Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Medisch moorden: Euthanasie onder dwang in de Duitse psychiatrie in 1914-1949

Datum: 5 september 2009, 09:37 ~ Bron: Universiteit Hamburg

1. Duitse Psychiatrie

De participatie van artsen en in het speciaal psychiaters gedurende de holocaust is alombekende geschiedenis. De misdaden van Duitse psychiaters zijn uniek en eveneens alombekend in de geschiedenis van de mensheid. De massamoord van de Joden, Zigeuners en homosexuelen werd voorafgegaan door medische massamoord van psychiatrische patiënten.

2. Voorafgaande aan de Nazi periode

Lang voordat de Nazi’s aan de macht kwamen refereerden psychiaters in Duitsland aan hun “patiënten” op een inhumane manier, en verzochten continu voor een inhumane manier van “behandeling”.

Emil Kraeplin, 1918: “Een absolute regeerder die zich gewetenloos bemoeit met menselijke gebruiken zou, zonder twijfel, en in een periode van maar een paar decennia, een afname van geestelijke zwakheid veroorzaken”.

In 1931 definieerde Hermann Simon, directeur van de Anstalt (psychiatrische kliniek) in Gütersloh, de categoriën voor mensen die verondersteld inferieur waren zeer exact. Dit omvatte: fysiek ziek, invalide, de zwakken, de imbecielen, de kreupelen en de krankzinnigen.

Simon concludeerde:

“sommigen moeten dood.”

Ernset Rüdin, 1934:

“De psychiaters en gezonde mensen zijn bondgenoten tegen de genetisch defecten. De psychiater moet zijn dienst in het teken stellen van het bevorderen van erfelijke zuiverheid, mogelijkheid en superieur ras.”

Rüdin, die gedwongen sterilisatie als “de meest humane daad van de mensheid” beschouwde, zegt in 1934 over Hitler:

“Alleen Adolf Hitler’s politieke werk maakte het mogelijk om mensen bewust te maken van de betekenis en het belang van puurheid van het ras. Onze droom, die we in de afgelopen 30 jaar hebben gehad, is eindelijk realiteit geworden.”

“De Nazi’s hadden de Duitse psychiatrie niet nodig, het was andersom, de Duitse psychiatrie had de Nazi’s nodig.” ~ Ernst Klee

3. Chronologisch tabel

30.01.1933 Appointment of Hitler as “Reichskanzler”.
22.03.1933 Opening of Dachau, the first concentration camp.
24.03.1933 Passing of the “Ermächtigungsgesetz”. Hitler aquires unrestrictive power.
14.07.1933 Passing of the “Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses” (Law to prevent hereditary disease).
Between 1934 and 1939 circa 400,000 persons were sterilised.
18.10.1935 Passing of the “Gesetz zum Schutz der Erbgesundheit des Deutschen Volks” (“Ehegesundheitsgesetz”) (Law to protect the genetic health of the German Nation (Marriage Health Law)).
1.09.1939 German troops invade Poland. Start of World War II.
1.09.1939 Decree to end sterilisation.
1.09.1939 Hitler personally signs the “Euthanasie-Erlaß” (Euthanasia Decree)
september 1939 Murder of patients in Polish psychiatric institutions.
oktober – december 1939 Beginning of “Aktion T 4”
· Founding of the central organization (Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten, gemeinnützige Krankentransportgesellschaft, gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege, Zentralverrechnungsstelle Heil- und Pflegeanstalten), located at Tiergartenstraße 4, in Berlin.
· Reporting to Berlin of all hospitalised patients.
· Establishment of the killing machinery in six psychiatric hospitals.
Einde van
1939 – 24.08.1941
Murder of 70,000 psychiatric patients within the German Reich.
15.01.1940 Decree to report all Jewish patients, and the beginning of their killing after transferral to psychiatric institutions in the “Generalgouvernement” Poland (primarily Cholm near Lublin).
1940 Beginning of the establishment of 21 children’s units.
By 1945 circa 10,000 children and youths were murdered in these.
24.08.1941 Conclusion of “Aktion T 4”.
17.11.1942 Introduction of the “Hungerkost” (Starvation Diet) in many Reich institutions.
Circa 90,000 people died as a result of this.
6.04.1944 Decree to establish “Ostarbeiter-Sammelstellen” (units for forced labour from east European countries) in 11 psychiatric institutions.
Beginning of the killing of the “useless” forced labourers.
1942 – 1945 Time of the “wilde Euthanasie” (wild euthanasia).
In circa 15 institutions special wards were installed. Here patients were mainly killed with Luminal and Morphium-Scopolamin injections.

4. Actie T 4

Op 1 september 1939 werd de “Ethanasieerlaß” (Euthanasie decreet) bekend gemaakt aan de directeuren van psychiatrische instellingen binnen de vooroorlogse grenzen van Duitsland. De directeuren kregen voor elke patiënt een registratieformulier aangeboden voor een specifiek opgerichte psychiatrische administratie in Berlijn, om te bepalen of de patiënt aan de voorwaarden voor dood voldeed. Een groep van de meest vooraanstaande psychiaters van Duitsland werd aangesteld als “T 4 Gutachter” (T 4 Experts), die de registratieformulieren controleerden. Een groep van experts reisde van instituut naar instituut om de compleetheid en correctheid van de registratieformulieren te controleren, en in het speciaal bij een van de weinige instellingen wiens directeur had geprobeerd om de registratie te vertragen.

