Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Onders ontzet: “Duizenden kinderen in cel vanwege psychiatrische diagnose”

Datum: 11 juni 2009, 20:55

Onderstaand zijn enkele brieven die aan ons werden doorgestuurd door een ouder. Ze beschrijven een praktijk die het daglicht niet kan verdragen.

Duizenden kinderen in Nederland zitten zonder dat ze iets misdaan hebben in een gevangenis, omdat ze een psychiatrische diagnose hebben gekregen.

Kaarsen voor onschuldig opgesloten kinderen

Kaarsen voor onschuldig opgesloten kinderen

Het is traumatiserend en een schending van de mensenrechten. Daarbij is het vuur met vuur bestrijden, wat resulteert in meer vuur.

Je pakt een paar kinderen van wie je op basis van een ongefundeerde dogma gelooft dat ze de samenleving schade toebrengen, maar de uitwerking is logischerwijs dat de emotionele drempel in de samenleving om een misdaad te begaan wordt verlaagd waardoor de problemen zullen verergeren.

In Rusland hebben ze een gezegde dat hierop van toepassing is: “The fish rots from the top down“.

CORRECTIE IN DE CEL?

Dit is het resultaat van onze ‘prachtige’ Jeugdzorg!
Onze dochter is naar JJI Eikenstein gebracht voor een ‘correctieplaatsing’.
Met deze indicatiewoorden werden wij op de hoogte gebracht door de medewerkers van JJI Eikenstein.

Wij, als ouders hebben gevochten om te voorkomen dat onze dochter naar de Jeugdgevangenis zou gaan, maar met een gerust geweten laten wij dit in Nederland gebeuren.
Dat jongeren voor een ‘correctieplaatsing’ in een GEVANGENIS gestopt worden.

Wat heeft mijn dochter misdaan?
Ze is weggelopen uit de gesloten instelling Stiching JJC, Monsterseweg 216, 2553RM Den Haag. Omdat zij daar al weken zit zonder enige vorm van behandeling!
Niet zij zou gecorrigeerd moeten worden maar deze instelling die fout op fout maakt.

Als ouders worden wij buiten spel gezet.
Dit is dan onze Jeugdzorg die ons plechtig beloofde dat een OTS betekent dat wij sámen met Jeugdzorg gezag delen.
Maar nu zijn wij strafbaar als wij tegen het besluit van Jeugdzorg en Stichting JJC ingaan om onze dochter uit de gevangenis te houden en inmiddels te hálen.

Stoppen wij als Nederlandse Staat volwassen personen die geen enkele criminele daad op hun geweten hebben ook zomaar ‘ter correctie’ in de cel? Als dit zou gebeuren dan zouden de kranten er bol van staan.

Maar, dat dit stelselmatig plaats vindt bij jongeren en ongestraft maar door kan gaan binnen ons rechtssysteem… dat is voor ons al de gewoonste zaak van de wereld.

Als wij als ouders de media en de politiek benaderen wordt dit afgedaan met ‘oud nieuws’.
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ministers en mensen binnen de Jeugdzorg en alle andere gezagsdragers die hier mee te maken hebben nog één nacht rustig hun ogen dicht doen?
Weten zij nog waar ze mee bezig zijn?
Weten zij hoe het toegaat in Jeugdgevangenissen en welke gevaren jongeren daar lopen?
Ik denk dat zij het weten maar de ogen sluiten.

Om geheugens op te frissen, kunt u de volgende sites nog even bekijken:
www.trouw.nl/onderwijs/article1532729.ece
www.ad.nl/binnenland/article287323.ece
www.volkskrant.nl/binnenland/article475333.ece

Ik wijs u tevens op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen door de Verenigde Naties, waar het in artikel 37 gaat over rechten van Kinderen in gevangenissen:
Artikel 37b: de Staten die partij zijn, waarborgen dat
Geen enkel kind op onwettige of willekeurige wijze van zijn vrijheid wordt beroofd.
De aanhouding, inhechtenisneming of gevangenneming van een kind geschiedt
overeenkomstig de wet en wordt slechts gehanteerd als uiterste maatregel en voor de
korst mogelijke passende duur.

