Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Langdurige injectie Zyprexa (Zypadhera) goedgekeurd voor Europese markt

Datum: 30 september 2008, 22:51 ~ Bron: Pharmacy Europe

Zypadhera - Zyprexa Injectie Een medicijn ter onderdrukking van de symptomen van schizofrenie die in Nieuw Zeeland reeds in gebruik is en die bestaat uit een injectie met een antipsychoticum, is goedgekeurd voor de Europese markt, volgens de producent van het bedrijf, Eli Lilly.

Het Comité voor Medicinale Producten voor Menselijk Gebruik (CHMP) stelt dat de langdurige injectie van olanzapine (Zyprexa), een zogenaamde LAI, long-acting injection, in Europa bekend onder de naam Zypadhera, gebruikt moet worden voor volwassen patiënten met schizofrenie die hebben gereageerd op orale olanzapine (Zyprexa pillen).

Langdurig werkende injecties kunnen de behandeling van patiënten die geen medicijnen willen nemen vergemakkelijken.

Farmaceutische producent Eli Lilly and Company zegt dat het positieve besluit van de CHMP’s is doorgestuurd naar de Europese Commissie, welke goedkeuring verschaft voor de Europese Unie.

Olanzapine LAI combineert Zyprexa (olanzapine), een atypisch antipsychoticum, met pamoic zuur wat resulteerd in een zout dat de afgifte van olanzapine behoudt voor een periode van vier weken.

Dr David McDonnell, klinisch onderzoeks arts bij Lilly zegt: “Door het chronische en ernstige karakter van schizofrenie, voortdurende uitdagingen met hechting en het geliminteerde aantal beschikbare depotinjecties, geloven we dat olanzapine LAI het potentieel heeft om een waardevolle behandeling te worden voor patiënten.”

Bron: Pharmacy Europe (mirror)

Risico’s

Zyprexa / olanzapine is levensgevaarlijk, Eli Lilly heeft onlangs nog 500 miljoen dollar betaald (bron) aan 18.000 gedupeerden die allemaal een levensbedreigende ziekte hadden opgelopen door het gebruik van Zyprexa. Volgens verschillende Amerikaanse staten heeft Eli Lilly opzettelijk onderzoeksresultaten waarin de risico’s waren aangetoond verzwegen.

Antipsychotica maken patiënten met schizofrenie veel zieker dan ze al zijn, ze onderdrukken echter de uiterlijke symptomen zoals agressie, emoties, wanen en desoriëntatie. Wetenschappelijk gezien maken de medicijnen patiënten chronisch ziek. Antipsychotica, waaronder Olanzapine, veroorzaken een atrofie van de hersenschors en vergroting van de basale ganglia. Het medicijn blokkeert dopamine D2 receptoren in de hersenen en in een reactie daarop gaan de hersenen de receptoren gevoeliger maken zodat wanneer patiënten proberen te stoppen met de medicijnen, ze terug vallen in een extra heftige psychose. De medicijnen veroorzaken een acute psychose bij mensen die nog geen psychose hebben. (Robert Whitaker [wiki]: Elsevier Sciencepersoonlijke brief)

Naast de bovengenoemde feiten, kunnen de medicijnen talloze ernstige (fatale) aandoeningen veroorzaken waaronder Tardieve Dyskinesie, Neuroleptic Maligne Syndroom (NMS), Diabetes (suikerziekte).

Men is vaak in de veronderstelling dat er geen andere mogelijkheden zijn. Die veronderstelling is echter onjuist. Er bestaan geavanceerde psychotherapieën die succesvoller zijn in het stabiliseren van patiënten in de acute fase (eerste drie weken van de opname) van schizofrenie dan conventionele (antipsychotica) behandeling. (bron) De lange termijn resultaten zijn vele malen beter. Tot 90% van alle schizofrenie patiënten kunnen er goed mee herstellen, en de meeste patiënten vallen niet meer terug. In tegenstelling tot antipsychotica behandeling, waarbij patiënten vaak de rest van hun leven medicijnen moeten blijven gebruiken en waarbij de meeste patiënten (70%) weer terug zal vallen.

Geavanceerde psychotherapieën kunnen mensen met de diagnose schizofrenie echt beter maken, zodat ze weer als volwaardig mens aan de maatschappij kunnen deelnemen. Dat scheelt niet alleen vele honderden miljarden aan medicijn- en behandelingskosten en levenslange uitkeringen/sociale zekerheid, maar ze leveren de maatschappij ook nog eens geld op doordat ze weer kunnen werken.

Waarom patiënten niet de bewezen meer effectieve en goedkope behandelingen worden geboden is voor ons nog steeds een raadsel. Het Verenigd Koninkrijk moet psychiaters middels sancties er toe dwingen om van antipsychotica af te stappen. (bron) Psychiaters willen er niet vanaf. Het levert geen biljarden op, psychiaters hebben minder eer omdat ze de status van volwaardig arts missen en het levert minder sociale controle/macht op. Dat zijn drie factoren die een rol kunnen spelen.

For over a decade Loren R Mosher, MD, held a central position in American psychiatric research.

He was the first Chief of the Center for Studies of Schizophrenia at the National Institute of Mental Health, 1969-1980. He founded the Schizophrenia Bulletin and for ten years he was its Editor-in-Chief. He led the Soteria Project.

The Soteria research demonstrated that there is a better way: A better way to treat schizophrenia and other psychoses that destroy the lives of so many young people. The Soteria research showed that the prevalent excessive destructive psychiatric drugging of all these young people is a huge and tragic mistake. The psychiatric establishment was offended. Prestige and Money won. Truth and Love lost.

