Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Artsenvereniging IOCOB: Psychiatrische depressie behandeling is ‘reguliere kwakzalverij’

Datum: 23 mei 2010, 09:35 ~ Bron: IOCOB

kwakzalverij eendPer jaar worden er in Nederland vele tientallen miljoenen euro’s uitgegeven aan onwerkzame antidepressiva. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland slikt inmiddels dagelijks een antidepressivum en dit aantal gebruikers stijgt explosief. Antidepressiva bij milde en matige depressie blijken echter niet effectiever te zijn dan een neppil, aldus een meta-analyse die de eerste week van januari 2010 in de JAMA gepubliceerd werd. In andere studies met een actieve placebo (een foppil met een bijwerking) bleek antidepressiva ook bij ernstige depressie niet beter te werken dan een neppil (zie bijvoorbeeld Greenberg & Fisher, 1997; Shapiro & Shapiro, 1997; Kirsch & Sapirstein, 1999; Kirsch et al., 2002; Van der Steen, Ho & Karmelk, 2003, hoofdstuk 4).

Zie ook: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18505564

De grote omzet van antidepressiva ligt vooral bij de matige en milde depressies, en we spreken over miljarden euro’s per jaar.

De auteurs waren in hun conclusie nogal duidelijk waarin ze stelden dat de effectiviteit minimaal tot niet aanwezig is bij patienten met een matige tot milde depressie:

The magnitude of benefit of antidepressant medication compared with placebo increases with severity of depression symptoms and may be minimal or nonexistent, on average, in patients with mild or moderate symptoms. For patients with very severe depression, the benefit of medications over placebo is substantial. [1]

Reguliere kwakzalverij

Insiders en psychiaters wisten al jaren dat antidepressiva niet werkzaam waren bij milde en matige depressie, en dat de gemeten effecten meestal dus veroorzaakt werden door het insluiten van ernstig depressieve patienten in geneesmiddelenstudies.

Provocerend kunnen we op basis van deze gegevens stellen dat het voorschrijven van antidepressiva aan patienten met milde tot matige depressie, hetgeen veel voorkomt, dus reguliere kwakzalverij is. De antidepressiva doen bij die patienten immers niet meer dan placebo’s… En psychiaters zijn zich daar bewust van.

De geneesmiddelen hebben echter wel de nodige bijwerkingen. Het maakt mannen onvruchtbaar en veroorzaakt genetische schade in het nageslacht. De resultaten werden in de bespreking zelfs nog duidelijker uitgesproken, en die willen we u niet onthouden:

True drug effects (an advantage of ADM over placebo) were nonexistent to negligible among depressed patients with mild, moderate, and even severe baseline symptoms, whereas they were large for patients with very severe symptoms. For baseline severity scores on the HDRS less than 25, estimates of the magnitudes of drug/placebo differences did not meet either of the 2 thresholds for clinical significance proposed by NICE..

Bron: IOCOB

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Met gezond verstand Psychiaters te koop? De depressie-epidemie Afscheid van autisme en ADHD
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!