Mijn dochter zit opnieuw ónschuldig achter de tralies.
Zij is op een onwettige wijze van haar vrijheid beroofd.
Zij zit daar ‘ter correctie’.
Zij moet een week op haar kamer, lees cel, zitten.
Ons is gezegd dat onze dochter maximaal twee weken ‘ter correctie’ in Eikenstein mag verblijven, maar inmiddels horen wij van Defence for Children dat ook dit weer een leugen is! Dat jongeren met deze ‘belofte’ vaak veel en veel langer vastgehouden worden.
Alles wat haar overkomt, gaat in tegen de Rechten van het Kind!

Blijkbaar vinden onze regeringsleiders dat zij zich niet meer hoeven te houden aan de Rechten van het Kind.

Als niemand meer luistert, gaan onze kinderen kapot!

10 juni ’09
Drs. A.M-V
010-4213452

——————————————————————————————————-

TIME-OUT IN DE CEL?

Vandaag wordt onze dochter van 15 jaar overgebracht naar de Jeugdgevangenis Teylingereind in Sassenheim.

Niet omdat ze iets strafbaars gedaan heeft. Niet omdat ze een crimineel is.
Nee, degenen die strafbare feiten plegen, lopen vrij rond en worden beschermd door de politie. Loverboys en pooiers en drugshandelaren, daar heb ik het dan over.

Mijn dochter verblijft in de geslóten jeugdzorgplus instelling Stichting JJC, Monsterseweg 216, 2553RM Den Haag.
Zij is daar geplaatst na een verblijf in JJI (mooi woord voor Jeugdgevangenis) Eikenstein te Zeist. Ook daar zat zij onterecht omdat ze weggelopen was uit haar Leefgroep.

Wij dáchten als ouders dat onze dochter nu veilig zou zijn in een GESLOTEN BEHANDELSETTING. De omschrijving suggereert dat toch immers?
En, dat zij daar veilig is, en dat zij daar behandeling zal krijgen…
Beiden zijn NIET waar.
Mijn dochter zit nu bijna acht weken in Stichting JJC en er is nog geen behandelaar aan te pas gekomen.

De laatste twee weken heeft mijn dochter vier weglooppogingen gedaan, waarvan er twee ‘gelukt’ zijn.
Alle wegloopacties zijn te wijten aan falend beleid van Stichting JJC.
Nooddeuren die gewoon open mogen omdat er gerookt ‘moet’ worden.
Afspraken rond veiligheid worden niet nagekomen.

Afgelopen weekend heeft mijn dochter opnieuw een uitbraakpoging gedaan en nu komt JJC met de volgende ‘oplossing’: mijn dochter moet voor een time-out naar de Jeugdgevangenis.
Als ouders verzetten wij ons hier tegen.
Dit kan en mag niet.

Wij roepen de hulp in van onze gezinsvoogd, mevr. Andrea v. J. van Bureau Jeugdzorg Rotterdam. In eerste instantie belooft zij ons dat onze dochter niet overgeplaatst zal worden naar een JJI.
Dat was heden ochtend.

Nog geen twee uur later worden wij gebeld dat zij op haar besluit terugkomt.
Zij is zo onder druk gezet door JJC, ik noem hier ook de naam van de directrice mevr..Hetty G. en door de gedragswetenschapper van betreffend bureau van Jeugdzorg die onze dochter helemaal niet kent! (!) dat zij 180 graden omdraait en toestemming geeft om onze dochter af te voeren naar de Jeugdgevangenis!

Een time-out in een Jeugdgevangenis…

Daar zou mijn dochter tot rust moeten komen???
Terwijl wij zélfs via mensen van de Raad van Kinderbescherming horen dat loverboys en aanverwanten zich daar ‘inmates’ maken om meisjes als mijn dochter te ronselen.
Loverboys, ik zeg liever, pooiers hebben daar hun netwerk.
Mijn dochter vertelde dat elk meisje van haar groep in Eikenstein drugs in haar cel had…
En, in zo’n omgeving zou mijn dochter tot rust moeten komen???
Dit kunnen wij als ouders NIET laten gebeuren!!!
De politiek, de media, heel Nederland schijnt dit normaal te vinden.

Maar, wij als ouders van onze kwetsbare vijftienjarige dochter NIET!
Wij gaan niet toestaan dat dit gebeurt!

