Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Kamervragen van Van Gerven en Langkamp (SP) over ADHD website van farmaceut Lilly

Datum: 1 juni 2009, 10:08 ~ Bron: IkRegeer.nl

Arnold ADHD

Kamerstuk 2009Z09804

Vragen van de leden Van Gerven en Langkamp (beiden SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Jeugd en Gezin over het «aan de pil» helpen van ADHD kinderen door multinational Eli Lilly. (Ingezonden 27 mei 2009)

Vraag 1

Wat is uw oordeel over de door multinational Eli Lilly gesteunde jeugdwebsite over ADHD waar kinderen met ADHD via een quiz «aan de pil» worden geholpen?1

Vraag 2

Hoe lang is deze website die op 25 mei 2009 door toedoen van Eli Lilly vanwege negatieve reacties uit de lucht is gehaald in de lucht geweest?

Vraag 3

Vindt u zowel de vraag als het antwoord op de vragen vijf en negen van de quiz getuigen van voldoende ethisch normbesef?

Vraag vijf: «Waarom zouden kinderen niet met je willen spelen als je ADHD hebt?» Antwoord: «Doordat je ADHD hebt word je sneller boos als je een spelletje verliest. Maar door goede medicijnen te gebruiken en de juiste oefeningen te doen, kan je het goed onder controle krijgen en wil iedereen met je spelen.»

Vraag negen: «Hoe kun je omgaan met ADHD?» Antwoord: «Door pilletjes te slikken en oefeningen te doen, kun je beter omgaan met ADHD.»

Vraag 4

Is de claim waar dat bij 80 tot 90% het gedrag verbetert door het gebruik van medicijnen?

Vraag 5

Wat vindt u van het feit dat de spécialité Strattera van fabrikant Lilly als eerste werd genoemd voor behandeling, terwijl dit middel tenminste viermaal zo duur is als andere middelen, waarvoor bij gebruik van 40 mg per dag € 91,69 euro per maand moet worden bijbetaald door de ouders, en dat in verband is gebracht met zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen?2

Vraag 6

Is dit niet een vorm van symptoomreclame die – mede vanwege het feit dat deze op kinderen was gericht – onwenselijk moet worden geacht? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Is een dergelijke vorm van reclame niet strijdig met de wet, mede vanwege het feit dat deze gericht is op kinderen en middelen expliciet worden genoemd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Is het waar dat op de site ten onrechte het keurmerk van Stichting de Kinderconsument is getoond, waaruit zou moeten blijken dat deze stichting deze jeugdwebsite ondersteunde?3 Hoe beoordeelt u deze handelwijze?

Vraag 9

Ziet u mogelijkheden – als dit wettelijk wel is toegestaan – om de regelgeving zodanig aan te scherpen dat een dergelijke beïnvloeding van kinderen wordt verboden?

Vraag 10

Heeft u aanwijzingen dat ADHDmiddelen, waarvan het gebruik het afgelopen jaar met 27% is gestegen4 teveel worden voorgeschreven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de Inspectie voor de Gezondheidszorg hier onderzoek naar te laten verrichten?

Vraag 11

Wilt u deze vragen beantwoorden voor het komende algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid van 25 juni aanstaande?

1 http://www.surfsleutel.info/lilly/ (zie copie van 5 mei 2009 op: http://www.zielenknijper.nl/lilly-reclame/ let op: deze kopie zal op 30 juni 2009 verwijderd worden)

2 http://www.medicijnkosten.nl/ en Farmacotherapeutisch Kompas

3 http://www.zielenknijper.nl/stichting-dekinderconsument-eli-lilly-heeft-geentoestemming-voor-ons-keurmerk.html

4 http://www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2009/2009-16.html

Klik hier voor het officiële document (PDF).

Bron: IkRegeer.nl

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoezo ADHD? Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afscheid van autisme en ADHD The ADHD Fraud
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!