Zes instituten binnen de vooroorlogse grenzen van Duitsland werden geleegd en voorzien van gaskamers. Een transportbedrijf, speciaal opgericht voor het doel, bracht de geselecteerde patiënten van de psychiatrische ziekenhuizen naar de exterminatie instituten, meestal in groepen van 40 tot 120 patiënten. Onmiddelijk na het arriveren van de patiënten werden ze ontkleed, gefotografeerd, genummerd met een stempel op hun schouder of arm, kort gezien door een psychiater die hun identiteit controleerde op basis van een bestand, waarna ze naar een gaskamer werden begeleid. Carbon Monoxide werd de kamer binnengebracht terwijl een psychiater toekeek via een raam.

Na de dood werden gouden tanden verwijderd en de lichamen verbrand in crematoria. Familieleden van de persoon ontvingen een brief dat de persoon was gestorven aan de gevolgen van een ziekte.

Het was niet mogelijk om de ontwikkelingen geheim te houden. Het personeel van de ziekenhuizen waar de patiënten vandaan kwamen evenals familieleden kwamen spoedig achter het lot van de patiënten. Er waren familieleden die protesteerden, en er was ziekenhuispersoneel die familieleden adviseerden om patiënten mee naar huis te nemen om ze te redden van het lot. Daardoor zijn enkele patiënten aan de dood ontsnapt.

In totaal werden 70.273 patiënten in deze zes instellingen gedood.

Door een toenemende publieke verontwaardiging en kritiek, en om organisatorische redenen, werd deze actie op 24 agustus 1941 gestaakt.

5. Euthanaseren van kinderen

Euthanaseren van kinderen in de psychiatrie

Euthanaseren van kinderen in de psychiatrie

“…I want to most courteously ask you to answer the following questions:”, Beate Passow, 1996.

Kinderen werden buitengesloten van Aktion T4, maar in oktober 1939 werd een speciale kinderunit gerealiseerd in Görden, waar het doden van kinderen van start ging. Na de beëindiging van “Euthanasie Aktie T 4” in agustus 1941, werd het euthanaseren van kinderen systematisch ontwikkeld. Ten minste 21 speciale units werden gerealiseerd binnen de vooroorlogse grenzen van Duitsland. De directeuren van de units waren geautoriseerd om kinderen te doden. Kinderen werden naar de psychiatrische klinieken gebracht vanuit ziekenhuizen en jeugdzorg organisaties die ze selecteerden voor het euthanasie programma. Ze werden getransporteerd naar speciale units na goedkeuring door de Centrale Organisatie in Berlijn. Kinderen werden naar deze speciale psychiatrische klinieken gezonden als “observatie gevallen”. De verantwoordelijke psychiater maakte vervolgens een rapport op, op basis waarvan de Centrale Organisatie in Berlijn vervolgens besliste of het kind verder geobserveerd moest worden of moest worden gedood. In het laatste geval kregen de kinderen Luminal in tabletvorm, of gemengd door het eten, waarop ze buiten bewustzijn raakten en binnen 2 tot 5 dagen stierven. Soms werd Morphium Scopolamin geïnjecteerd. Ongeveer 5.000 kinderen werden binnen de vooroorlogse grenzen van Duitsland gedood, bijvoorbeeld in Bavaria werden 695 kinderen gedood.

Dit programma werd wetenschappelijk gepromoot en georganiseerd door de Universiteiten.

De weerstand van psychiaters tegen dit programma was het meest krachtig. Er verlieten zo velen hun praktijk dat er een tekort aan psychiaters ontstond. In juni 1943 stuurden de hoogleraar Rüdin, De Crinis, Carl Scheider, Heinze en Nitsche een memorandum naar de “Generalkommissar des Führers für das Sanitäts- und Gesundheitswesen”, hoogleraar Karl Brandt, die de volgende zin bevatte: “Er is een uittocht van bekwame psychiaters naar andere medische gebieden”.

Hamburg:

De geestelijk gehandicapten, die systematisch zijn vermoord door de Nazi’s gedurende de oorlog omdat ze gezien werden als een last voor de samenleving, en niet geacht als zijnde waardig voor het leven, zijn onder de meest vergeten “slachtoffers” van het nationaal socialisme.

Geestelijk gehandicapte Joden waren in het speciaal kwetsbaar omdat ze geen kans hadden om te emigreren.

Zo’n voorbeeld in Hamburg was de behandeling van gehandicapte patiënten in het Alsterdorf Instituut. Vanaf 1937 en later trachtte pastoor Lensch, het hoofd van het instituut, om geen Joodse patiënten meer aan te nemen, en snel meer dan 20 Joodse patiënten die reeds in het instituut verbleven naar andere psychiatrische instituten te transporteren. Hij rechtvaardigde dit beleid later door te stellen dat de liefdadige reputatie van de instelling in geding was. Dit was een excuus want de Hamburgse autoriteiten wilde op dat moment geestelijk gehandicapten faciliteren in Alsterdorf.

Op 31 oktober 1938 werden 16 Joodse geestelijk gehandicapte patiënten gedeporteerd naar het door de staat beheerde Langenhorn instituut, en anderen patiënten volgden ze daar, of werden naar andere door de staat beheerde instituten zoals die in Farmsen getransporteerd.

Op 23 september 1940 werden de eerste 150 Joodse patiënten gedeporteerd naar Langenhorn verzorgingshuis en daar vermoord. Hieraan werd gerefereerd met “euthanseren”. Onder de vermoorde mensen waren patiënten die waren uitgezet uit het Alsterdorf Instituut.

In totaal werden meer dan 3.000 gehandicapte mensen vanuit Hamburg vermoord op deze manier gedurende de oorlog.

De Evangelische Stiftung Alsterdorf heeft zich sindsdien geconfronteerd met haar geschiedenis gedurende de Nazi periode, en heeft een herdenking opgericht voor de gedeporteerde slachtoffers, onder wie vele niet-Joden, in de ingang van het instituut aan de Dorothea-Kasten-Straße 3, 22297 te Alsterdorf.