Rotterdam, 9 juni ’09
Mw. Drs. A.M-V
010-42134532

——————————————————————————————————-

onderstaand verhaal bestaat uit:
1. Brief aan de Lezer
2. Wie – Wat – Waar – Waarom
3. NOODKREET VAN DE OUDERS
a. maandag 8 juni ’09
b. vervolg op verhaal van maandag 8 juni ’09

Contactpersoon: Ab Groothedde (0183-690500 – 06-24610305)

Via hem is ook contact met de ouders mogelijk
JeugdZorgen@gmail.com
http://sites.google.com/site/jeugdzorgen/

Vooraf

Vandaag (9 juni) wordt, zoals het er nu naar uitziet een kind, Jedidja onterecht met de boevenwagen vanuit de gesloten instelling naar de gevangenis afgevoerd.
Opmerking voor de pers: Wellicht is het ter onderstreping van de berichten goed als daar een verslaggever en fotograaf bij aanwezig is.

Hier past geen persbericht. Hier past een noodkreet!

Leest u onderstaand document even rustig.

Oproep

Wilt u deze mail doorsturen aan zoveel mogelijk mensen? We hopen dat er eindelijk IEMAND wakker wordt. Ieder op zijn eigen plek moet de kat de bel aanbinden. Het gaat hier niet om dit ene kind, maar om al die kinderen die de dupe worden van de verrotte zorg rondom onze kinderen.

Neem eventueel contact met mij op (0183-690500 – 06-24610305).

Mijn hartelijke dank,

Ab Groothedde
Brief aan de Lezer,
Wilt u deze mail doorsturen aan zoveel mogelijk mensen? We hopen dat er eindelijk IEMAND wakker wordt. Ieder op zijn eigen plek moet de kat de bel aanbinden. Het gaat hier niet om dit ene kind, maar om al die kinderen die de dupe worden van de verrotte zorg rondom onze kinderen.

Het is erg gesteld met de gezondheidszorg. VEEL erger is het gesteld met de JEUGDZORG.
Administratieve procedures belemmeren de goedwillende werkers in de jeugdzorg om onze kinderen de noodzakelijke zorg te verlenen. De meeste werkers in de (jeugd) zorg zijn zo murw gemaakt dat ze alleen zichzelf indekken. Als de procedures maar goed zijn ingevuld. Anders worden we zelf aan de schandpaal genageld.
De hele jeugdzorg is NIET meer DOEL (op het kind) gericht, maar is vervallen in MIDDELMATIGE zorg. Als we de regeltjes maar nakomen, dan zijn wij in ieder geval gedekt.

Zelfs in gesloten inrichtingen kan men niet instaan voor de veiligheid van het kind.
Iedereen weet het, maar NIEMAND doet meer iets. Zelfs journalisten zien er geen heil meer in om dit dossier aan de kaak te stellen. Minister Rouvoet, van Jeugd en gezin, zegt in Netwerk: “Kinderen zijn er niet mee geholpen als ouders naar het buitenland verhuizen om de jeugdbescherming te ontlopen.”.
Hier zijn ouders met een universitaire opleiding en een zware adviseursfunctie niet in staat om naast hun werk de continuïteit van de zorg voor hun kind voor elkaar te krijgen. Ruim een half jaar zijn zij meer dan fulltime bezig geweest met het vinden van vervolgzorg voor hun kind.
Uiteindelijk is geheel tegen de wens van de ouders in, een beschermde woonomgeving geregeld. Waar zij al voor hadden gewaarschuwd gebeurd: Hun dochter loopt weg en raakte verzeild in het loverboy circuit. Gedwongen door de situatie (hun kind kon anders door de politie niet worden opgepakt) moesten ze toen toch akkoord gaan met een Onder Toezicht Stelling. Het gevolg was dat hun dochter nadat zij werd gevonden rechtstreeks naar de gevangenis werd afgevoerd. Een kind, wat geen ander kwaad op haar kerfstok heeft dan dat ze ziek is en adequate zorg nodig heeft, wordt zonder probleem achter de tralies gezet. En de loverboys? NEE, DAAR KAN DE POLITIE NIETS AAN DOEN!
In wat voor land leven we? DEZE ouders worden bijna gedwongen om maar naar het buitenland te verhuizen. Nederland, het Kabinet, de Minister van Jeugd en Gezin, maar ook de Minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken, zijn met elkaar niet in staat om voor onze kinderen te zorgen. We zijn in Nederland HELEMAAL de WEG KWIJTGERAAKT. En dan verwonderen we ons ook nog dat de PVV stemmen wint.
Ongeveer 80 – 95% van de Jeugdzorg wordt beziggehouden met procedures zonder dat er nog aandacht is voor de zorg voor onze kinderen. Wie pakt het probleem wel op?

