Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Kind in dubio na hoorzitting ADHD in Tweede Kamer

Datum: 7 september 2012, 07:17 ~ Bron: DeNederlandseGrondwet.nl

Lea Bouwmeester (PvdA), hoorzitting ADHDDoor de wirwar aan meningen, opvattingen en overtuigingen was het tijdens een door PvdA-politica Lea Bouwmeester georganiseerde hoorzitting over ADHD in de Tweede Kamer lastig om door de bomen het bos te blijven zien. Het getouwtrek over het wel of niet bestaan van de ziekte ADHD, de meest effectieve behandelmethode die uiteenloopt van neurofeedback, een dieet, opvoeding of psychiatrische medicijnen lijkt het kind in dubio te verkeren over hoe er wordt omgesprongen met zijn of haar toekomst.

Voorstanders van de psychiatrie vallen zoals gebruikelijk terug op argumentum ad hominem en schermen met het verwijt dat de tegenstanders geen benul hebben van “wetenschap” en “harde feiten”, onderwijl blijkbaar niet realiserende dat er geen bewijs is dat de hersenziekte ADHD bestaat en dat bij kinderen individueel niet gemeten wordt wat de medicijnen in de hersenen doen. Het spreekt tot de verbeelding dat argumenten van het pro-medicijnen kamp eenvoudig van tafel werden geveegd door genodigden als dr. Laura Batstra die eerder uit afkeer tegen de gangbare behandelpraktijk ontslag heeft genomen bij een psychiatrische instelling die programma’s op touw zette om kinderen op basisscholen te testen op ADHD. (zie: ADHD is geen ziekte, Trouw 14-04-2010)

Zie Universiteit Groningen (2012): ADHD is geen ziekte

Onderwijl de discussie hevig voortwoedt denken tegenstanders van de psychiatrie of specifieke behandelmethoden meerdere slagen gewonnen te hebben, maar het verleden heeft geleerd dat de psychiatrie met gepaste tegenstand en uitgekiende marketing de bottom line tot op heden altijd naar zich toe heeft weten te halen. Ze bukken een keer en geven een keer toe, maar volgend jaar zijn er onverhoopt toch weer 100.000 extra pillen voorgeschreven of heeft de psychiatrie – als medisch vakgebied met een medische kijk op de geest – haar toekomst op een andere manier zeker gesteld.

De psychiatrie aankijken op haar handelen en hopen op verbetering is niet voldoende, er zullen knopen moeten worden doorgehakt om resultaten te bereiken of dat nu wel of niet ten gunste is van de psychiatrie. Dat is in het belang van de kinderen die nu onderhevig zijn aan wild getouwtrek waarbinnen ze soms wel en soms niet een ongeneeslijke hersenziekte hebben, en soms wel en soms niet krachtige hersenmedicijnen nodig hebben die ze mogelijk al wel slikken. Hun toekomst staat letterlijk op het spel. Een toekomst als chronisch zieke patiënt of door neurofeedback, een dieet of goede opvoeding wellicht als normaal kind, een enorm verschil.

Een manier om een verdere escalatie van de situatie te voorkomen is m.i. door te gaan vereisen van psychiaters dat zij alvorens zij een hersenziekte bij mensen mogen diagnosticeren en behandelen zij eerst bij mensen individueel bewijs moeten kunnen leveren voor de aanwezigheid van de ziekte (in het speciaal als het gaat om de hersenen van kinderen).

En als zij dat bewijs niet kunnen leveren dan zal dat betekenen dat het beroep psychiater zal behoren te vervallen tot een vanuit persoonlijke overtuiging gedreven praktijk zoals ook paranormaal therapeuten hun beroep kunnen beoefenen en zal er weer potentieel ontstaan voor initiatieven die leiden tot best practice en de beste resultaten, zoals bijvoorbeeld een dieet, opvoeding of andere oplossingen voor de problemen die bij kinderen kunnen spelen wat zich kan uitten in druk gedrag of concentratieproblemen.

De problemen verschillen per kind, zowel in persoonlijke ervaring als uitwerking en hebben onafhankelijke oorzaken, dus hoe komt de psychiatrie erbij om te verkondigen dat er bij de kinderen sprake is van een eenduidige ziekte die medisch moet worden aangepakt?

Het is zaak om orde te scheppen in de chaos door eenvoudige eisen te stellen. Een hersenziekte behandelen is noodzaak maar enkel wanneer je kunt aantonen dat het kind de ziekte daadwerkelijk heeft en wanneer je kunt aantonen dat de behandeling die je geeft de ziekte ook daadwerkelijk geneest. Het gaat om de toekomst van honderdduizenden kinderen waar ook mensen zoals Albert Einstein tussen kunnen zijn, dus de schade van een mogelijk onterechte hersenbehandeling terwijl een dieet uitkomst had kunnen bieden kan onvoorstelbaar groot zijn.

Bron: DeNederlandseGrondwet.nl

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
  • Ik ben geboren in 1964 en als ik mijn rapport van school terug zie van 1974/1975 zou ik vandaag ten dag waarschijnlijk tot ADHD slachtoffer bestempeld worden. Ik was dromerig, was snel afgeleid moest beter opletten. Ook het lezen ging niet goed omdat ik het na een bladzijde al met andere dingen bezig was in mijn gedachte. Kortom ik week af van de norm op school. Gelukkig was er genoeg handarbeid en sport op school, want ik was heel creatief en sporten was een goede manier om mijn energie kwijt te raken. En gelukkig werd er toen nog niet zo met pillen gestrooid. Ik maak me heel veel zorgen om de kinderen van nu, omdat dat nu wel gebeurd. Mijn mening is dat er veel meer aandacht en goede voorlichting via de media moet komen op bijvoorbeeld het voorschrijven van o.a. Ritalin. Het staat namelijk in het rijtje van Heroine en cocaine. Drugs dus. Er moet wel naar andere oplossingen gezocht worden. Want als we dat niet doen bij kinderen die afwijken van de “norm” is de kans op depressie op latere leeftijd het volgende probleem. Ik ben in 2000 doordat ik me niet heb kunnen ontwikkelen en afweek van de “normale” denknorm zwaar depressief geworden. Met als gevolg antidepressiva, drankprobleem, WAO, opname in klinieken, en alle gevolgen waar ik nu nog mee worstel.

    Momenteel probeer ik zoveel als mogelijk mensen te waarschuwen, en dat zal niet mee vallen. Maar ik zie dat als mijn plicht.

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! ADHD-medicatie Hoezo ADHD? Afwijkend En Toch Zo Gewoon
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!