Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Levensklem

Datum: 1 april 2010, 17:38

Gepubliceerd door mw. Sarah Morton

donkere-wolken1

Waarom was een oprechte mislukte zelfmoordpoging het enige medicijn?

Waarom de huidige GGZ eerder een depressie verdiept dan verhelpt.

Diagnose Levensklem:

Een persoonlijk relaas,

uitmondend in een pleidooi tot

complete herbezinning van

de benadering van depressie”.

Iwanjka’s verhaal: “Juli 2008 word ik na een mislukte zelfdodingpoging opgenomen in het Elisabeth ziekenhuis is Amersfoort. Wat ging er mis? In het voorafgaande halfjaar is door diverse therapeuten achtereenvolgens de volgende ’diagnoses’ gesteld: zwaar overspannen, zware burn-out, ernstige depressie, zware tekenen van het Asperger syndroom, bipolaire persoonlijkheid stoornis en hypomanie.

Praktisch direct na de zelfdodingpoging begon mijn energie weer toe te nemen. Er ontstond weer een -vaag- beeld van perspectief. De emotionele en praktische gijzeling waren weg. De levenslijn ging weer naar boven.

Hoe kan dit? De therapeuten stonden voor een raadsel. Geen enkele therapeut heeft tot op heden een ’kloppende’ diagnose kunnen stellen. Mijn ervaring staat niet op zichzelf. In de praktijk blijkt het helaas vaak voor te komen dat mensen die klem zijn komen te zitten geen of een ’willekeurig’ predicaat opgeplakt krijgen. Naar mijn idee simpelweg omdat de geestelijke gezondheidszorg het niet weet. De gevolgen zijn soms gruwelijk: mensen krijgen een behandeling die niet bij ze past, en zakken nog verder in de ellende. Hun ‘probleem’ wordt niet onderkend of opgelost. Achteraf blijk ik ‘toevallig’ mijn eigen genezingsaanpak gecreëerd te hebben, welke nagenoeg haaks staat op de standaard benadering in de GGZ. Mijn volgende gedachte was: waarom deze aanpak niet beschrijven en verder uitbouwen tot iets dat meer mensen kan helpen?

Dit boek heeft een tweeledig doel: het eerste doel is om mensen in soortgelijke situaties te helpen. Herkenning bieden. Niets werkt zo verlichtend als lotgenotencontact. Een tweede doel is om een bijdrage te leveren aan de geestelijke gezondheidszorg. Door zo objectief mogelijk ervaringen en observaties te beschrijven, maar ook door een alternatieve zienswijze te bieden. Het lijkt hoog tijd het begrip depressie te herdefiniëren’’…

Hoewel er vaak ‘moeilijke woorden’ in Diagnose Levensklem staan, is de essentie eigenlijk heel duidelijk en makkelijk te begrijpen: kijk goed naar de situatie en pas de depressie bij de oorzaak aan, in plaats van bij de symptomen. Iemand met een depressie zit eigenlijk levensklem. Hij zit in een emotionele en praktische gijzeling. Luister naar zijn verhaal en reik een helpende hand aan om uit die situatie te komen. Niet met pillen en protocollen, maar gewoon boerenverstand en betrokkenheid.

Depressie is in de meeste gevallen geen biologisch probleem, maar een instorting omdat iemand zijn levensomstandigheden niet meer aankan.

Maar ook voor veranderingen van het grotere geheel: de maatschappij, heeft Iwanjka concrete en vaak heel verhelderende en verfrissende ideeën. Veel daarvan sluiten aan bij de visie van Dus! De auteur is ervan overtuigd dat we een verlichte, menselijke samenleving kunnen creëren.

Over de auteur

Ir (informatica) Iwanjka Geerdink is ondernemer, politicus (bestuur partij Nieuw Nederland), spreker en schrijver. Hij heeft in zijn tijd als interimmer diverse informatie- systeemanalyse – en realisatie projecten uitgevoerd bij diverse grote financiële instellingen.

Boek: Levensklem

Politieke partij: Nieuw-nederland.nu

Deze publicatie is onderdeel van het column van mw. Sarah Morton, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Afwijkend En Toch Zo Gewoon Collision Collision De duisternis voorbij
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!