Zijn er in Nederland nog mensen die de moed hebben om dingen echt aan te pakken?
Zelfs een congres, georganiseerd vanuit advocaten en rechters, zijn niet noemenswaardig in staat gebleken om het roer echt om te gooien. De tijd van pappen en nathouden is voorbij.
Er is nog maar ÉÉN OPLOSSING: Alle zorg die wordt geboden, moet DOELMATIG worden ingezet volledig voor het kind. De tijd van MIDDELMATIG elkaar bezighouden is voorbij. Als dat niet gebeurt krijgen we echte ongelukken: Mensen gaan het heft in eigen hand nemen. VOOR HET LEVEN VAN LOVERBOYS KAN MEN DAN OOK NIET MEER INSTAAN. Moeten er eerst doden vallen? Of gaat Minister Rouvoet zich om en om wentelen in de 8 die hij zichzelf geeft. Het wordt tijd dat hij gaat inzien dat hij dat cijfer gerust kan bij stellen naar de acht op zijn kant: 2 nulletjes!

Willen jullie deze mail doorsturen naar zoveel mogelijk mensen?
Ik hoop dat mensen die wellicht ideeën hebben om deze problemen aan de kaak te stellen, zich bij mij melden.
NEDERLAND MOET EINDELIJK WAKKER WORDEN. Het is in het is in het belang van ONZE KINDEREN.
Onderstaand vindt u het verhaal van de ouders.

Met vriendelijke groet,
Ab Groothedde
0183-690500
06-24610305

Kijk ook op Jeugdzorgen
http://sites.google.com/site/jeugdzorgen/

Wie – Wat – Waar – Waarom

WIE:

Nu: Stichting JJC (Jutters Jeugdformaat Combinatie) een gesloten behandelinstelling (waar onze dochter al drie keer weg heeft kunnen kopen in 6 weken tijd) Hoezo gesloten??
Voorheen: De Jutters = open behandelinstelling (beide in Den Haag). Hebben het goed gedaan maar naar 1,5 jaar was onze dochter ‘ uitbehandeld’ terwijl iedereen wist dat het niet zo was. Tot op raad van bestuur niveau geprobeerd haar daar te houden. Is niet gelukt. Geen continuïteit in zorg dus.

WAT:

Onze dochter (is geadopteerd) en kampt met ODD en is onveilig gehecht. Mogelijk borderline in ontwikkeling. Heeft hard hulp nodig. Krijgt ze niet. Sinds ze weg moest bij ‘ De Jutters’ (half jaar geleden) heeft ze geen enkele behandeling meer gehad. Het enige wat ze doen is ‘opsluiten’. Zij heeft door gebrek aan behandeling ook al in de jeugdgevangenis gezeten (Eikenstein in Zeist) en vandaag kregen wij te horen dat ze weer voor een ‘ time out’ twee weken naar de jeugdgevangenis moest, omdat ze drie keer is weggelopen.

Twee keer omdat sociotherapeuten van JJC de nooduitgang open hadden staan om te roken (hetgeen verboden is) en onze dochter zo weg kon lopen rechtstreeks naar buiten.
Een keer omdat ze door een open raam op school (= inpandig) is geklomen. Hoezo gesloten….

En omdat ze bij JJC de zaken niet op orde hebben, geen behandeling geven en daardoor onze dochter wegloopt (= schreeuw om hulp) moet zij notabene naar een Jeugdgevangenis.
Onze dochter is inmiddels slachtoffer van loverboys. Zij is vijf dagen en nachten zoek geweest. Via www.Vermist.nl (die wij als ouders zelf hebben ingeschakeld) is er een tip binnengekomen, doorgespeeld aan de politie en die heeft onze dochter in een kelder aangetroffen. Zwaar misbruikt!! De politie haalt alleen onze dochter van 15 jaar weg en laat de loverboys ongemoeid…… (ze is toch vrijwillig meegegaan.., een ziek minderjarig meisje met OTS = onder toezichtstelling). De politie heeft letterlijk tegen ons als ouders gezegd dat ze een kind dat 3 x wegloopt niet meer actief gaan zoeken….