The success ! of Soteria was the reason that Dr Mosher was forced to leave his key position in American psychiatry.

When Dr Mosher died he was Director of Soteria Associates, San Diego, and Clinical Professor of Psychiatry, School of Medicine, University of California, San Diego.

Prof. Dr. Loren Mosher, M.D.

Nog niet zo heel lang geleden wilden psychiaters psychiatrisch patiënten uitroeiien. Al ver voordat Hitler oud genoeg was om ideeën te vormen en voordat de Nazi partij was opgericht waren psychiaters al bezig met het concept voor het uitroeiien van psychiatrisch patiënten. Psychiaters zijn in Amerika begonnen met een massasterilisatie programma (in Californië) en zijn in Zweden nog tot de jaren 70 doorgegaan met het uitroeiien van psychiatrisch patiënten middels massasterilisatie programma’s.

Ten tijde van de Holocaust werden 40% van alle psychiaters direct lid van de Nazi partij. Ze werden daar niet toe gedwongen, ze werden lid omdat ze eenzelfde ideologie deelden.

De moordprogramma’s zijn door psychiaters bedacht. Maar de haat tegen de Joden (antisemitisme) dat was Hitler’s eigen. Ik denk dat wanneer Hitler niet de ‘fout’ zou hebben gemaakt een van de meest machtige volkeren in het van origine psychiatrische moordprogramma te betrekken, dat het vandaag de dag best wel eens de realiteit zou kunnen zijn geweest dat psychiaters patiënten uit hun lijden zouden verlossen.

Psychiaters zijn nooit vervolgd voor hun daden, en denken we echt dat al die psychiaters nu ineens zijn bekeerd en goede mensen zijn geworden? Ik weet het niet, de politiek kan ons natuurlijk beschermen doormiddel van regels maar ik denk dat het erg belangrijk is om van het verleden te leren.

Wat is precies het doel van die medicijnen? Beter maken, dat is het in ieder geval niet. Antipsychotica maken patiënten chronisch ziek, en in zo’n toestand zullen ze waarschijnlijk geen zin meer hebben in seks. Impotentie kan daarbij ook nog eens een bijwerking van de medicijnen zijn.

In principe bereiken ze dan alsnog wat ze altijd hebben gewild: uitroeiing van psychiatrisch zieken, de zwakke schakels in het menselijk ras.

Goede Duitse doktoren leverden zowel de theorie als de technieken voor Hitlers uitroeiing van de Joden: zij vermoordden honderdduizenden geesteszieke patiënten VOORDAT de Nazi’s de dodenkampen bouwden.

De meesten van ons hebben zich afgevraagd: “Hoe konden de Duitsers miljoenen Joden op een dergelijke gevoelloze en systematische manier vermoorden?” We hebben gelezen wat geschiedenisboeken en populaire bestsellers zeggen over de Duitse mentaliteit en Hitlers weg naar de macht, maar op de een of andere manier ontbrak er een stukje uit de puzzel. Wij bleven ons afvragen: “Wat was daar aan de hand waardoor zulke afgrijselijke onmenselijke praktijken mogelijk waren? ”

Als psychiater was ik ontzet en geschokt toen ik op het ontbrekende puzzelstuk stuitte. De Duitse psychiatrie heeft de enige en belangrijkste rol gespeeld bij de ontwikkeling van de ideologie en de praktijk van massasterilisatie en massamoord. Zonder de steun van de Engelse en Amerikaanse psychiatrie zouden Hitlers rassenprogramma’s nooit in die mate zijn geaccepteerd en zonder de actieve inspanningen van de Duitse psychiatrie zou het uitroeiingsprogramma nooit van de grond zijn gekomen. De Duitse psychiatrie was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het idee van massasterilisatie en massamoord en de Duitse psychiatrie heeft systematisch 100.000 of meer patiënten systematisch vermoord als voorspel op Hitlers uitroeiingsprogramma – alles van de eerste vernietigingscentra tot de gaskamers en crematoria. De Duitse psychiatrie heeft in feite de eerste grootschalige moord op de Joden uitgevoerd en daarna de SS moordenaars opgeleid die de taak later van hen hebben overgenomen.

Amerikaanse psychiaters lieten het niet bij de steun aan sterilisatie. In juli 1942, toen het Duitse medisch-moorden programma bij de kopstukken van de Amerikaanse psychiatrie bekend was, publiceerde het officiële vakblad van de American Psychiatric Association twee artikelen waarin een definitieve oplossing voor Amerikaanse geestelijk gehandicapten werden bediscussieerd. In het hoofdartikel, dat oorspronkelijk was voorgedragen op de jaarvergadering van de vereniging, bepleitte Foster Kennedy wetgeving die het mogelijk maakte ongeneeslijk zwakzinnige kinderen van vijf jaar oud, “de volslagen onbekwamen”, te doden, om ze te ontlasten van “de kwelling van het leven” en om hun ouders kosten en geestelijk lijden te besparen.

Maar, terwijl met de geallieerde overwinning een eind was gekomen aan de sterfgevallen in de concentratiekampen, waren de psychiaters, overtuigd van eigen goedheid, na het einde van de oorlog doorgegaan met hun macabere moordkarwei. Per slot van rekening, redeneerden zij, was “euthanasie” niet een oorlogsbeleid van Hitler, maar een medisch beleid van de georganiseerde psychiatrie.

Psychiater Peter R. Breggin, M.D. (meer informatie)

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Uw brein als medicijn Slikken Medication Madness Nieuwe wegen voor de geneeskunde
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net