6. Dood door verhongering

Op 15 november 1942 werd een conferentie gehouden voor de directeuren van alle Bavariaanse psychiatrische ziekenhuizen in het Bavariaanse Ministerie van Interieur. Na de oorloog rapporteerde een deelnemer van deze conferentie het volgende aan de Amerikaanse autoriteiten:

In november 1942 werden alle geneesheer-directeuren van alle Bavariaanse psychiatrische ziekenhuizen gedagvaard, doormiddel van een geheime brief, naar de Health Department van het Bavarian Ministry of the Interior in Munich. De ontmoeting werd onmiddelijk als geheim verklaard. De directeuren moesten het aantal doden in hun instituten rechtvaardigen, welke was toegenomen door sterfte aan tuberculose. Ondanks dit, legde de voorzitter uit dat veel te weinig patiënten stierven en dat het niet nodig was om de ziekte te behandelen.

De directeur van de Heil- en Pflegeanstalt Kaufbeuren gaf een korte verklaring voor zijn persoonlijke procedure. In eerste instantie was hij tegen de voorgedragen euthanasia, maar toen hij kennis nam van de officiële statistieken, had hij er spijt van dat euthanasia was gestaakt. Hij gaf de patiënten in zijn instituut, die anders in het euthanasia programma terecht zouden zijn gekomen, een volledig vetvrij dieet; hij benadrukte vet-vrij. De patiënten stierven binnen drie maanden door famine edema. Hij adviseerde deze procedure aan alle instituten die werden opgeroepen.

De voorzitter accepteerde deze aanbeveling, en gaf het onmiddelijke bevel dat het ‘verhonger dieet’ in de praktijk zou worden gebracht in alle psychiatrische instellingen. Er was geen geschreven bevel, maar het zou worden gecontroleerd of het bevel werd uitgevoerd of niet.

Het verhonger dieet werd geïntroduceerd in de meeste psychiatrische instellingen, eerst in Bavaria en later in de rest van Duitsland.

Naar schatting 90.000 mensen stierven ofwel direct als gevolg van het verhonger dieet of indirect door een verhongerings geïnduceerde ziekte, voornamelijk tuberculose.

7. Experimenten met mensen

Het is pas in de recente jaren aan het licht gekomen dat er in de psychiatrische instellingen tevens “medische” experimenten plaats hebben gevonden. Tot op de dag van vandaag is er maar weinig bekend over deze experimenten. Het is ook nog steeds niet duidelijk wat het doel van de I.G. Farben laboratoria was, die werden geïnstalleerd in veel psychiatrische inrichtingen.

In het begin van de jaren 1990, werden de experimenten van G. Schaltenbrand opnieuw besproken. In 1940, in het psychiatrische ziekenhuis Werneck, had hij bij psychiatrische patiënten intrademale en cisternale spinale vloeistof van apen geïnjecteerd, apen bij wie voorafgaande spinale vloeistof van multiple sclerosis patiënten was geïnjecteerd.

8. Dwangarbeiders in de psychiatrie

Op 6 semptember 1944 riep het Rechsminister of the Interior het establishment van speciale units voor “Ostarbeiter” (werknemers uit Oost-Europa) op in verschillende psychiatrische ziekenhuizen in het Rijk. De reden die gegeven werd was:

“Met het aanzienlijke aantal “Ostarbeiter” en Polen die eerder naar het Duitse Rijk zijn gebracht als werkkracht, is hun opname in Duitse psychiatrische ziekenhuizen als psychiatrisch patiënten toegenomen…

Met het tekort aan ruimte in Duitse ziekenhuizen is het onverantwoord om deze zieke mensen, die in de nabije toekomst niet geschikt zullen zijn voor werk, voor een lange periode in Duitse instituten te behandelen.”

Het exacte aantal “Ostarbeiter” die gedood zijn in psychiatrische instellingen is nog steeds niet bekend.

189 “Ostarbeiter” werden opgenomen in de “Ostarbeiter” unit van de Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren; 49 stierven als gevolg van een verhongerings dieet, anderen door dodelijke injecties.

9. De psychiaters

Deze waren:

 1. Psychiaters die actief waren en hoofdzakelijk verantwoordelijk waren voor de verschillende euthanasie organisaties.
  Ze bestuurden en ontwikkelden de verschillende euthanasie programma’s.
 2. De T 4 Experts, psychiaters met een verantwoordelijke positie, voornamelijk klinische directeuren, die de selectie van degene die vermoord moesten worden controleerden en observeerden. Ze adviseerden wie er hoofdzakelijk verantwoordelijk was, en beslisten zelf over de moorden en voerden het uit.
 3. Verschillende artsen in Universiteiten, die de wetenschappelijke fundamenten hebben gelegd voor het psychiatrische euthanasia programma en haar slachtoffers als wetenschappelijk bewijs opvoerden.
 4. Psychiaters van instituten die betrokken waren bij de acties en die ze met overtuiging uitvoerde door de registraties naar Berlijn te sturen, patiënten te transporteren naar de psychiatrische vernietigings instituten en betrokkenheid bij het moorden.

Er waren tevens:

 1. Psychiaters die weigerden om te participeren in het euthanasia programma, en die zich terugtrokken, werden getransporteerd of pensioen kregen.
 2. Sommige psychiaters die in het geheim patiënten probeerden te redden, die de registratie vertraagden, en die niet het uithongerings dieet introduceerden, etc.
 3. Sommige psychiaters die actief en openlijk protesteerden.
  Dit protest leidde niet tot consequenties of nadelen.

10. Psychiatrische massamoord na de Nazi-periode

Op 28 april 1945, de dag van de bevrijding, nam de Brandenburg Anstalt (psychiatrische kliniek) Teupitz, 600 patiënten op. Tegen het einde van oktober was dit aantal gedaald tot een magere 54 mensen.