WAAR:

Alles heeft zich in en rond Den Haag afgespeeld.

WAAROM:

Onze dochter krijgt geen behandeling omdat er te weinig capaciteit zou zijn.
Onze dochter moest weg bij De Jutters omdat ze zogenaamd ‘ uitbehandeld’ was. Later hoorde we dat ze naar 1 jaar behandeling nog maar de helft van het geld krijgen.

Waarom de geestelijke gezondheidszorg in Nederland zo ongelooflijk ziek is omdat ALLEEN naar de korte termijn gekeken wordt, geen continuiteit in zorg is en men niet nadenkt over de maatschappelijke consequenties van dit wangedrag. Zonder adequate behandeling kost het de maatschappij veel en veel meer geld. Als onze dochter niet geholpen wordt blijkt zo ongeschoold de rest van haar leven afhankelijk van een uitkering, komt ze in het criminele (prostitutie) circuit terecht en zal ook zij tot overlast (met alle fin. consequenties gaan zorgen). Terwijl met de juiste behandeling zij:
– school kan afmaken
– een baan kan vinden
– gezond kan gaan functioneren.
Maar dan moet er nu wel behandeling komen en niet wachten tot het te laat is… Wij roepen al jaren om de juiste behandeling, maar krijgen het niet (of slechts tijdelijk) voor elkaar. Niemand heeft oog voor continuïteit van zorg en niemand neemt de verantwoording op zich voor dit soort kinderen.

Inmiddels de burgemeester van Den Haag gemaild, geen reactie. Piet-Hein Donner gefaxt, geen reactie. Andre Rouwvoet gemaild, geen reactie…
Politie wil niets doen, Jeugdzorg kan niets…. zelfs de rechters krijgen niet voor elkaar dat er iets verandert.

NEDERLAND GAAT KAPOT AAN DIT WANBELEID.

