Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Logica is een aandoening, die de leer van de medische sekte schaadt.

Datum: 30 juli 2009, 18:22

Gepubliceerd door apotheker Fernand Haesbrouck

1999 : amfetamines als anorectica veroorzaken fatale pulmonaire hypertensies.

Amfetamines als hongerremmers gaan daarom uit de handel.

Cardiologencongres in Venetië (2003) stelt in de conclusie dat de amfetaminewerking van methylphenidaat momenteel de voornaamste oorzaak is van dodelijke pulmonaire hypertensie.

Dat congres wordt medisch vakkundig uit de internationale literatuur gehouden.

21 februari 2007 : FDA waarschuwt voor cardiale accidenten en psychotisch gedrag bij ADHD-medicatie.

Het medisch establishment heeft dit niet eens gelezen.

22 januari 2009 :

The EMEA’s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) has reviewed methylphenidate due to concerns over cardiovascular risks (hypertension, heart rate increases and arrhythmias) and cerebrovascular risks (migraine, cerebrovascular accident, stroke, cerebral infarction cerebral vasculitis and cerebral ischaemia). In addition to these concerns, CHMP looked at the risk of psychiatric disorders, the effect of methylphenidate on growth and sexual maturation, and the effects of long-term treatment.

Deze waarschuwing wordt herhaald in juli 2009, via een mededeling door de Europese Commissie.

De medische wereld negeert dit gewoon.

15 juni 2009 : ADHD Drugs: Sudden Death Risk Higher? (WebMD)

FDA betwist de studie.

Welke logica hanteert de geneeskunde?
Heeft logica wel iets met geneeskunde te maken?

Methylphenidaat is op moleculair gewichtsbasis 30% actiever dan zuivere cocaïne.

De vereiste doseringen ervan om ADHD’ers dwangmatig psychotisch te maken, zijn veel hoger dan wat WHO als normaal gebruik om alleen maar te drogeren voorstelt.

Sterfgevallen ermee worden niet herkend als een pulmonaire hypertensie, en in het geval van sportlui of bij examens, wordt een autopsie meestal door de familie geweigerd.

En toch worden medicinale cocaïnes en amfetamines veilig geacht, omdat wat hier voorafgaat, aantoont, dat de (commerciële) baten nog steeds voorrang hebben op het jammerlijk plotse doodvallen van enkele pechvogels.

Alleen het medisch bedrijf vindt momenteel nog dat een batenanalyse positief uitvalt.

Omdat men tegenover het negatieve van het plotse doodvallen, het verslavend zijn en het psychotisch en agressief maken, stelt dat men het pedagogisch comfort van een multidisciplinair team verbetert en omdat men ermee een ongeneeslijke ziekte zou kunnen behandelen.

Een ziekte die men alleen maar vermoedt (‘presume’), maar die nog niemand wetenschappelijk heeft aangetoond.

Als nu eens de maatschappij en haar politieke verantwoordelijken diezelfde batenanalyse zouden maken en ervan uitgaan dat zolang niemand die ongeneeslijke ziekte echt kan aantonen, zonder dat men daarvoor de symptomen van een normaal gedrag moet gebruiken om ziek te verklaren, er dan ook geen ongeneeslijke ziekte bestaat.

Dan staat alleen het pedagogisch comfort van het multidisciplinaire team als enige bedenkelijke baat (stel nu eens dat zij aan GPOS zouden lijden, wat ook evengoed vermoeden is), tegenover de gevaren van het plotse doodvallen, het verslavend zijn en het psychotisch maken.

Hoe zou de maatschappij en haar politiek verantwoordelijken dan daarop moeten reageren?

Zoals FDA, die Proctor&Gamble, Johnson&Johnson en Eli Lilly toch zo erg ontziet?
Zoals EMEA en de EG, die ook Proctor&Gamble, Johnson&Johnson en Eli Lilly toch zo erg ontzien?

  Maar hoeven maatschappij en de politieke overheden er dan niet over te waken, dat zelfs de geneeskunde een bevolking niet medisch mag behandelen met willekeurige exterminaties, door toxicomanieën in te stellen en in stand te houden en die bevolking ook agressief en psychotisch maakt met cocaïne-en (of) amfetaminedoping, alleen maar om het multidisciplinaire team en de bedrijven te plezieren?

  Want het foefje van die ongeneeslijke ziekte en de fabeltjes over stoffetjes, die ontbreken of niet helemaal in evenwicht zouden zijn, hebben nu al lang genoeg geduurd.

  Misschien al veel te lang, waardoor de meesten dat bedrog uiteindelijk nog zijn gaan geloven ook.

  Wisten we maar hoevelen, die zichzelf slim en wetenschappelijk wanen, de fabeltjes als een sektegeloof voor waar aannemen en dit geloof als arts en missionaris aan de bevolking proberen op te dringen.

  Zelfs aan de politieke verantwoordelijken, want die houden van elke leer, elke sekte, die een bevolking zalft en kastijdt met ‘opium voor het volk’.

  Deze publicatie is onderdeel van het column van apotheker Fernand Haesbrouck, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

   

  Boeken van de auteur

  ADHD-medicatie
   

  Dr. Laura Batstra

  Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


  Stop ADHD screening
  Petitie tegen medicalisering jeugd

  Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

  is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!  "Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
  Knack.be (700.000 lezers)

  Meta

  Statistieken

  Bezoekers (details)


  Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
  0900 444 8888 (10 cent/pm)
  helpdesk@pvp.nl
  MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
  Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!