Bij de Saxon Anstalt (psychiatrische kliniek) Altscherbitz, stierven meer mensen in 1945 dan gedurende de Nazi-periode. Het sterftecijfer was in 1945 36,5% (838 mensen). In 1947 was het sterftecijfer gestegen naar 38% (887 mensen).

Bij Saxon Anstalt (psychiatrische kliniek) Großschweidnitz, stierven 1.012 gevangen in mei 1945 alleen.

bij de Wurttemberg Anstalt (psychiatrische kliniek) Zwiefalten, was het sterftecijfer in 1945 46,5%, twee keer zoveel als in 1944.

Bij de Pommeranian Anstalt (psychiatrische kliniek) Ueckermünde, was het sterftecijfer in 1945 55%.

Bij de Anstalt (psychiatrische kliniek) Bernburg/Saale was het sterftecijfer in 1945 verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gedurende de Nazi periode funktioneerde Schloß Hoym (Hoym Kasteel) als een “moord instituut” voor zogenaamde psychiatrische patiënten in nood voor contstante zorg. Ook hier begon de massaslachting pas na de bevrijding. In 1945 gaf het onderdak aan 500 gevangenen, echter, de “gemiddelde vraag naar doodskisten” was niet meer dan 250.

Bij de North Rhine-Westphalia Anstalt (psychiatrische kliniek) Düsseldorf-Grafenberg, was het sterftecijfer tussen 1946 en 1947 55%. in 1948/49 was het nog steeds 30%. Voorafgaande aan de Nazi-periode verschafte deze instelling het farmaceutische bedrijf Bayer-Elberfel met “test objecten” voor hun anti-malaria onderzoek.

Heinz Faulstich was een van de eerste psychiaters die het moorden door uithongering documenteerde. Hij gaf een minimum aantal van 20.000 doden door uithongering voorafgaande aan de Nazi-periode. Het is onmogelijk om een exact cijfer te geven omdat vele van de relevante asielen en huizen alle gegevens en relevante documenten hebben vernietigd.

Er is één uitzondering: het personeel van de Wittenauer Heilstätten in Berlijn, heeft de historische rol van hun kliniek kritisch onderzocht. Tussen 1938 en het einde van de oorlog, op 24 april 1945, waren 4.607 patiënten vermoord, gebruikelijk binnen 20 dagen na opname. Na de bevrijding werden 2.500 mensen opgenomen, en 1.400 patiënten stierven binnen hetzelfde jaar, ongeveer 55%.

In 1957 was het instituut hernoemd naar Karl Bonhoeffer Kliniek voor Neurologie. Bonhoeffer speelde een belangrijke rol in “sterilisatie van geestelijk inferieure”, en, zoals vele anderen, deed dit vrijwillig. Ondanks zijn pensioen ging hij door met zijn werk voor raciale sterilisatie rechtbanken. In december 1941 onderzocht hij een Joodse “Mischling” (half-bloed), die 14 jaar eerder opgenomen was geweest in een psychiatrische kliniek. De NS-Erbgesundheitsgericht (de Rechtbank voor de Bescherming van het Duitse Bloed en Eer) betwijfelde de veroordeling, omdat het individu geen teken van ziekte vertoonde, en gewoon werkte. Desondanks adviseerde bonhoeffer sterilisatie.

De onder dwang gesteriliseerden waren het slachtoffer van de Nazi Duitse rassenwetgeving. Echter, hun slachtoffer status werd nooit officiëel erkend, waardoor zij niet in aanmerking kwamen voor compensatie. Ze zijn geheel afhankelijk van sociale ondersteuning.

11. Psychiaters gaan vrijuit en worden geëerd

De daders van al dit leed kregen na de oorlog de mogelijkheid om hun carriére als psychiater voort te zetten. Verder handelde ze schaamteloos als experts en consultanten in zaken voor compensatie, waarmee ze de slachtoffers nog meer leed toebrachten, door te verklaren dat gezien hun “inferioriteit” geen tekenen van emotionele schade kon worden vastgesteld.

Één van de meest geëerde en gerespecteerde psychiaters in het na-oorlogse Duitsland was hoogleraar Helmut E. Ehrhardt, sinds 1937 lid van de NSDAP (National Socialist Workers Party), i.e. de Nazi Partij, en hoogleraar forensische en sociale geneeskunde in Marburg.

Ehrhardt funktioneerde frequent als “witwasser” van Nazi Psychiatrie. Hij gaf expert-advies aan het federale Ministerie van Financiën:

“Voor het reguleren van compensatie claims voor degene die gesteriliseerd zijn zou, in de meeste gevallen, alleen maar tot bespotting leiden, welke de gedachte achter de schadevergoeding niet zou rechtvaardigen.”

Ehrhardt werd bekroond met de Paracelsus Medal, de hoogste eer in de Duitse medische professie. Hij was ook lid van het Mental Health Advisory Board van de World Health Organisation, het Ethisch Comité en de Forensische Afdeling van de World Federation of Psychiatry, van wie hij later een geëerd lid werd.

In 1946 verschafte hoogleraar psychiatrie Otto Plötzl uit Viennese medisch bewijs dat vergiftiging een bijzonder humane manier voor doden was omdat mensen “langzaam wegvielen” in de dood.

De Viennese forensische medisch expert Leopold Breitenecker, uitte een soortgelijke opinie toen hij in 1967 zei: “Dood door gas is een van de meest humane manieren van dood denkbaar”. Breitenecker werd gevraagd om Aquilin te onderzoeken in getuigenissen tegen psychiaters die betrokken waren bij het vergassen. Als oprichter van de Australische Association of Forensic Medicine was hij een lid van verschillende ethische comité’s.