Met vriendelijke groet,

Drs. E. M
Vader

NOODKREET VAN DE OUDERS

maandag 8 juni ’09
Beste …. wie het maar horen wil,
Enkele weken geleden schreef ik bijgevoegd artikel (zie website JeugdZorgen). Dit artikel heb ik verstuurd naar verschillende kranten en ook naar verschillende politieke partijen, maar niemand vond mijn artikel interessant genoeg. Het werd afgedaan als ‘oud nieuws’. We weten allemaal al lang dat jongeren opgesloten worden in JJI’s en ‘het is de gewoonste zaak van de wereld’… Toch???
Als ‘redelijk alternatief’ heeft onze minister van Jeugd en Gezin bedacht om instellingen in te richten voor Gesloten Jeugdzorg. Voormalige JJI’s worden omgebouwd tot zo’n instelling en de doelstelling van onze minister is om per 1 januari 2010 geen jongeren meer in JJI’s te stoppen.
Ja, dan heeft hij zijn prachtige doelstelling bereikt… Maar, hebben de jongeren waar het om gáát dan ook hun doel bereikt?
Mag ik u een korte schets geven van een deel van het hulpverleningstraject van mijn dochter.
Onze dochter is een geadopteerd meisje van 15 jaar met veel problemen, die ik hier verder niet uit de doeken zal doen, want het gaat mij om het schetsen van het falende hulpverleningssysteem in Nederland.
Toen onze dochter naar het VO moest, begonnen de problemen: spijbelen, stelen, wegblijven, enz.enz. De situatie thuis werd onhoudbaar (zoals ik de hulpverlening al voorspeld had, maar ja wie gelooft een ‘overbezorgde moeder’…) en onze dochter moest naar crisisopvang. Ik zal u de toestanden binnen crisisopvang besparen, die zijn ten hemel schreiend.
Na veel getouwtrek en dreigen met een advocaat, kreeg onze dochter uiteindelijk een plaatsje op een ortho-psychiatrische afdeling van De Jutters in Den Haag, waar zij het na een wenperiode goed ging doen. Onze dochter ging zich hechten aan bepaalde therapeuten waar zij een band mee kreeg.
Wie schetst onze verbazing toen we na driekwart jaar de mededeling kregen dat onze dochter toch écht binnen een jaar (met uitloop van drie maanden) weg moest zijn?
Dit was ons niet gezegd bij de intake, sterker nog, wij wisten dat er jongeren op de groep van onze dochter veel langer dan een jaar verbleven!
Maar onze dochter móest weg, er werd gedreigd met uitzetten.
Na veel doorvragen tot op directieniveau bleek het een geldkwestie te zijn, onze dochter komt uit Rotterdam en De Jutters kreeg na een jaar verblijf in hun instelling nog maar half geld voor haar behandeling. Dus: moest ze weg.
We hebben gepleit voor de optie dat zij binnen De Jutters naar een andere afdeling mocht, maar dit werd met kracht door haar behandelaars van de hand gewezen.
Uiteindelijk werd er een tussenoplossing gevonden waar wij als ouders niet gelukkig mee waren: onze dochter mocht in dagbehandeling blijven bij De Jutters maar moest in een Leefgroep elders gaan wonen. Wij waren als ouders bang dat onze dochter de vrijheid van een Leefgroep (nog) niet aan zou kunnen, maar we hadden geen keus, onze dochter was nergens anders welkom.
Binnen twee maanden ging het fout, goed fout. Ze liep weg, eerst een avond, toen een nacht, toen twee nachten, en uiteindelijk bleef ze zes nachten weg.
Gevolg, een VOTS, opgepakt door de politie, afgevoerd naar een JJI.
Een nachtmerrie die geen enkele ouder, maar ook geen enkele jongere mee wil maken.
Door tussenkomst van een lieve psychiater hoefde onze dochter ‘maar’ vijf weken in deze JJI te verblijven. Vijf weken te lang, een JJI is een broeinest van kwaad, onze dochter ging daar zienderogen achteruit en deed verkeerde contacten op. Onderhield daar ook verkeerde contacten met buiten terwijl ze een contactverbod had!
We waren opgelucht dat onze dochter weg kon. Blij dat ze naar een gesloten behándelplek kon, Stichting JJC in Den Haag.
Maar, na vijf weken was er nog geen behandeling gestart… het personeel bleek onder de maat. En, de eerste weglooppoging van onze dochter was meteen raak.
Dit alles had NIET hoeven gebeuren als er continuïteit van zorg was geweest voor onze dochter, als zij bij De Jutters had mogen blijven.
Als we het dan toch over geld hebben, waar de politiek zich zo druk over maakt dan rijst bij ons de vraag: wat zou méér geld kosten? Onze dochter rustig een paar jaar in dezelfde behandelsetting laten of haar van de ene setting naar de andere slepen met alle gevolgen van dien???
Bovendien doet zich nu het zeer ernstige feit voor dat de politie zeer geïrriteerd is over de vele jongeren die weglopen bij JJC en daarom vindt dat ‘zij niet meer zo hard hun best hoeven te doen om onze dochter terug te vinden’, terwijl alles erop wijst dat zij zich in het loverboy-circuit bevindt!

Onze angst als ouders is groot dat onze dochter verdwijnt… werkelijk onvindbaar wordt. En, wij wéten dat deze angst niet ongegrond is.
Maar, als wij dan aan de politie vragen om haar op hun site voor vermiste personen te zetten, dan doen zij dat niet! Net zomin als zij géén politiebericht willen laten uitgaan over onze dochter.
Na zoveel maanden van zorg en spanning wend ik mij nu tot u, in de hoop dat u iets wilt doen met het verhaal over mijn dochter.
Iemand móet een keer luisteren.

Met vriendelijke groet,

Drs. A. M-V
Moeder

NOODKREET VAN DE OUDERS

Vervolg op verhaal van maandag 8 juni ’09

Onze dochter is vorige week woensdag dankzij een tipgever opgepakt door de politie.
Onze zorgen zijn heel groot.
Zij heeft op kosten van één van de jongens/mannen waar zij bij verbleef haar haren laten verven. Had een mobiel telefoontje gekregen en gaf aan dat haar plan was om voorgoed te verdwijnen.
Zij noemde verschillende namen, waarschijnlijk schuilnamen waar wij verder niets mee kunnen.

