Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Karst Tates 8 jaar soldaat en cannabis

Datum: 11 mei 2009, 08:46 ~ Bron: De Volkskrant

Gepubliceerd door apotheker Fernand Haesbrouck

Karst Tates Militair

De Volkskrant 9 mei 2009, pagina 33

“Toch gaat het uiteindelijk ook mis bij Interlanden, in de herfst van 2008. ‘Hij kwam van de ene op de andere dag niet meer opdagen op het werk’, zegt de machinevoerder. ‘Ze hebben toen gebeld naar zijn ouders, maar hij was nergens te vinden. Hij had een vast contract. Na twee maanden is dat ontbonden.’ Volgens zijn ouders vond Karst dat hij in de fabriek onrechtvaardig werd behandeld.”

Volgens hen raakt hij daarna in een dip. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. In ieder geval doet hij er tot begin maart over om eruit te komen.”

Bron: De Volkskrant

Sinds Hans vanTemsche, Lhermitte, Kim deGelder, Winnenden en de 3000 andere gelijkaardige feiten op ssristories.com is bekend hoe de media officieel ‘maar mogen’ berichten over een en ander.

Zelfs parketten weten hoe het rookgordijn moet opgetrokken worden.
En toch bericht men met sleutelwoorden.

1) Cannabis is een stof die net als de drie andere chemische groepen (indolen, piperidinebenzylaatesters, phenylalkylamines), de neuronen van het zenuwstelsel verwoesten, hersencellen doen afsterven en door een zuurstoftekort een controle over het gedrag doen verliezen.

2) 8 jaar soldaat: in de militaire dienst is bekend, hoe men gewezen soldaten, met psychische problemen aanpakt.
De medische term is: PTSD, het bekende Post Traumatisch Stress syndroom.
Bij de geneeskunde, en in handboeken is ook geweten hoe men dit behandelt: heel simpel, door medicatie toe te dienen, die de hersencellen met een ‘geheugenfunctie’ , zodanig kapot maken, waarmee de ’slechte korte termijn herinneringen’, zouden moeten uitgewist worden.
Meest gebruikte stoffen daarbij zijn de SSRI’s, omwille van hun amfetaminewerking, die zowel neuronen verwoesten als hersencellen door vasoconstrictie kunnen verwoesten.
3) Van het gebruik van SSRI’s is ook bekend, dat ze depressies veroorzaken en een controleverlies over het gedrag (doordat neuronen, die de chips zijn van de computer ,die het zenuwstelsel eigenlijk is, vakkundig uit het circuit worden gehaald).

4) ‘Hij raakte in een dip”. Waarmee de media eufemistisch te kennen geven, dat de persoon gedurende enkele maanden werd opgenomen en behandeld voor een depressie ( logisch gevolg van een PTSD-behandeling).

En hoe behandelt men een depressie?
Met nog meer SSRI’s.
En hoe werken SSRI’s?

Dokters zijn wetenschappelijk alleen ervan op de hoogte, dat ze ontbrekende stoffetjes “zouden” corrigeren en ook ‘onbekende’ chemische onevenwichten.
Vandaar : stoffen die door die veronderstelling, helemaal onontbeerlijk zijn, voor mensen die – om welke reden dan ook – in een dipje zouden zitten.

Maar SSRI’s zijn de nieuwe amfetamines, een begrip dat omwille van commerciële redenen steeds verborgen wordt gehouden.
En net zoals de oude amfetamines, verwoesten SSRI’s het zenuwstelsel en doden ze hersencellen, die in princiep beter niet zouden worden kapotgemaakt.

5) Nu bleek Karst uiteindelijk tot een ‘teruggetrokken’ persoon te zijn geëvolueerd, wat merkwaardig overeenkomt met het kalmere, robotachtig gedrag van kinderen, die chronisch ook op de zenuwverwoestende harddrugs worden gezet om pedagogische redenen, dan.

Ik herhaal nog even mijn vraag:: waarom vermijdt men om het publiek bekend te maken, welke stoffen de dader (doder) om medische redenen zou hebben geslikt?

Het medisch geblunder in deze, blijft men verdoezelen.

Waarom toch?

Is de huidige legale doping in onze maatschappij, dan zo heilig en zo onaantastbaar?
Of heeft het iets met onkunde of corruptie te maken?

Ik twijfel eerder aan de onkunde, alleen maar omwille van de geraffineerde manier waarop men de berichtgeving erover omsluiert.

Het zich verrijken van een medisch (en overheids-) establishment staat hier op het spel.

En de sporadische ongelukjes die daarbij voorvallen, neemt men er al fluitend bij.
Rouwen heeft een therapeutisch effect en intussen blijft het lucratieve cirkus draaiende.

Discretie rond het middelengebruik van Karst tates heeft een reden

In het vorige stukje over de man, verwonderde ik mij over de omfloerste taal van de media over mogelijke motieven van de dader.

En heel eerlijk.
Ik maakte nog nooit eerder zo erg mee hoe journalisten wilden berichten, maar aan de bewoordingen kon merken, dat er iets moest verzwegen worden.

Het is bekend dat in België de pers door een deontologische regel, die de farmaceutische industrie heeft opgesteld, ook alleen maar mag berichten volgens een stramien, die hen door de industrie is voorgekauwd.

http://www.megablunder.net/Mediaondercontract/

Nu blijkt dat de Nederlandse Koninklijke familie een van de grootste aandeelhouders is van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly (Prozac, Strattera, Zyprexa).

En stel nu eens dat Karst omwille van PTSD en omwille van het dipje …door de behandelaar iets was voorgeschreven, waarvan bekend is dat men de controle over het gedrag kan verliezen omdat de stof het zenuwstelsel verwoest.

Want er zijn de Stratterageheimen, die nog steeds niet bekend raken.
En dat Strattera voor de behandeling van ADHD een grote weldaad betekent, moge blijken uit dit stukje, dat natuurlijk ook beter voor het publiek verborgen wordt gehouden.

(Met Strattera drogeert men op dezelfde manier, als er met Prozac wordt gedrogeerd, want de actieve metaboliet is bij beiden dezelfde.)

http://www.psychdrugdangers.com/StratteraDeathsPS.html

En …, niettegenstaande het patent van Prozac al een tijdje verlopen is en fluoxetine al door verschillende generische bedrijven veel goedkoper op de markt wordt gebracht, slaagde het bedrijf erin, met medewerking van de Europese Commissie (rol van Nelly Kroes????) de fluoxetine van Lilly te laten voorschrijven bij kinderen, terwijl diezelfde fluoxetine, door de generische bedrijven in de handel gebracht, te blijven verbieden voor gebruik onder de 18 jaar.

Oefeningetje Europa voor Nelly Kroes.

Wat natuurlijk een heel gezonde maatregel is voor de aandelen van Lilly en voor de aandeelhouders ervan.

En dan kwam Karst met zijn Suzuki, die dat allemaal misschien wel niet wist, maar de overblijvenden opzadelde met het probleem van de motieven.

Karst zal nooit dat ene lijntje meer zijn op ssristories.com

Want, stel nu eens dat Karst met zijn karretje ook de aandelen van het bedrijf in de vernieling had gereden.

Dat zou pas een rouwproces hebben teweeg gebracht.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.

Deze publicatie is onderdeel van het column van apotheker Fernand Haesbrouck, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

ADHD-medicatie
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net