De bescherming door psychiaters van hun moordzuchtige collega’s had ten alle tijden de prioriteit boven het lijden van hun slachtoffers. Dit is de enige verklaring voor het feit dat Werner Heyde, hoogleraar psychiatrie en hoofd vergassing, na de oorlog onder de valse naam Dr. Sawade zijn praktijk in Duitsland heeft kunnen voortzetten, en als expert heeft kunnen optreden voor claims en compensaties. Dit is ondenkbaar zonder de kennis van zijn collega’s.

Bescherming van psychiaters duurde voort tot na hun dood:

Nedersaksen Generale Medical Council’s doodsbrief voor Dr. Klaus Endruweit, verantwoordelijk voor de vergassingen bij de Anstalt (psychiatrische kliniek) Sonnenstein, in Pirna, vermeldt: “We zullen hem eren en herdenken”

De doodsbrief van Heinz Heinze, voormalig directeur van het grootste instituut voor het vermoorden van kinderen vermeldt: “In vereerde herdenking”

De doodsbrief van hoogleraar Werner Catel van de Universiteit van Kiel, die de massamoord van kinderen ten uitvoering bracht, vermeldt: “hij droeg in vele opzichten bij aan het welzijn en de welvaart van zieke kinderen”

De doodsbrief van hoogleraar klinische psychiatrie Friedrich Panse van de Universiteit van Düsseldorf sluit af met “Een leven in dienst van lijdende mensen… is voltooid” Panse was T4-adviseur die de patiënten de gaskamer in leidde en hun lijden gade sloeg.

Tot op de dag van vandaag worden de daders van deze misdaden met meer sympathie behandeld dan hun slachtoffers.

“Degene die de daders van deze misdaden eren, zullen een tweede keer doden.” ~ Ernst Klee

Bron: Universiteit Hamburg

Diagnosticeren en Vernietigen (preview)

YouTube voorvertoningsafbeelding

Getuigenis van Elvira Manthey op het Foucault tribunaal in 1998

YouTube voorvertoningsafbeelding

Zie ook het boek: “Hongersterven in de psychiatrie 1914-1949” van psychiater dr. Heinz Faulstich

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Pingback: Dader bloedbad Zwijndrecht: “Antidepressiva doen rare dingen met mensen.”()

 • Pingback: Het bewijs dat psychiaters schuldig zijn, en dat ze zich daar bewust van zijn()

 • Pingback: IAAPA protest: Stop de leugen over psychiatrische massamoord in 1945 tot 1949()

 • Pingback: The Lancet: Moderne antipsychotica (atypisch) dodelijker dan oude antipsychotica()

 • Pingback: Duitse psychiaters bekennen criminele verleden psychiatrie: voortzetting Holocaust 1945-1949()

 • Pingback: Hitler’s Holocaust was het gevolg van een psychiatrische ideologie()

 • Born to raise Hell

  Ben zelf autist, stuitent om te lezen dat gezegd wordt dat wij zwakkere de sterke willen verdrukken. Mijn wens is dat elk die dit verheerlijkt en vereerd aan een nog gruwelijker dood de pijp uit gaat. Burn in hellfire !!!!! Kk fascisten

 • Euthanasie met Orgaandonatie

  Ter attentie team Mariane van W
  088 2224242

  Ik had beter niet kunnen vragen naar een levertest voor Cytochrome P450. De huisarts heeft mij gedwongen bij Dimence dit aan te vragen.

  Nu krijg ik een brief dat ik het gehele bedrag in 1 keer moet betalen. De kosten zijn enkele duizenden euro’s.

  Waarom ben ik zo dom geweest om te vertrouwen in een arts? Waarom verwachte ik een andere uitkomkst van de medische industrie waar alles om geld gaat.

  Mijn uitslag van het Metabool Syndroom bloedonderzoek mocht ik niet hebben. Tenzij ik het persoonlijk op zou halen. Het probleem is dat ik door extreem veel medicatie invalide ben geraakt, en zij weten heel goed dat ik het niet op kan halen. Ik vroeg of ze mijn stem herkende en dat deed ze, ze wist mijn naam, geboortedatum, en menzis zorgnummer. Uit privacy mocht ze het niet opsturen naar het bij de huisarts bekende adres waar ik hier woon.

  Ik wil weten of het laten ophalen van een bloed uitslag report vergoed wordt door Menzis, het gaat om 2 A4tjes papier de kosten om iemand in te huren zijn ongeveer 250 euro om het op te halen. Het probleem is dat het wel een gok is want uit privacy oogpunt kan de koerier geweigerd worden deze 2 A4tjes met een zelfde smoes te weigeren.

  Verder heb ik meerdere malen geprobeerd mijn medisch dossier op te vragen, dan krijg ik te maken met een directie, en het antwoord is dat ik niet mag zien wat er in mijn medisch dossier zat.

  Huisarts Meijer (een jonge vrouw) heeft mij Bipirideen voorgeschreven waarbij ik aangaf meerdere malen dat het een medicijn is wat extreem gevaarlijk is, ik heb haar aangeboden inzage te hebben in 200 dossiers van de slachtoffers van Ernst Jansen Steur om te kijken naar de wetenschappelijke resultaten van deze zeer geeerde arts in Twente en buitenland.

  Vandaag 8 april werd ik ernstig ziek van dit parkinson medicijn, ik heb helemaal geen parkinson, maar ik moet ook andere medicijnen, zodra ik de andere medicijnen inneem begin ik heftig te beven, krijg ik ademsnood, en daarom dus die Bipirideen Antiparkinson medicatie.