Waar wij wél wat mee kunnen: het feit dat de politie haar opgepakt heeft in een huis van één van deze jongens (die al bekend is bij de politie) en vervolgens niets doet met dit gegeven.
Want, zo zegt de politie: ‘uw dochter is vrijwillig meegegaan…’.
Onze dochter van net 15 jaar, minderjarig, met een OTS en verblijvend in een gesloten instelling!
Wij moeten als ouders eens proberen om haar voor een paar dagen achter te houden!! Dán staat wel direct de rechterlijke macht op onze stoep, maar loverboys of liever gezegd, pooiers, die mogen alles en worden beschérmd door de politie.
Het is onvoorstelbaar en ongehoord.

Temeer daar zich nu het volgende voordoet: onze dochter heeft opnieuw een uitbraakpoging gedaan, op dezelfde manier als vorige week – via de nooddeur in JJC, die opnieuw openstond omdat er zonodig gerookt moet worden… een deur die niet open mág, het is een deur naar een brandtrap. Maar pleziertjes van het personeel gaan boven de veiligheid van de jongeren.
Nu krijgen wij als ouders de boodschap: jullie dochter is niet meer houdbaar binnen onze instelling. Er wordt gekeken naar een andere instelling in Amsterdam, ook gesloten… maar als daar nog geen plaats is dan moet ze terug naar een JJI, een Jeugdgevangenis dus!
Wij als ouders willen dat niet.
Onze dochter opsluiten, terwijl de politie en de politiek niets doet om het grote probleem van de loverboy praktijken in ons land op te lossen?
Onze dochter opsluiten in een Jeugdgevangenis omdat JJC haar zaken als GESLOTEN instelling niet op orde heeft?
Met de grote kans dat niemand meer wat doet! JJC is onze dochter dan mooi kwijt en wie geeft ons de garantie dat zij niet weer weken in de gevangenis moet zitten, waar loverboys rondlopen en hun contacten hebben???
Waar zij opnieuw geen behandeling krijgt, die ze overigens óók in de zeven weken dat ze nu in JJC zit niet gekregen heeft!
Onze dochter krijgt al maandenlang geen behandeling meer…

En, dan krijgen wij als ‘redelijk alternatief aangereikt’ dat als wij het er niet mee eens zijn, met deze beslissing, wij haar maar naar huis moeten halen…
Terwijl ze in een GESLOTEN instelling zit en wegloop gevaarlijk is, de loverboys haar staan op te wachten… en dan moeten wij haar in huis nemen?
Met het risico dat als ze dan bij ons wegloopt, wij ‘het gedaan hebben’.

Want, ook dat kregen wij van de politie te horen: ‘bij de eerste keer weglopen, dan zoeken we actief naar uw dochter, bij de tweede keer zoeken we al minder actief en bij de derde keer, dan hebben we andere prioriteiten’.
Onze dochter is weggelopen uit een GESLOTEN instelling, Stichting JJC is verantwoordelijk voor haar falende beleid, maar dát weegt blijkbaar ook bij de politie niet mee.

We hebben als ouders een fax gestuurd naar het ministerie van Justitie t.a.v. minister Hirsch Ballin, we hebben een mail gestuurd naar het ministerie voor Jeugd en Gezin, naar de burgemeester van Den Haag, deze laatste om hem aan te spreken over het falende optreden van de politie in zijn stad; niemand van bovenstaande heeft het fatsoen om ons te woord te staan of even een berichtje terug te sturen!

Wie luistert er nog en komt er met ons op voor de veiligheid en de rechten van onze dochter?

Drs. A. M-V
Moeder

 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afwijkend En Toch Zo Gewoon Wat je niet verteld is...
 

Psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd

In deze uitzending van VARA/VPRO Argos worden psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd. Antidepressiva van het type SSRI blijken de kans op zelfmoord bij kinderen te verdubbelen. Maar de bewuste psychiatrische onderzoekers trachten het publiek het tegenovergestelde wijs te maken met gehaaide misleiding. In deze reportage vallen ze door de mand.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net