Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Deens onderzoek: Kinderen van twee lesbische moeders psychische stabieler

Datum: 21 januari 2011, 06:58 ~ Bron: 6minutes

lesbische moedersHet Deens Instituut voor Gezondheid vond dat de intrigerende vraag ‘hoe doen kinderen van lesbische moeders het in vergelijking met anderen’ onderzocht moest worden. Bij de studie werden 853.513 kinderen betrokken waarvan 13.524 geadopteerd en 387 geadopteerd door de lesbische partner van de moeder.

Daaruit bleek dat ‘slechts’ 1,8 procent van de kinderen die geadopteerd werden door de meemoeder psychiatrische behandeling kreeg tegen vijf procent bij de anderen. Kinderen die in minder traditionele structuren groot worden zouden hiervan dus geen nadeel ondervinden in vergelijking met kinderen uit kerngezinnen, luidt de voorzichtige conclusie.

Een onderzoekster van de universiteit van Kopenhagen die wel meer onderzoekswerk rond adoptiekinderen verrichtte, verklaart de bevinding aan de hand van de veronderstelling dat lesbische moeders zelf psychisch sterk staan. Ze zijn zelfzeker en in staat weerstand te bieden, ze bogen op de ervaring dat ze een problematische, existentiële situatie goed zijn doorgekomen. Dat alles maakt dat ze evenwichtige kinderen krijgen.

Critici stellen dat het wel om kleine aantallen gaat en de cijfers niet helemaal duidelijk maken wie nu precies met wie wordt vergeleken. Het criterium ‘contact met de psychiatrie’ is bovendien misschien onvoldoende sluitend om een complex vraagstuk definitief af te ronden.

Ter aanvulling, in het boek ‘Waanzin van het gezin’, een uitgave van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, wordt onderzoek beschreven over verschillende gezinstypes: traditioneel, nieuw samengesteld en eenoudergezin. Het belangrijkste resultaat daarvan was dat niet zozeer de gezinsvorm van belang is voor het welbevinden van de kinderen als wel het gezinsklimaat.

Bron: 6minutes

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Het einde van de psychotherapie Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Wat je niet verteld is... Afscheid van autisme en ADHD
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!