  Ik heb uitgelegd dat het lichamelijk tot ondragelijk lijden lijdt. Ook andere patienten heb ik na medicijnen ernstig ziek zien worden in korte tijd maar ook zien suiciden met touw, voor de auto springen, voor de trein springen, plastic zak over het hoofd, sommige patienten hadden wel 7 gebroken ribben en meerdere schedelbreuken na een therapie sessie. De standaard vergoeding is 20000 euro zwijggeld voor nabestaanden.

  Ik heb nu al 3 medepatienten op TV gezien bij documentaires zoals van de Evangelische Omroep. Het is altijd hetzelfde, de medicijnen blijken extreem gevaarlijk en dodelijk, of patienten sterven door extreem geweld in de isoleer. En de inspectie van de gezondheidszorg weigert onderzoek te doen.

  Daarom heb ik in 2014 een dossier opgestuurd naar mensen die het voor mij zouden bewaren en na mijn overlijden een documentaire maken over wat Dimence werkelijk doet. Maar ook andere aan medicijnen overleden mensen staan erbij.

  Het dossier bevat de overlijdens rapporten van 70 duizend mensen, gedeeld in 2 databases. Een database waarin overledenen door medicijnen in de GGZ zijn overleden genoemd als nummer en een andere database waarin de naam en BIG van arts staan alswel de naam van overledene. Dit in verband met het recht binnen de medische industrie een dossier te sluiten zogenaamd uit privacy redenen.

  Uit mijn trieste vooruitzicht dat ik binnenkort nog gevaarlijker medicijnen krijg en een kasplantje wordt heb ik geen enkel dossier meer in persoonlijk bezit.

  Vandaag moest ik 400 miljoenste gram Atropine nemen. Dit is alleen in extreme noodgevallen noodzakelijk, het wordt namelijk gebruikt om mensen te reanimeren. Het alternatief was mijzelf buiten bewustzijn brengen vanwege wat lijkt op parkinson maar Extrapyridimale Symptomen zijn.

  Een psychiater mag niet erkennen dat ze fouten maken, doen ze niet. Medirisk van de arts die mij 8 maanden dwong al gauw 30 pillen en capsules per dag te slikken en die mij 4 jaar ziektebed heeft gegeven met bloedovergeven uitteren tot een levend skelet, zegt: ‘wij procederen u helemaal kapot’.

  Ook Directeur van Dimence dreigde mij voor de rest van mijn leven te laten verdwijnen. De afgelopen 7 jaar heb ik mijn moeder 1 keer gezien, bij het overlijden van mijn stiefvader op zijn sterfbed.

  Uit veiligheid voor mijn zus en haar kinderen en mijn andere familie die nu gelukkig veilig zijn op meerdere honderden kilometers van organisatie Dimence kan ik geen contact met familie hebben.

  Dr Maarten pluist namelijk hele stambomen uit en laat ook kinderen onvruchtbaar maken, en vrouwen worden ook onvruchtbaar gemaakt.

  De waarheid is dat alles wat ik heb meegemaakt en gezien en wat ze met mij deden overeenkomt wat ik van jongs af aan heb geleerd dat zulk soort dingen alleen gebeurden in de tijd van Nazi Duitsland.

  Oudere patienten die inmiddels allemaal zijn overleden klaagden over dingen zoals ‘Het is gewoon een concentratiekamp’, of ‘Dit lijkt de Stasi wel’, of ‘Het is net de Gestapo’.

  Ik heb persoonlijk slechts 30 overleden patienten gekend. Tineke zij voor ze in een Taxi werd gezet dat ze haar een overdosis hadden gegeven, de volgende dag was ze dood. Mandy zei ‘je moest eens weten wat ze met mij hebben gedaan’, de volgende dag hing ze aan een verwarmingsbuis dood. Jeremiaz zei ‘ik heb een loflied in mijn hart, ik wil hem prijzen hulde bewijzen, ik heb een loflied in mijn hart’ en overleed door voor een auto te springen. Eric en Henri zijn allebei helaas onder een trein gekomen.

  Nog nooit heb ik een psychiater zelf zien ondervinden wat deze medicatie werkelijk doet.

  Op youtube vind u een video ‘Medische Experimenten Deel 1’, daarin wordt beschreven dat patienten van de type medicijnen die momenteel gebruikt worden in de GGZ vrijwel altijd ofwel door de medicijnen overlijden of extreem suicidaal worden.

  De persoon een patienten vertrouwenspersoon die ook betaald wordt door deze mensen zegt ‘Je weet te veel’.

  De waarheid is dat toen ik nog geen instructie video’s van Medische Experimenten had gezien dat ik altijd geloofde dat de lichamelijke klachten zoals Acute Diabetes, Akathesie, Dystonie, Spasmen, Convulsies, een gevolg waren door dat ik de arts niet gehoorzaamde. Dr Maarten is arts en zijn docteraat is ‘Absolute gehoorzaamheid met een minimum aan medicatie’. Maar ik geef dan aan dat Dr Maarten altijd mensen 4 keer de maximaal door de fabrikant veilig geachte dosis toediende, niet alleen bij mij.

  Een andere jonge vrouw krijg al gauw 40 pillen, op een gegeven moment kwamen steeds meer patienten bij me voor medisch advies, waaronder een voorbeeld van Anita. Anita woog 32 kilogram, en ze kreeg het stimulant Concerta. Het probleem was dat ik altijd moest verwijzen naar een arts, en in het begin raadpleegde ik voor hen medische encyclopedies, gebruiksaanwijzingen, dosisvoorschriften, toepassingen, en toen ik betrapt werd dat ik mensen hulp gaf om in gewicht aan te komen bij gedwongen gebruik van stimulanten zoals amfetaminederivaten als Concerta veranderde dat in mensen wijzen en uitleggen welke encyclopedieen en of farmaceutische kompas type te moesten raadplegen. Ik heb te vaak gezien dat mensen net zoals ik steeds hogere dosissen kregen die ver boven wat de fabrikant wettelijk toe is gestaan moesten nemen.

