedrijf als PR indienst was, om voor de media te verklaren, dat die studie uit de VS onjuist zou zijn.

Waarop VRT dan, gealarmeerd, een uitzending wou plannen over het ‘Rilatineschandaal’, maar dat plan meteen ook opborg, omdat diezelfde professor (en Novartis?) daar bij VRT had aangedrongen.

Pas, omdat ik het gekonkel daarrond op mijn blog had bekend gemaakt, wou VRT dan toch een uitzending maken, weliswaar veiligheidshalve onder de regie van Novartis.

Uit dit filmpje is dit fragment geplukt, waar de geleerde professor uitlegt waarom de ziek verklaarde kinderen, een toxicomanie met harddrugs moeten krijgen, die ze dwangmatig psychotisch maken, en bipolair ook aan de gevaarlijke (Risperdal, Dipiperon) neuroleptica zetten, vooraleer ze uiteindelijk in de zorg of in de psychiatrie moeten terechtkomen.

Hier spreekt de professor niet als arts, niet als kenner van een geneesmiddel, want blijkbaar wil ze niet weten, dat een cocaïnestof bij kinderen psychotisch maakt, maar doodgewoon als PR-bediende van Novartis en promotor van een onderwijsministerie, dat middelen en professoren inzet ten gunste van het pedagogisch comfort.

Men is verbaasd dat Rilatine en Risperdal in de Top Tien staan van meest gebruikte medicatie bij kinderen.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Deze publicatie is onderdeel van het column van apotheker Fernand Haesbrouck, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

ADHD-medicatie
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!