  Bij bestuderen van medische dossiers die ik in handen kreeg zag ik het meest kenmerkende in de aanklachten waarvoor mensen worden veroordeeld tot deze medicatie. Ze hebben een computer programma met multiple choice en klikken op de vakjes en de aanklachten komen in meerdere A4tjes uit de printer. Ik zag dat een 79 jarige man exact dezelfde beschuldigingen als ik had, letterlijk zelfs.

  Letterlijk citaat van Dr Fenna : ‘We geven jullie een beter leven dan wel korter, maar het gaat om de kwaliteit’

  Medicijnen worden gebruikt als een zeer traag werkend insecticide wat ironisch genoeg de oorsprong is van het 1e medicijn in de psychiatrie, Thorazine waar mensen verstart van raakten, niet meer bewogen, stopten met praatten, en uit angs voor meer medicijnen gehoorzaamden, is dus letterlijk een landbouw gif geweest waarvan een arts het was opgevallen dat dieren er heel erg mak en kalm van werden.

  Over softenon kan ik zeggen dat dit ook nog wordt gebruikt, het is ontwikkeld door een arts die in Nazi duitsland onderzoek deed naar het onvruchtbaar maken van vrouwen en mannen. U kan dat allemaal nazoeken.

  Een ander voorbeeld is de moderne anticonceptie pil Diana waar duizenden vrouwen hersenbloedingen van kregen.

  Ik bied mijn verzoek daarom bij u in om mij te helpen te ontsnappen aan Dimence en deze artsen. Ik ga al aan dat veel patienten suicide pleegden, ik kan dat niet proberen, want als je betrapt wordt verdwijn je al gauw naar de kasplantjes afdeling en wordt je in een toestand gebracht waarin je je lichaam niet meer kan bewegen maar je wel alles hoort wat mensen zeggen en doen. Mensen kunnen jaren in deze toestand worden gehouden.

  De volgende therapieen vinden plaats onder dwang, Electroschok Therapie met 2 of 3 electrodes op het hoofd waar het menselijke verstand zit, en het geheugen. Chemische conculsie therapie, met name opgewekt met Metrazol, langdurige epilepsie aanvallen zijn dan ‘therapie’. Daarnaast is er nog Insuline Coma Therapie.

  Help mij daarom aan een Euthansie arts, op dit moment kunnen mensen die geeuthaniseerd worden gewoon orgaan donor worden. Ik wil vrijillig worden geeuthansieerd, het zou misdadig zijn tegenover mijzelf te blijven lijden vooral ademsnood, parkinsonisme, akathesie, insomnia, denken aan alle mensen die er Westeres zijn overleden, denken hoe mensen systematisch gehandicapte worden gemaakt. Exact de tegenovergestelde medicijnen dwingen dan welke nodig zijn of zouden kunnen zijn. Iedere vorm van kritiek onderdrukken met geweld in een isoleercel met dwanginjecties, gedwongen verlamd zijn, zelfs het eten kon ik niet binnen houden.

  Het volgende wil ik doneren:
  1 Mijn gezicht kan gebruikt worden voor een ernstig verminkte man rond de 40 jaar
  2 Mijn hart kan gebruikt worden voor een oudere hartpatient
  Mijn nieren en lever zijn door de chemicalieen die medicijnen feitelijk zijn weet ik wel zeker kapot. Het enige wat ze als ik niet voor euthansie vrijwillig kies is nog meer medicijnen.

  Ik heb gezien dat een bejaarde vrouw werd afgeranseld, en dat ze daarna dagen niet kon praten, en toen gebeurde het weer en het enige wat ze zei ‘de broeder heeft mij geslagen’. Verder heb ik seksueel misbruik gezien, ik vind dat een arts niet aan geslachtsorganen mag komen.

  Ook het uitpluizen van de stamboom en kinderen selecteren die ook dwang medicatie moeten hebben beschouw ik als Eugenetica.

  Mijn keus is als volgt, sterven door medicijnen die gebruikt worden alsof er onkruid mee wordt verwijdert en toch sterven maar zeer gruwelijk, zonder enige verzachting zoals in gewone ziekenhuizen.
  Mijn andere keus is vrijwillige Euthansie met vivisectie waarbij ik dan in leven en bewustzijn ben worden dan mijn organen verwijdert. Dit is nu in Nederland op 28 patienten in de GGZ gedaan, en artsen zijn er heel blij mee.

  Help mij, red 2 levens door mijne te nemen. Er zijn zes euthansie teams, maar ik kan dan geen orgaandonor zijn. De euthansie video’s die ik heb gezien laten zien dat mensen voor hun dood heel angstig worden, dan ondertekenen ze een contract dat het vrijwillig is, ze krijgen een bekertje dat ze leeg moeten drinken. Vervolgens een kleine versnapering, maar het moment waarop ze merken dat ze sterven is erg schokkend.

  Zoals aangegeven gebeurde dit in Nederland op grootte schaal en van 70000 ( zeventigduizend ) overledenen is een aninomiseerde database en een koppelingsdatabase opgemaakt.

  Het enige wat in de buurt komt van wat er bij Dimence gebeurt of is gebeurd, is het Nazi Aktion T4 programma. Aktion T4 was louter voor geesteszieken en kostte iets meer dan honderduizend mensen het leven, in 8 jaar tijd vanaf 1933 tot 1941, terwijl Duitsland toen 80 miljoen mensen kende. In relatieve vergelijking is wat in Nederland gebruikt als je 70000 vermenigvulgt tot de schaal met een identiek inwonersaantal zelfs veel groter.

  Ik heb ook gezien dat van meerdere mensen de schedel is opgengemaakt en daarna weer dichtgehecht, te herkennen aan hun gedrag dat naar imbeciel gaat na de operatie.

  Als je een goed mens bent kan je in de GGZ het niet lang volhouden, de goede artsen en verpleegkundigen worden systematisch weggeselecteerd. Alleen de mensen die wreedheid kunnen doen en gehoorzamen ook al weten ze dat ze patienten in opdracht op termijn eigenlijk een zeer gruwelijke pijnlijke dood brengen zijn in staat om dit werk te doen.

  En ja Menzis gaat binnenkort rekeningen krijgen van makkelijk 10 duizend euro voor mij. Help mij te sterven door Euthansie met orgaandonatie, red tenminste 2 levens, met mijn gezicht en mijn hart.

  Over de meer dan 13 rechtszaken kan ik alleen zeggen, er is nooit een iemand geweest die niet door de overheid betaald werd, ook mijn advocaat werd betaald door de overheid. Ik heb mijn best gedaan te overleven, mij aan te passen aan hun wensen, maar niets was goed, voor de beschuldiging ‘Meneer bagatelliseerd situatie’ krijg je bijvoorbeeld 3 maanden dwang.

  Nee Dimence is geen gezondheidszorg, het is zoals de overleden ouderen maar ook de jongeren Mandy en Eric slechts 23 jaar gewoon een keihard concentratiekamp.

  Ik heb al afscheid genomen van mijn familie die ik kon bereiken. Ze begrijpen dat het beter is te sterven dan te leven onder dit regime.

  Ik zal u eerlijk zeggen waarom ik in de psychiatrie ben gekomen. Ik had een ICT bedrijf, en een Militair agent die werkt op Schiphol wilde mijn bedrijf gebruiken om geld wit te wassen. Ik heb toen aangifte gedaan tegen hem, niet wetende dat hij collega’s heeft. In mei 2005 ben ik zo zwaar mishandeld als represaille en meldde mij vrijwillig bij Dr Maarten van W. Ik dacht dat als ik zou gehoorzamen ik zou mogen leven, maar Dr Maarten zei ‘Ik denk niet dat je oud wordt’, maar ook ‘Soms werken mensen samen om iemand ten val ten brengen’. Ook ben ik wel eens naar gesloten afdelingen gebracht, met de groet van een verpleegkundige namens deze Militair agent, en of de boodschap duidelijk is. Ik heb dodenlijsten gezien van het cartel dat deze militair runt en ze gebruiken bijvoorbeeld kinderen om duizenden kilo’s drugs zowel synthetisch als ‘natuurlijk’ via import te testen. Ik heb deze dodenlijsten elders ondergebracht. Met naam een leeftijd.

  Als ik had meegewerkt, dan was ik nooit in de GGZ gekomen. Ik dien denk ik als voorbeeld voor wat er gebeurt met mensen die aangifte doen tegen een Koninklijke Marrechaussee Militair Politie Agent en was niet wetende van het cartel en te naief te geloven in gerechtigheid.

  De politie zegt ook ‘Je praat te veel’. Als u een dodenlijst wil inzien, er zijn letterlijk honderdduizenden kopieeen van gemaakt die wereldwijd tot en met 2014 zijn verspreid. Meer kon ik niet doen.

  Een voorbeeld van waarom ik moest ‘zwijgen’.

  De dood van de 28 jarige politiemedewerkster ,,,,, uit Zeist, die in november 2001
  overleed groeit uit tot een omvangrijk corruptie schandaal in meerdere politie korpsen.
  Meer dan 4 politie agenten zijn inmiddels op non actief gesteld wegens handel in of gebruik van
  stimulerende middelen zoals speed, cocaïne en XTC. Het drugs gebruik kwam aan het licht doordat
  ,,,,, in de vroege ochtend van zondag 11 november overleed. Uit sectie bleek dat
  ,,,,, een fatale dosis van de harddrug XTC in haar lichaam had. Hiernaast kwam een
  andere collega van ,,,,, in coma omdat ze een zware overdosis had binnengekregen.
  Drie dagen later werden er 2 vrouwelijke politie agentes op non actief gesteld van 28 en 34 jaar
  waaronder de in coma geraakte politie agente. Inmiddels werd er nog eens later een 32 jarige
  medewerkster district Binnensticht en een 34 jarige medewerker van de Divisie Recherche op non-
  actief gesteld. Naast disciplinair onderzoek door de Utrechtse korpsleiding is de rijksrecherche
  bezig met een strafrechtelijk onderzoek.
  De ouders van ,,,, worden hier niet bij betrokken. Integendeel, vader ,,,,
  zegt te schreeuwen om antwoorden op talloze vragen. ‘ik heb tot op de dag van vandaag geen idee
  wat er is gebeurd. Het is verschrikkelijk, je staat er mee op en gaat er mee naar bed. Het enige wat
  we weten is dat ze buiten bewustzijn en in diepe slaap is geraakt. Het openbaar ministerie, de politie
  en de rijksrecherche vertellen ons niets. Sterker, ons werd indertijd verteld:’Als de rijksrecherche de
  zaak overneemt, hoort u er niets meer van’.’Maar wij zijn de ouders!’, riepen we. Maar dat maakte
  geen indruk.
  ok van collega’s van ,,,, geen informatie. ‘Ik spreek ze wel eens, bijvoorbeeld
  op de begraafplaats. ‘sorry, meneer ,,,,, we hebben zwijgplicht’, zeggen ze dan. Maar wij
  willen weten wat er aan de hand is.

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Metanoia Nieuwe wegen voor de geneeskunde Collision
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net